EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brockhus verzoekt via het EKC om onmiddellijke intrekking
van alle provinciale milieuvergunningen voor het shredderen
van geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval

Reactie van R. M. Brockhus via het Ecologisch Kennis Centrum op het besluit van de provincie
Brief aan Ria Oomen-Ruijten, europarlementariër m.b.t. Hanja Maij-Weggen's belofte
Advertentie van Provinciale Staten van Noord Brabant van 29 april 1999