Weigert Ir. G.C. van Wijnbergen om vóór z'n pensioen inhoudelijk te reageren?


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Open brief

Sint Oedenrode, 27 april 2000.


Ir. G.C. van Wijnbergen (persoonlijk)
Voorzitter van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg
Postbus 314,
6040 AH Roermond.

   TEVENS PERSBERICHT

Kenmerk: ZL/27040.

Betreft:

  Weigering om vóór uw pensioen per 1 augustus a.s. inhoudelijk te reageren op mijn brief van 11 april 2000 aan u.


Geachte heer Wijnbergen,

Bij brief van 11 april 2000 heb ik u geïnformeerd over het feit dat u persoonlijk financieel voordeel hebt genoten aan de vergiftiging van het oppervlaktewater van de provincie Limburg met jaarlijks vele duizenden kilogrammen kankerverwekkende stoffen, waaronder chroomtrioxide.

Heden, 16 dagen later, heb ik van u nog een enkele reactie mogen ontvangen zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Daarom heb ik heden uw secretaresse hierover gebeld. Na ruggespraak met u, berichtte zij mij dat op mijn brief van 11 april 2000 zo spoedig mogelijk zal worden gereageerd. Toen vroeg ik haar: Is zo spoedig mogelijk; binnen het maximale wettelijke termijn van zes weken? Dat kon zij mij niet vertellen.

Middels deze brief wil ik u kenbaar maken dat ik weet dat u per 1 augustus 2000 met pensioen gaat. Uit uw reactie kan ik maar een conclusie trekken en die luidt als volgt: U bent vast en zeker niet van plan om voor 1 augustus 2000 inhoudelijk op mijn brief van 11 april 2000 te reageren.

Middels dit schrijven wil ik u zeer nadrukkelijk laten weten dat u niet langer verstoppertje moet spelen. U hebt tenslotte jarenlang uw bevoegdheden misbruikt om voor persoonlijk geldelijk gewin mee te werken aan een algehele vergiftiging van Nederland. Alle koeienboeren en consumenten van vlees- en melkproducten zijn hier vroeg of laat rechtstreeks het slachtoffer van. Deze slachtofferboeren hebben zich verenigd binnen de Stichting voor Wetenschappelijk Natuur- en Milieubeleid te Nieuwlande. Voor inlichtingen omtrent deze stichting kunt u zich wenden tot Ron de Leeuw tel. 076 - 5933258.

Het mag nooit zo zijn dat u met dit onrechtmatig verworven geld een riant pensioen tegemoet gaat zien, terwijl er honderden boeren moeten creperen. Bijgevoegd vindt u het artikel "collusie vergiftigt al onze koeien". Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Nadat u betreffend artikel goed hebt gelezen verzoek ik u mij binnen 14 dagen na heden schriftelijk te laten weten of u bereid bent om vrijwillig 50% van uw onrechtmatig verworven vermogen af wilt staan aan deze honderden slachtofferboeren, Ja of Nee?

Deze brief heb ik laten publiceren hij de stichting Sociale Databank Nederland adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-zs16.htm

Uw antwoord op deze brief, als wel het uitblijven van uw antwoord op deze brief, zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw reactie, teken ik,


  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur


3 pagina's volgen.

C.c.: Stichting Wetenschappelijk Natuur en milieubeleid te Nieuwlande.