Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode impregneert hout met het verboden
bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen./H3>


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 30 januari 2001.

Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode impregneert hout met het verboden
bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen.


Geachte lezer,

Naar aanleiding van de rampen in Enschede en Volendam is wederom pijnlijk naar voren gekomen dat diverse houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de Gebr. van Aarle B.V. in Sint Oedenrode, al vanaf 1 juni 2000 hout impregneren met het niet toegelaten (verboden) bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Deze bedrijven hebben zoveel van dit verboden bestrijdingsmiddel in voorraad dat in geval van een brand er een ramp kan ontstaan van een omvang van die in Seveso (Italië) of Bopal (India). Deze rampen waren groter dan de Enschede-ramp.

Hiermee overtreedt dit bedrijf niet alleen de bestrijdingsmiddelenwet maar brengt via hout, als tijdelijke drager, ook grote hoeveelheden arsenicum in water, bodem en lucht hetgeen later in voedsel en drinkwater terecht komt. Het op deze manier in het milieu brengen van grote hoeveelheden 'arseenzuur' is in strijd met de bindend voorgeschreven verordening (EG)nr. 142/97 (pb EG L25) van 27 januari 1997 van de Commissie voor de Europese Gemeenschappen.

Het overtreden van een dergelijke verordening wordt gekenmerkt als het plegen van een van de zwaarste milieumisdrijven binnen de Europese Gemeenschap. Daarom heb ik mij gewend tot de Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne voor Noord Brabant om hiertegen direct op te treden. Zij bijgaand schrijven d.d. 30 januari 2001 aan de heer J. Blenkers, plv. Regionaal Inspecteur Milieuhygiëne Zuid. (14 pagina's).

Gaarne zou ik van u vernemen wat u van plan bent hieraan te doen.

zie ook: Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/ekc-vr20.htm


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl