Het CNV bekeert zich net als Saulus tot Paulus
Klokkenluiders . . . Armoede . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Huizen, 20 november 1999

per fax op 030-2964907


CNV-voorzitter Terpstra,

Op KRO's Netwerk van 19-11-99 zag ik uw interview. Daarin fulmineerde u tegen het graaien aan de "top" van het bedrijfsleven. Maar..., de afgelopen 20 jaar heeft de vakbeweging braaf meegewerkt aan de verpaupering van miljoenen mensen. Weliswaar verwijt ik u dat niet persoonlijk, want ik ben blij dat eindelijk, eindelijk iemand - behalve bisschop Muskens - op televisie iets zegt over de verpaupering die de vakbeweging samen met de werkgevers en de politiek veroorzaakte. Daarom beschouw ik Wim Kok als een verrader van de sociale zaak, met name met het afschudden van zijn socialistische veren.

Ik vecht - en met mij vele anderen - al 20 jaar tegen die verpaupering. Belangengroepen, waaronder de vakbeweging, manipuleerden de media zozeer dat elke mogelijkheid om mensen die op het minimum zaten zelf aan het woord te laten in de afgelopen TWINTIG JAAR werd geblokkeerd. Ik kots van de vakbeweging, zowel van het CNV als van de FNV en niet te vergeten de Unie van Hoger Personeel. Jullie hebben in twintig jaar nog geen dag, nog geen uur gestaakt om de verarming - zelfs van jullie honderdduizend eigen WAO-vakbondsleden - aan de kaak te stellen.

U, meneer Terpstra zult toch niet net als de heer Kok - en het hele journaille - in het holst van de nacht zijn wakkergeschrokken met een verblindend Saulus-Paulus-inzicht, dat de minima er 23 procent op achteruit zijn gegaan in de afgelopen TWINTIG JAAR! CNV, FNV en de Unie hebben ermee ingestemd om de uitkeringen te verlagen, de WAO uit te kleden, de ziektewet af te schaffen, de baanzekerheid van de werkende mensen af te pakken en een meisjesbeleid te voeren waardoor ook alle vrouwen "verplicht" werden om te gaan werken. Dit op straffe van korting op de armoede-uitkering. Ik noem zoiets ronselen. Zo wordt dan aan de vraag naar goedkope arbeidskrachten voor de industrie voldaan; want dat was toch zo goed voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van onze bedrijven!! Het minimumloon is veel en veel te laag om er van te kunnen leven, maar jullie handhaafden dat samen met de werkgevers en de politiek. Daarmee bleven de uitkeringen te laag en wordt de bevolking belazerd als zou het niveau voldoende zijn. Kom mij niet vertellen - net als Wim Kok - dat er ineens een miljoen gezinnen ontdekt zijn die op, onder, of net boven de armoedegrens leven in het schatrijke Nederland. Kom bij niet aan met non-argumenten als staatsschuld of loonquote, want die zijn allemaal te weerleggen.

Ik kots van de laffe houding van de vakbeweging, van de operettespelers in het parlement die zich 'volksvertegenwoordiger' wagen te noemen, en dat dat laatste alleen maar kan omdat de media de kans daartoe bieden. Ik ben boos, heel erg boos op jullie en de lafbekken die hun brood verdienen door de hielen te likken van de werkelijke machthebbers. Jullie, de vakbonden, de media en het gros van de slappe-was-politici sturen ze de kant uit die zij wensen. Twintig jaar sociaal-politieke fraude door de pers, bonden en politici hebben de sociale destructie tot resultaat gehad. Kijk maar in de binnensteden. Klachten over verpaupering, verwording en ontwrichting van de maatschappij moet je neerleggen daar waar die horen. Op het bord van diegenen die de informatie en openbare discussie bepalen. Mensen die het aangaat zouden aan het woord hebben moeten komen. Het zou mij een eer zijn om een melkertbaan te accepteren met als functie "bediener van de guillotine" want ik zou graag de manipulators van de informatievoorziening hoogstpersoonlijk de kop af klieven. Ik heb geen enkel respect voor jullie, niet voor de media, niet voor de politiek en niet voor de kerken. Jullie waren allemaal te koop, te laf of te dom. Ik walg ervan.

Ik ben blij met het feit dat u namens het CNV eindelijk zegt tegen het zogenaamde toptalent: 'Donder op, want Nederland is vol, overvol van jullie soort!'. Nederland is er niet voor moderne roofridders. Maar júllie hebben de uitbuiters wel de kans gegeven, weet dat goed...! Rechters en advocaten, die vrijwel uitsluitend het recht van de sterkste en van de bezitter dienen zijn er net zo debet aan. Het openbaar maken van de salarissen helpt nauwelijks, net zo min als in Amerika. Voer maar een grondbelasting in die overeenkomt met de economische waarde van grond, naast een vermogenswinstbelasting. Vraag aan Rick van der Ploeg (PvdA) die de Tweede Kamer wees op de mogelijkheden van een dergelijk kapitalistische grondbelasting zoals die in Hongkong. Oud nieuws dus. Net als zoveel onderwerpen. (zie faxlijst 1, 2, 3, 4)

Voorlopig gun ik u voordeel van de twijfel, maar wat gaat u doen wanneer de tegenpartij u onder druk zet? Kiest u dan toch weer voor de weg van de minste weerstand? Ik ben boos, maar toch niet in de allereerste plaats op u en de vakbeweging, want jullie waren of te dom en zeker te bang om je bek open te trekken, maar vooral op het gespuis achter de redacties van de grote media die mensen in een uitkeringssituatie, met wat haar op hun tanden, stelselmatig uitsloten. Ik heb dat keer op keer, ook persoonlijk, ervaren. Bewijs maar dat het ook anders kan.

In afwachting van uw daden.

Rob Brockhus op persoonlijke titel.
Webmaster van de St. Sociale databank Nederland.

Westkade 227, 1273 RJ Huizen
035-5244141
E-mail: sdn@planet.nl
Website: cnv-1.htm


p.s. U zult merken dat behalve sociale er ook heel veel andere onderwerpen te vinden zijn die om openbare aandacht vragen. En tot nu toe stuiten we op dezelfde barrières, censuur en zelfcensuur. Ik wens u en de uwen van harte een sociale (?) minimumuitkering toe. Dat lijkt wat ondankbaar, maar ik spreek u aan op het lafhartige gedrag van uw bond. Wanneer Christus vandaag geleefd zou hebben, dan had hij ongetwijfeld de zweep gehaald hebben over dezelfde groep van bankiers, maar zeker ook over de redacties van de grote media die collectief te koop waren met advertentiebudgetten of wat dan ook, en die het WOORD verkrachtten. Wilt u een goed inzicht hebben in mijn pogingen om het verpauperen te stoppen en oplossingen aan te dragen voor sociaal-economische problemen die ontstaan waren door een blunderend beleid van de Nederlandsche bank NV, dan raad ik u aan om het vertaalprogramma BABYLON van de SDN te downloaden waarin u 190 brieven vindt met de 'elite' van Nederland. Dus ook met uw vakbond CNV. 

P.p.s. Ik waardeer het werkelijk dat u het lef hebt om te zeggen: 'Donder op naar het buitenland' tegen dat zogenaamde topmanagement, want de echte nationale welvaart wordt gemaakt door mensen aan de basis en het middenkader. De top is alleen maar met zichzelf bezig, met aandelenkoersen, winsten en opties en het ontduiken van hun maatschappelijke plicht: het betalen van een eerlijke belasting. Hebt u al uitgerekend hoeveel Nederland dat al veel bezit er de afgelopen tien jaar op vooruit is gegaan; en dat zonder te werken? Ik ben benieuwd of u het sociale minimum direct naar een leefbaar niveau kan laten brengen, want dat is keihard nodig. Een zware taak tegenover het collectieve egoïsme dat samenhangt met rendement en optimalisatie van de productie.