Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Het voorstel behelst geen "grondwet" maar een Europees "verdrag"
Het begrip "grondwet" wordt misleidend gebruikt, wat kwalijk is ..!!

Europese Grondwet . . .  SDN Homepage . .  . Klokkenluiders . . . Europese grondwet: NEE !

De jakobsladder van de democratie

Argumenten voor en tegen de Europese Grondwet

Het voorstel behelst geen "grondwet" maar een Europees "verdrag".
Het begrip "grondwet" wordt misleidend gebruikt, hetgeen kwalijk is.

Migratie van onze werkgelegenheid
En het ontrechtende procesmonopolie voor advocaten


De Grondwet en het EU-verdrag

In ons land is het gebruikelijk om je stilzwijgend niets aan te trekken van de grondwet, want die is immers vooral lastig voor je eigen gedachten. Negeren dus. Maar dat kan niet langer zo, we horen onze eigen grondwet te respecteren, dat is een zaak van democratische ethiek.

Wat zegt de grondwet? "Het verdrag staat boven de landswet". Daarom moet een verdrag ook parlementair worden goedgekeurd. Het verdrag van Rome van 1958 en haar rechtsopvolgers staat dus boven onze landswetten. Het verdrag zegt dat inwoners van het verdragsgebied vrij mogen wonen in het verdragsgebied waar zij willen, maar niet op de kassen van het gastland. Dit laatste is het punt. Een Duitser bijv. mag dus wel in ons land wonen, maar niet op onze kosten. Hij is een Duitser en hij blijft het. Van ons hoort dit EU-lid dus nu geen uitkering, huursubsidie, toeslagenwet enz. te krijgen. Andersom geldt dit trouwens ook, dus Nederlanders in Spanje zorgen voor hun eigen inkomen, maar Spanje als gastland niet. Het geeft dus geen pas om zomaar verblijfsvergunningen, paspoorten en Nederlanderschappen uit te delen, maar het gebeurde wel en dat geldt ook voor onze EU-partners.

Vervolg

Met Nederland kan de rest van Europa volgen, de EU voorop, zodat de EU en de rest van Europa ook een sociale eenheid gaan vormen en daarna de rest van de wereld. Zo kan er ook een goede bijdrage worden geleverd aan de oplossing van het wereld-armoedeprobleem. Dan kan Nederland weer het gidsland te zijn, waarbij duidelijk is dat de gids weet waar het heen gaat, hetgeen nu niet het geval is. De misleiding van de overheid en de Europese Commissie om een grondwet te suggereren die er niet komt, maar uitsluitend een verdrag is voor verdere liberalisatie van de handelsbetrekkingen, is de zoveelste aanslag op de integriteit van de politiek en haar bestuurders. Het referendum moet dus een duidelijk NEE zijn en een goede voorlichting daarvoor kunt u zien in de uitzending van de Vlaamse televisie van 23 maart 2005Een aantal artikelen die direct of indirect te maken hebben met het recht

Info: TEGEN

Een absoluut NEE vanwege het feit, dat dit Verdrag bepaalt, dat zowel op blz. 217 Art.3 de rechters, advocaten-generaal, griffiers, enz, als ook op blz. 270 Art.11-14 alle ambtenaren van de Unie (en dat zijn ze allemaal van Euro commissaris tot archiefbediende) zijn vrijgesteld van rechtsvervolging; zij blijven deze strafrechtelijke immuniteit genieten ook nadat zij hun ambt hebben neergelegd. Dit betekent, dat, als dit Verdrag wordt aangenomen, "grondwettelijk" is vastgelegd, dat deze personen voor het leven boven de Wet zijn gesteld.

  EU-Grondwet Nee! !
  Tien Veto's tegen de Europese Grondwet
  Vrijspreken: Manipuleert Nicolaï de EU-Grondwet?
  Martin Dessing zegt ook nee tegen het grondwetelijk verdrag
  Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
  Harry Kerkhof en zijn 'Tien Argumenten tegen de Europese Grondwet'
  NRC: Bent u voor of tegen instemming door Nederland met een Grondwet voor Europa?
  Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om überhaupt iets te kiezen betreffende de EU
  H.J. Kerkhof 'Waarom stemmen TEGEN de zogenaamde Europese Grondwet'
  Kritische Britse site over de Europese Grondwet (Engelse tekst)
  Wat ik graag in de Europese grondwet zou willen zien
  Ik ben wel voor Europa, maar niet voor deze grondwet
  Wij worden door onze eigen regering gereduceerd tot een soort analfabetisch stemvee
  De nieuwe EU-Grondwet legt veel te veel macht bij de rechters van het Europese Hof
  Europese Grondwet, waarover 1e landelijke referendum in Nederland wordt gehouden
  Mensenrechten, Grondwet en het Koninkrijksstatuut
  Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van april 1997
  Universele Verklaring Mensenrechten in Grondwet en Koninkrijksstatuut
  Statuut voor het koninkrijk der Nederlanden
  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  De analyse van de staatkundige situatie op dit moment. Over het hoe en wat


  Info: VOOR

  Atzo Nicolaï presenteert de referendumwijzer voor de Europese Grondwet
  Parlementair Documentatie Centrum: samenvatting en tekst v/d Europese Grondwet
  De portaalsite van de Europese Unie
  Europees Parlement: Wie verder denkt kent geen grenzen
  Europese Referendum Campagne voert actie voor referendum over Europese Grondwet
  Europees project voor de Sociaal-Democraten voor de eenwording van Europa


  Info: ALGEMEEN

  Brief aan minister Donner over 'no cure no pay' advocaten en procesmonopolie
  Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland
  Schep een economische orde waarin plaats is voor iedereen
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
  Artikel II-107: Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht
  Recht op toegang tot de rechter moet in de Europese grondwet
  Leidraad voor onpartijdigheid van de rechter met aanvullingen van rechtbank Breda
  Tweede Kamervragen aan, voor en door beëdigde volksvertegenwoordigers
  Klacht tegen Staat der Nederlanden bij Europese Commissie voor Rechten van de Mens
  De Illusie van democratie. verkiezingsprogramma's worden niet uitgevoerd
  Procesmonopolie, het anti-recht voor rechtzoekenden moet uit het Europese verdrag
  RMO-advies Toegang tot recht, persbericht bij advies 32
  Europese Grondwet onderwerp van eerste landelijke referendum
  150 Tweede Kamerleden gemaild inzake onwettig procesmonopolie van advocatuur
  Artikel II-107: Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op onpartijdig gerecht
  Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland. Algemene Wet Inkomensvoorziening
  Het Georgisme en de duurzame samenleving
  Wanneer wordt de overheid 'ns leergierig, in plaats van alleen maar gierig?
  Ondernemers met een beslag op het vermogen zijn rechteloos t.a.v. de rechtsgang
  Beslag op vermogen door curator maakt ondernemer/bestuurder rechteloos, monddood
  Tussen papegaaiencircuits van parlement en pers. Politiek en media
  De euro is er. Onzekerheid groeit en 't gevaar voor inflatie. Wie beschermt de armen?
  Werk in uitvoering van de Verenigde Senioren partij,
  Openbaar Ministerie wil ministers kunnen vervolgen
  Brief aan Gerechtshof A'dam over subsidiefraude en valsheid in geschrift door advocaat