Verzoek om strafrechtelijk op te treden tegen de Gebr. van Aarle BV te Sint Oedenrode,
omdat deze adverteert met gewolmaniseerde producten

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 6 augustus 2000.
Tevens verstuurd per fax 070 - 3391293 op 6 augustus 2000.

De minister van VROM,
Drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

OPEN BRIEF

Ons kenmerk: VROM/06080/br.

Betreft:

  Verzoek om strafrechtelijk op te treden tegen de Gebr. van Aarle BV, Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode, omdat hij adverteert met gewolmaniseerde producten voor toepassingen buitenshuis en omdat hij deze gewolmaniseerde producten in een showopstelling buiten opstelt in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan met het doel deze op de binnenlandse markt af te zetten.


Excellentie,

Bijgevoegd vindt u:

 • het artikel "wolmaniseren van hout blijft in het verdomhoekje" uit de Cobouw van 28 juli 2000 (bijlage 1).
 • het artikel "geïmpregneerd hout is gevaarlijk" uit Vraag en Aanbod van 23 juni 2000 (bijlage 2).

Uit die inhoud kunt u opmaken dat u tevreden bent met de uitspraak van het Hof in Den Haag, en de goedkeuring door Brussel, hetgeen inhoudt dat het sinds 14 mei 2000 in Nederland geldende verbod op de productie van gewolmaniseerd hout voor gebruik buitenshuis gewoon overeind blijft.

Ondanks dit verbod produceert de Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode, nog steeds gewolmaniseerde producten voor buitenshuis, waaronder tuinhuisjes, pergola's, kinderspeeltoestellen, schuttingen, vlonders, picknicktafels, etc. en stalt hij deze gewolmaniseerde producten buiten uit in strijd met het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan met het oogmerk deze te verkopen voor toepassingen op de Nederlandse Markt.

Hij adverteert er zelfs mee in o.a. de Midden Brabant en het voetbalnieuws van Ollandia. Als bewijs daarvoor vindt u de volgende advertenties van Gebr. van Aarle B.V.:

 • de advertentie "Tuinhout; schuttingen, tuinhuisjes, vlonders, pergola's, gefreesde palen, enz.enz/ Alles op maat voor uitsluitende de beste kwaliteit en onder KOMO-keur geïmpregneerd" uit de Midden Brabant van 2 augustus 2000 (bijlage 3).
 • de advertentie "Hout en impregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V.; het adres voor al uw geïmpregneerd hout, speciaal Tuinhout; een veilig gevoel met een schutting van gebr. van Aarle" uit Ollandia Nieuws van 14 juli 2000 (bijlage 4).

Een opmerkelijk detail hierbij is dat Frans Vollenbroek uit Olland, die bij uw ministerie van VROM werkzaam is als rijksambtenaar, in datzelfde Ollandia nieuws van 14 juli 2000 heeft laten schrijven dat hij vindt dat giftige stoffen zoals creosoot en wolmanzouten (waarmee hout wordt geïmpregneerd) verboden zouden moeten worden. Het moet voor hem dan toch een doorn in het oog zijn dat de gebr. van Aarle B.V. als zodanig adverteert en zijn gewolmaniseerde producten van het college van burgemeester en wethouders en de raad der gemeente Sint Oedenrode al ruim 8 jaar lang in strijd met het vigerende bestemmingsplan buiten in showopstellingen mag uitstallen met het doel deze op de binnenlandse markt in Sint Oedenrode en omgeving af te zetten.

Ondergetekende beschikt over enorme hoeveelheden informatie waaruit kan worden opgemaakt dat de belangenverstrengeling tussen burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode aan de ene kant, en de Gebr. van Aarle B.V. aan de andere kant, zodanig groot is dat het bedrijf de gebr. van Aarle B.V. zich al 12 jaar lang aan geen enkele wet behoeft te houden.

Op grond van vorenstaande feitelijke informatie kunt u justitie opdracht geven om tegen deze met de bestemming strijdige uitstalling van gewolmaniseerde tuinhuisjes, pergola's, schuttingen, kinderspeeltoestellen, vlonders etc. die worden verkocht voor toepassingen buitenshuis in Sint Oedenrode en omgeving bij de gebr. van Aarle B.V. strafrechtelijk op te treden.

Uw ambtenaar F. Vollenbroek, die op 1 km van mijn huis woont, kan ik van alle benodigde informatie voorzien. Ik zou het daarom erg waarderen wanneer u de heer F. Vollenbroek vraagt om hierover met mij contact op te nemen, waarna aan deze al 8 jaar lang met het bestemmingsplan strijdige uitstalling van gewolmaniseerde tuinhuisjes, pergola's, vlonders, schuttingen, kinderspeeltoestellen, picknicktafels, etc. bij de gebr. van Aarle B.V. een eind komt.

Een afschrift van deze brief heb ik bezorgd bij uw rijksambtenaar F. Vollenbroek, Pastoor Smitsstraat 49, 5491 XM Sint Oedenrode.

In afwachting van uw spoedig antwoord, teken ik,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur, tevens hogere veiligheidskundige.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr21.htm

C.c.

 • De Raad der gemeente Sint Oedenrode.
 • Sociale Databank Nederland (sdnl.nl/ekc.htm).
 • Vrijwillige milieurecherche (vmr-home.htm)
 • Klankbordgroep Bijlmerramp. (www.het-klankbord.vuurwerk.nl)

4 pagina's volgen.

Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 5 pagina's.