Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Belasting Onttrokken Waarde voor duurzame productie. Inputheffing en basisinkomen

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Welke wereldramp zal ons treffen?

Member of the 'council of Georgist Organisation' - New York

GRONDVESTInhoud							      pag.
Van de redactie							      2
Het Georgisme en de duurzame samenleving       door Wim Sweers      3
BOW en Basisinkomen                 door Wim Sweers      6
Grondrecht als basisinkomen                           7
Twee ministers voor basisinkomen                        8
Basisinkomen, maatschappij en welzijn                      9
Het Bi van de Georgisten van het laatste uur                  10
Nieuwe visie op arbeid en inkomen                       11
Nieuwe ethiek maak basisinkomen betaalbaar                   11
Alternatief voor liberalisering in de landbouw    drs. ing. Guus Geurts   12
Van IB en BTW naar BOW en BI
Tien geboden v.e. rechtvaardig, ecologisch fiscaal systeem - Wim Sweers    14
Tien motieven voor een algemeen Basisinkomen     door Simon Hogervorst   21
De Derde Kamer: een fractie internationaler                  22

Van de redactie

Bij het samenstellen van dit nummer draaide de geoliede Politiek- Economisch-Militaire-Oorlogs-en Machtmachine op volle toeren.

Wat een wereldramp zal ons treffen?

Er is al veel over gezegd en geschreven. Heeft de Grondvestredactie hier nog iets aan toe te voegen? We kunnen slechts waarnemen en constateren dat leugen en bedrog de informatie beheersen: 'De leugen regeert'. En de leugen globaliseert. Zij weet de wereld te verdelen in twee kampen, waarbij elk kamp zijn grote good guy en bad guy koestert. De good guy van het ene kamp maakt de good guy van het andere kamp tot bad guy en schrijft alle kwaad in het andere kamp toe aan die ene bad guy en dwingt de burgers van het eigen kamp te kiezen: "Voor mij of tegen mij". De good guy van het andere kamp vertoont hetzelfde gedrag en eist de liquidatie van de gedoodverfde bad guy van het tegenkamp. En de sterkste PEMOM zal winnen en de wereld beheersen.

Nu doet de trieste omstandigheid zich voor dat binnen de relatief zelfstandige naties, ook in Nederland 'politieke' partijen zodra ze 'grootgegroeid' zijn tot machtsinstituten zijn geworden. Machtsinstituten die vergeten zijn dat ze alleen al aan hun naam, 'politieke' partij verplicht zijn politiek te bedrijven: opkomen voor de belangen van het volk. Politiek is verworden tot 'oorlog' tussen de machtigste instituten die niet schromen om bij de ander een bad gay aan te wijzen en hem van allerlei kwalijke streken te beschuldigen om op die manier het eigen instituut te handhaven met voorbijgaan van het politieke doel: de belangen van het volk.

Bij het grote publiek is de belangstelling voor 'de politiek' dan ook danig afgenomen. En hoe groter de partij, des te lager de organisatiegraad. En dat in Nederland waar de samenleving heel dicht georganiseerd is.Geen land ter wereld waar zo veel NGO's (Non Gouvernementele Organisaties) voorkomen als in Nederland. Organisaties die streven naar een betere samenleving. Groot probleem hierbij is hoe kom je op een lijn met zoveel organisaties die allemaal op verschillende data en op verschillende gronden zijn ontstaan. Het is dan ook heel erg te waarderen dat de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) het initiatief heeft genomen om te komen tot 'De Derde Kamer', een verzameling van actievelingen gerekruteerd uit diverse NGO's, 120 uit Nederland en 30 uit Derde Wereld landen. Over De Derde Kamer vindt u elders meer in dit nummer.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over het artikel Belasting Onttrokken Waarde en Basisinkomen worden een aantal auteurs geciteerd uit Grondvest eerste halfjaar 1995: Zij schreven over Grondrecht als basisinkomen; Basisinkomen is grondrecht; Twee ministers vóór basisinkomen; Basisinkomen betaalbaar; Basisinkomen, maatschappij en welzijn; Het basisinkomen van de Georgisten van het laatste uur; Nieuwe sociale ethiek; Nieuwe ethiek maakt basisinkomen betaalbaar; Van IB en BTW naar BOW en BI: Tien geboden voor een doelmatig, rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem en Tien motieven voor een algemeen basisinkomem.

In de vorige Grondvest werden twee lezingen opgenomen van het politiek forumdebat 'Anders globaliseren in de landbouw': "Armoede is een politieke creatie" en "Aan wie delegeert de consument zijn politieke macht" In dit nummer de derde lezing : Een alternatief voor de liberalisering binnen de landbouw van drs ing. Guus Geurts.

Inhoud van Grondvestuitgave van juni 1999