Zuiveringschap Limburg reageert nog niet op de brief van het EKC


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English  Postbus 314 - 8040 AH Roermond Bezoekadres: Maria Theresialaan 99
  Telefoon: 0475-394444    Bank: 63.67.60.464
  Telefax: 0475-311 311505     Postbank: 3153781

   Edelchemie Panheel B.V.
   St. Antoniusstraat 15
   8097 ND PANHEEL  Uw kenmerk:  Behandeld door: 

  Uw brief van: 20 augustus 1998 Doorkiesnummer: 0475 - 394270

  Ons kenmerk:      Datum: 

  Bijlage(n); 


  Onderwerp: 
./.
Nog te verwachten antwoord