Bevoordeelde milieuwethouder J. Jansen (CDA) uit Sint-Oedenrode zichzelf?


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  Eindhovens Dagblad

  7 november 1998

ANALYSE

Milieuwethouder Jansen loopt op glasscherven

  Heeft milieuwethouder J. Jansen (CDA) uit Sint-Oedenrode zichzelf, maar dan als agrariër J. Jansen, begin dit jaar terecht of onterecht een nieuwe milieuvergunning gegeven?

  Op deze vraag geeft de Raad van State in Den Haag dinsdag antwoord. Dit antwoord hangt sterk af van de vraag of Jansen zijn bedrijf aan de Ollandseweg 129 gebruik heeft gemaakt van de oude milieuvergunning uit 1992. Is dat niet het geval, dan had de gemeente - wel te verstaan de afdeling waar wethouder Jansen verantwoordelijk voor is - na drie jaar deze vergunning wettelijk moeten intrekken. Dezelfde vergunning, die nu als rechtsgrond wordt gebruikt voor de nieuwe vergunning. Het gaat om de ouderlijke boerderij van Jansen, met enkele oude stallen. Daar mag hij van oudsher 183 mestkalveren en 202 mestvarkens houden. In 1992 werd die vergunning omgezet om een bedrijf met 385 vleeskalveren te kunnen stichten. Om die te huisvesten zou hij twee nieuwe stallen en een betonnen voederplaat bouwen. Maar tot de bouw van de stallen is het in de laatste zes jaar nooit gekomen.

  Tot aan de varkenspest vorig jaar heeft Jansen nog wel een onbekend aantal varkens in de oude stallen gehouden. Maar gezien de uitspraken van rechter J. Hulshof van de Raad va State tijdens een zitting deze week is bij hem niet aangetoond dat ook maar bij benadering de aantallen dieren zijn gehouden die in de vergunning staan. Bovendien werden er varkens gehouden terwijl er op dat moment al een vergunning voor kalveren was. Dat houdt dus in dat de milieuvergunning niet rechtmatig gebruikt is. En volgens de wet milieubeheer moet een gemeente een ongebruikte hinderwetvergunning na drie jaar intrekken.

  Als verweer werd op de rechtszitting van de Raad van State gezegd dat de aanvraag voor de nu verleende vergunning al in augustus 1995 werd ingediend. Daar werd bij gezegd dat dit werd gedaan om te voorkomen dat rechten verloren zouden gaan. De vraag is of de rechter accepteert dat een nieuwe vergunning wordt aangevraagd, alleen maar om te voorkomen dat de rechten vervallen. Maar ook als hij dat zou doen, dan is de termijn van drie jaar met een maand overschreden. Bovendien duurde het vervolgens opnieuw bijna drie jaar voor de vergunning werd afgegeven. Dit wordt onder meer geweten aan de varkenspest waardoor de varkens van Jansen moesten worden geruimd.

  De politicus J. Jansen loopt met deze kwestie op glasscherven, want hij is politiek verantwoordelijk voor wat de afdeling milieu van de gemeente doet. als deze volgend de rechter in 1995 de toen drie jaar ongebruikte milieuvergunning had moeten intrekken, dan is de agrariër Jansen door wethouder Jansen bevoordeeld met het recht op het houden van 385 dieren. Volgens agrarische makelaars worden die rechten verhandeld voor tenminste f. 700 per stuk. Bovendien is dan ten onrechte de nieuwe vergunning begin dit jaar toegekend.

  Daarnaast is het de vraag of wethouder Jansen bij deze besluitvorming zelf betrokken is geweest. Burgemeester P. Schriek zei gisteren dat het de gewoonte is dat in het college van B. en W. wethouders zich afzijdig houden als hun persoonlijke belangen in het geding zijn. De burgemeester heeft er het collegebesluit op nagekeken en daarop komt de paraaf van Jansen niet voor. Jansen zei gisteren er vertrouwen in te hebben dat de rechter dinsdag een voor hem positieve uitspraak doet. Maar hij wenste niet in te gaan op de vraag of er bewijzen zijn dat hij de milieuvergunning uit 1992 in voldoende mate heeft gebruikt of op welke vraag over deze kwestie ook.