Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Nationale Herdenking Zelfdodingen van ca. 500 mensen per jaar als gevolg van rechterlijke vonnissen

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Politiek en media eren slachtoffers van MH17 maar negeren 500 jaarlijkse slachtoffers van rechtspraak
Zie het videoverslag van de dodenherdenking voor het Gerechtshof in Den Haag, op 10 december 2014

Waarom geen politieke en journalistieke aandacht voor de 500 slachtoffers PER JAAR van het juridische steekspel van advocaten, deurwaarders en rechters met de zelfdoding van burgers die geen kant meer uit kunnen? Dit als rechtstreeks gevolg van rechterlijke uitspraken en executies van vonnissen door empathieloze gerechtsdeurwaarders! Dit o.a. met 30 huisuitzettingen per dag, 380.000 gezinnen met huurschuld die moeten kiezen tussen wonen en eten, en 1,4 miljoen huiseigenaren met een hypotheek onder water!

 

Die JAARLIJKSE stoet lijkwagens is meer dan twee keer zo lang als die van de vliegtuigramp bij elkaar, waarvoor het parlement op 3 september staande enkele minuten stilte heeft gehouden uit medeleven en respect. Is het niet zinnig om ook op de stoep voor het Gerechtsgebouw in Den Haag en voor de deur van de Tweede Kamer een bloemenzee te laten ontstaan, als blijk van medeleven en respect voor diegenen die het leven zijn ontvlucht, vanwege het overheidsbeleid dat niet meer te verdragen was? Kunnen we dit eens organiseren om de politiek en journalistieke aandacht op dit gigaprobleem te vestigen? Bij toeval hoorde ik op de radio 1 op 4 september 2014, dat Bas van Werven vragen stelde over dit in Nederland verzwegen, maar zeer pijnlijke onderwerp: zelfmoord.

Op 28 september werd in Tivoli te Utrecht de Dag van de Rechtspraak in een congres gehouden. Slachtoffers en actievoerder tegen corruptie en dwaling bij de rechtspleging hebben ca 350 personen een onthullend pamflet overhandigd omdat de vrije nieuwsgaring geen toegang had tot deze happening en zij dus ook geen vragen konden stellen via presentatrice Annechien Steenhuizen. Duidelijk is dat alle deelnemers als rechters, raadsheren, officieren van Justitie, de Nationale Ombudsman en de Lord Justice uit Londen, zij allen geconfronteerd zijn met onwettige praktijken in de rechtspleging met deze folder. Zie ook de stafaangifte tegen de raadsheren van het Gerechtshof in Amsterdam bij de Rijksrecherche. Dit van juridisch gezwendel in de rechtspleging en het afdekken daarvan ook door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, juist met het onwettig negeren van art. 162 Sv en de ongelimiteerde vrijheid van rechtspreken met Art. 120 in de Grondwet, waarover de media en alle politici consequent zwijgen. De actievoerders doen hun best om deze beschamende schendingen van het recht, de mensenrechten en internationale verdragen aan de orde te krijgen. Een videoverslag met interviews met enkele openhartige rechters is in deels beschikbaar, en wordt vervolgd....!

Hieronder een overzicht van de interviews die Nico van den Ham had met politici en Kabinetsleden

Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te ondernemen tegen criminele rechters

Nico van den Ham vraagt Sybrand van Haersma Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt daarom bijna gearresteerd
Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen. De marechaussee grijpt in!
Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters
Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt ook nog even minister Koenders
Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over vele zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak
Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham
Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie)
Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op
Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over vele zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak
Wanhopige advocaat pleegt zelfmoord
PvdA'er Diederik Samsom belazert Nico van den Ham
Semigeheim debat over de Nationale Politie (Deel 1)
Slachtoffer van criminele rechters vertelt meer. (Deel 2)
Professor Ybo Buruma op semigeheim debat over de Nationale Politie. (Deel 3)
V.m. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!
Pieter van Vollenhoven op semigeheim politiedebat over burger kruimelwerk en criminaliteit. (Deel 4)
Slachtoffer corrupte rechters, mevr. Hofs, vertelt. Deel 5
Slachtoffer Corrupte Rechtelijke Macht vertelt. Deel 6

Slachtoffer van corrupte rechters vertelt (Deel 7)
Gonnie Hofs moet, net zoals Peter R. de Vries en Beau van Erven Dorens, op de TV, langdurig en veelvuldig! (Deel 8)
Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, arrogant, asociaal en onbeschoft

http://nicovandenham2.blogspot.nl/