Onkundige mensen bij Stichting Natuur en Milieu vormen een groot gevaar
voor het voortbestaan van ons milieu en de mens in dat milieu


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 3 juni 2000.

Verstuurd per fax 030 - 2331311 op 4 juni 2000.

Stichting Natuur en Milieu,
t.a.v. dhr. M. Koene
Donkerstraat 17,
3511 KB Utrecht.

Kenmerk: SNM/03060/vi.

Betreft: Onkundige mensen bij Stichting Natuur en Milieu vormen een groot gevaar voor het voortbestaan van ons milieu en de mens in dat milieu.


Geachte heer Koene,

Bijgevoegd vindt u het artikel "onderzoek schuren onnodig" uit het Utrechts Nieuwsblad van 30 mei 2000 (bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen.

Via betreffend artikel heeft u de bewoners in Transwijk en de overige bewoners in Utrecht het volgende laten weten:

  Het gevaar op uitloging is het grootst bij koper. Dat is het meest schadelijk voor het watermilieu en met name de lagere organismen zoals larven en watervlooien. Daarom is dit hout ook verboden bij oeverbeschoeiing. Met deze informatieverstrekking heeft u voor ondergetekende het bewijs geleverd dat u zeer ondeskundig bent en dat het verspreiden van deze onkunde via de krant een groot gevaar oplevert voor het voortbestaan van ons milieu en de mens in dat milieu.

Het zijn juist het arseenzuur en chroomtrioxide die oplossen in water. Niet het koperIIoxide zoals dat door u wordt beweerd.

Het zijn juist het arseenzuur en chroomtrioxide die milieugevaarlijk zijn en zwarte lijststoffen zijn voor water. Niet het koper-II-oxide zoals dat door u wordt beweerd.

Het zijn juist het arseenzuur en chroomtrioxide die kankerverwekkend zijn voor de mens. Niet het koper-II-oxide.

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons binnen 8 dagen na heden de wetenschappelijke informatie te laten toekomen waarop u uw hierboven omschreven onkunde heeft gebaseerd. Behoudens toezending van de verzochte wetenschappelijke informatie binnen 8 dagen na heden gaan wij ervan uit dat u daarover niet beschikt en een correctieartikel laat plaatsen in het Utrechts Nieuwsblad.

Met vriendelijke groeten,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.

C.c. Utrechts Nieuwsblad.

1 pagina volgt.

Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-snmd.htm