Op deze website staan documenten waarop Pierre Heijboer in het boek Doemvlucht, de verzwegen geheimen van de Bijlmerramp zijn beschrijving van de gebeurtenissen heeft gebaseerd. Het zijn in feite de bijlagen bij het boek. Ze bewijzen de stelling: 'Wat er staat is wáár - zie de documenten.'

Digitaal gesproken bestaat deze website uit bestanden van verschillende aard. Veel ervan zijn gekopieerd 'in OCR'. Wat wil zeggen: het zijn de oorspronkelijk teksten - maar zaken als vignetten en handtekeningen kunnen ontbreken.

Andere bestanden, zoals transcripts van mobilofoon- en telefoongesprekken, zijn rechtstreeks gekopieerd uit de Word-files die door de betrokken diensten en instellingen aan Pierre Heijboer ter hand zijn gesteld. De verklaringen die door getuigen tegenover Pierre Heijboer zijn afgelegd zijn ook in Word weergegeven.

Een derde deel van de in deze website opgenomen bestanden bestaat uit 'plaatjes' van rechtstreeks gekopieerde pagina's van proces-verbalen etc., die vervolgens tot Word-files zijn getransformeerd. Ze zien er wat rommeliger uit dan OCR- en de oorspronkelijk Word-files, maar ze hebben het voordeel dat ze 'het origineel exact weergeven'.

De bestanden op deze website zijn op een bepaalde manier gerangschikt. Daarbij wordt de indeling van het boek gevolgd. Die bestaat uit DELEN (I t/m VI), HOOFDSTUKKEN (1 t/m 24) en genummerde BLOKKEN in die hoofdstukken. Voorbeeld: wanneer sprake is van een document dat dient ter staving van iets dat beschreven wordt in BLOK 2 van HOOFDSTUK 5, dan wordt het betreffende document ondergebracht in de zoekstring 05-02. Dit betreft documenten die betrekking hebben op de 24 HOOFDSTUKKEN, lopend van 01-01 tot en met 24-05. Sommige zoekstrings kunnen lege velden opleveren omdat het BLOKKEN betreft waarvoor geen documenten nodig zijn.

Documenten die betrekking hebben op de PROLOOG staan in 00-01.

Documenten waarvan in de BLOK-files slechts gedeelten worden weergegeven staan in hun geheel in 25-01.

Documenten die om enigerlei reden (zoals vraagtekens omtrent hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid) niet als basis voor de beschrijvingen in Doemvlucht zijn gebruikt, maar die op de achtergrond wel een rol spelen, zijn opgenomen in 26-01. Daarbij moet aangetekend worden dat de keuzes hieromtrent bij het openen van deze website nog niet gemaakt zijn. Het kan dus zijn dat deze zoekstring nog even een lege file oplevert.

In 27-01 worden de boeken, tijdschriften, kranten, logboeken, dagboeken, rapporten, analyses, etc. genoemd, waarvan bij het schrijven van Doemvlucht gebruik is gemaakt. Het kan zijn dat deze lijst bij het openen van de website nog niet compleet is. Completering zal zo snel als mogelijk gebeuren.

Op deze website zullen tevens eventuele onjuistheden in de tekst van Doemvlucht worden aangegeven en rechtgezet.00-00

00-01

01-01
01-02
01-03

02-01
02-02
02-03
02-04

03-01
03-02
03-03

04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06

05-01
05-02
05-03
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05


07-01
07-02
07-03
07-04
07-05
07-06

08-01
08-02
08-03
08-04
08-05
08-06
08-07
08-08

09-01
09-02
09-03
09-04
09-05


10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
10-08
10-09
10-10
10-11
10-12

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07

12-01
12-02
12-03
12-04
12-05
12-06


13-01
13-02
13-03
13-04
13-05
13-06

14-01
14-02
14-03
14-04
14-05
14-06
14-07

15-01
15-02
15-03
15-04
15-05

16-01
16-02
16-03
16-04
16-05

17-01
17-02
17-03
17-04
17-05
17-06
17-07

18-01
18-02
18-03
18-04
18-05
18-06
18-07
18-08
18-09
18-10

19-01
19-02
19-03
19-04
19-05

20-01
20-02
20-03
20-04
20-05
20-06
20-07
20-08
20-09

21-01
21-02
21-03
21-04
21-05
21-06

22-01
22-02
22-03
22-04
22-05
22-06
22-07

23-01
23-02
23-03

24-01
24-02
24-03
24-04
24-05

25-01

26-01

27-01

E-mailadres: info@doemvlucht.nl

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met de Sociale Databank Nederland
Disclaimer