Prijzen in vijf jaar de helft gestegen
Christus Deed Anders)


Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW

Het CBS zegt in de Telegraaf van 17 januari 2006 dat de boodschappen in de supermarkt goedkoper zijn geworden. Hoe is dat te rijmen met de directe meting van HP/De Tijd ? Wanneer de conclusie van het CBS juist blijkt te zijn, dan kunnen alle uitkeringen zoals WIA, AOW, NABW, WW en andere sociale voorzieningen gekort worden

ANP-nieuws (radio) op 16-12-03: De Armoede groeit snel als gevolg van de slechte economie.
Dat is een aperte onjuistheid. Die is het gevolg van het bezuinigen en de euro. Niets anders !!

Minima 8% achteruit in koopkracht met plannen kabinet

Maar is dat waar? Is het niet 18% minder in de winkel?
met de verborgen prijsstijgingen van huren en belastingen,
gemeenten, provincies, waterschappen en uitbreiding Europa?

Zolang de geldpolitiek niet in de media aan bod komt, zolang zal de afbraak en verloedering van de maatschappij voortduren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt voor de volle honderd procent, enkel en alleen, compleet en uitsluitend (duidelijk ben ik hè?) bij de redacties van de massamedia. Bij de omroepen, de grote dagbladen en pas als allerlaatste bij de operettespelers die zich 'volksvertegenwoordigers' noemen.

Maandag 1 december 2003 was ik aanwezig bij de actie van Keer het Tij) in Nijmegen waar JP en vrijwel alle CDA-kopstukken een bezoek brachten aan een CDA-bijeenkomst. Dertig man politie en tien man beveiliging in het gebouw. (Er mocht eens een boze armoedzaaier een taart willen smijten om duidelijk te maken dat er iets goed mis is met de sociale verhoudingen waarvoor de media dan overdadige aandacht hebben - het smijten van taarten dan en niet voor de reden waarom, zoals gebruikelijk. Alle kwebbelprogramma's van Knevel tot Barend en van Dorp gaan hoofdzakelijk over het geloof in het hiernamaals en geleuter over trivialiteiten door bijv. de chagrijn par excellence: Jan Mulder.

Hieronder ziet u het kleine pamfletje dat door mij (onafhankelijk van de actie Keer het Tij) aan de ingang van de conferentiezaal werd uitgedeeld aan de bezoekers. Daaronder waren er heel wat die niets wilden weten of horen van wat de actievoerders scandeerden met: "CDA-asociaal...!!, CDA-asociaal..!!, enz.". Kamerlid W.G.J.M. Camp heb ik even gesproken en hem met nadruk gewezen op de sociale functie van de staatsschuld en dat die beslist niet afgelost moet worden, juist om de koopkracht van de pensioenen op peil te kunnen houden. Ik adviseerde hem (net als partijbons Van der Knaap) om www.sdnl.nl/staatsschuld.htm te bezoeken, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden. Ook Joop Wijn attendeerde ik er op eerst dat hele kleine pamfletje te lezen, en de hoofdcommissaris - die ik op de hitlersnor van PG de Wijkerslooth attendeerde die op de website van Karel de Werd staat - zei dat zeker te zullen bekijken en stak het pamfletje in zijn zak.

Christus Deed Anders

Het sociale gezicht van het CDA, is niet meer. Marcus 10: Jezus zei tegen de Rijke Jongeling: Verkoop alles wat gij bezit en schenk 't de armen. Het CDA doet precies het omgekeerde en neemt weg van de armen en schenkt aan de rijken. Dit met de idee dat de staatsschuld een gevaar zou zijn voor de betaalbaarheid van de AOW. Niets is minder waar, maar wie wil dat weten? Ook U wordt een schuldcomplex aangepraat. Ik zoek mensen die vragen durven stellen over de geldpolitiek die mede oorzaak is van veel ellende. www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Toch gooi ik de verloedering, verpaupering, misleiding en corruptie in ons politieke en rechtssysteem compleet op het bord van de media. Omroepen als KRO, VARA, TROS, NCRV, VPRO en alle andere zijn nog steeds nalatig om de stem van de armen en politiek incorrecten zoals ikzelf te laten doorklinken en hen aan het woord te laten. Het aflossen van de staatsschuld als de Heilige Graal van het monetaire dwaallicht Zalm en diens diepgelovige discipel Balkenende betekent vooral voor de mensen op het (sub) minimum een meer dan regelrechte ramp. De beleidsmatige en zeer bewuste verpaupering met als gevolg dakloosheid, werkloosheid verbittering en alle andere plagen van Egypte die een mens kan treffen die te jong, te oud, te arm, te ziek, te gekleurd of te karaktervast is; jaagt die in toenemende gevallen regelrecht de dood in. Wanneer komt in Godsnaam een tweede nacht zoals die van Schmelzer?

En nu nog even voor Wouter Bos, Jan Marijnissen en aan Marijke Vos: leg niet de verantwoordelijkheid alleen bij de asocialen en de gluipers van het CDA, of bij de oprechte egoïsten van de VVD en de karakterlozen van D'66, jullie zijn net zo verantwoordelijk omdat je de bek stelselmatig hebt dichtgehouden en de burger zelf niet aan het woord hebt gelaten. Ik eis met anderen toegang tot de Tweede Kamer om mijn zegje te doen, zoals ik voorstel op www.sdnl.nl

Minister de Geus zei: "Dat compensatiemaatregelen al waren genomen en uitgevoerd" (om de koopkracht op peil te houden). De Geus klets uit zijn nek. Mijn uitkering was twee jaar geleden € 502.- per persoon per maand (2x) en die is ondanks de steile prijsstijgingen nominaal verlaagd naar € 475 per persoon per maand (1-7-06). Daar komen dan de huursubsidie en zorgtoeslag van totaal € 125 p.p. bij. Ik ben geen uitschieter, maar een van die miljoenen mensen op het minimum zijn aangewezen dat 20% lager is dan het minimum om in Rotterdam te mogen wonen.

De bijstandsuitkering voor het gezin is nu twee keer € 475 per maand (zonder huursubsidie wanneer je een inwonend kind met een eigen minimuminkomen hebt). Want de huursubsidie vervalt dan tot nul ook bij een huur van € 443,45 die met 1 juli en januari uiteraard weer omhoog gaat. Ooit gehoord van huurverlaging ??? (Zeker een onbekend woord in de Dikke van Dale). Ooit gehoord van inflatie? of prijsverhogingen zonder algemene inflatie? Zie www.sdnl.nl/hp-prijzen.htm

Aan alle 150 "Volksvertegenwoordigers": waarom hoor ik daarover helemaal nooit iets? Juist, ik heb geen inspraak. Ik eis die bij deze op.

Met gepaste woede,

Robert M. Brockhus (bijstandsgerechtigde)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
Site: www.sdnl.nl
Mail: sdn@wxs.nl

Economische onderwerpen
Gentelman's Agreement met beleggers