Babylon toelichting

Rubrieken . . . . . SDN <======> Babylon . . . . Archief

Overzicht van woordenlijsten van vreemde talen

STICHTING VOC, VIDEOTEX ONDERNEMINGEN CIRCUIT

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen - Nederland

Telefoon: 00-31-35-5244141


In aanvulling op het documentenvertaler 'AIT' van Rob Lirb ontwikkelen wij meerdere woordenlijsten in buitenlandse talen. Het kost veel tijd om een woordenlijst te maken en te testen. Zelfs een lijst van tienduizend vertalingen kost veel tijd en inspanning. Op dit moment hebben we enkele databases die al bruikbaar zijn. Zoals:

   1: Engels -> Nederlands  & Nederlands -> Engels
   2: Engels -> Duits     & Duits   -> Engels
   3: Duits  -> Nederlands  & Nederlands -> Duits
   4: Frans  -> Nederlands  & Nederlands -> Frans
   5: Frans  -> Engels    & Engels   -> Frans
   6: Pools  -> Engels    & Engels   -> Pools (kleine test)
   7: Indonesisch > Nederlands & Nederlands -> Indonesisch (kleine)
   8: Chinees -> Duits     & Duits   -> Chinees (zeer groot)
   9: Chinees -> Nederlands  & Nederlands -> Chinees (zeer groot)

Op dit moment werken wij aan andere talen om die toe te voegen aan de VOC-AIT bibliotheek van vertaalmodules, o.a. Indonesisch, Pools en Turks. We hebben er vertrouwen in dat de 'AIT vertaler' meer begrip onder de volkeren op Aarde kan brengen.

Omdat het in een enkel mensenleven niet mogelijk is om alle talen en culturen op deze wijze met elkaar te verbinden, hebben we besloten om anderen te vragen ook hun medewerking hieraan te geven door zelf eens een stukje database aan te bieden aan stichting VOC.

Indien u bereid bent om bij te dragen aan die uitbreiding van de VOC- Woordenboeken Bibliotheek, dan vragen wij u om ons nieuwe vertalingen of uitbreidingen toe te zenden. De vertaling naar het Engels van enige andere taal heeft de voorkeur. Natuurlijk wel op diskette of per E-mail. De vormgeving van de vertalingen is eigendom van Stichting VOC, en kan nooit tot enige claim leiden.

De doelstellingen van de VOC Woordenboeken Bibliotheek is gericht op de culturele kant van het leven, en niet op de zakelijke. Een bijkomend aspect van het gebruik van de vertaler is, dat men z'n eigen taal beter leert kennen. Dit neveneffect is duidelijk waarneembaar gebleken.

In het kader van de eenwording van Europa, beschouwen we de samenwerking tussen AIT en VOC en de gebruikers als een belangrijke bijdrage voor een betere wereld.

  Correspondentie:

  Stichting VOC (Videotex Ondernemingen Circuit)
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  Nederland

  RABO bankrekening: 33.99.13.444 - Girorekening van de bank: 251617