Open brief aan alle lijsttrekkers van politieke partijen met
ambitie en inspiratie richting Tweede Kamer der Staten Generaal

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . CrisisdebatDoor Ab Flipse,

Aangetekend en persoonlijk

CDA fractie
Dhr. J.P. Balkenende
Postbus 30805
2500 GV Den Haag

Lelystad, 15 maart 2002.

Betreft:
  open brief aan de lijsttrekkers van politieke partijen met
  ambities en inspiraties richting 2e Kamer der Staten Generaal


Geachte heer Balkenende,

In deze open brief stelt de Stichting Toezichthoudend Nederland (STN) onder meer aan de orde:

 1. Toezicht op de toezichthouders in het bedrijfsleven, waaronder banken, verzekeraars en effectenbedrijven.

 2. STN stelt voor een wettelijke regeling waarbij het de bestuurder van een private onderneming is verboden opties en/of aandelen in de eigen onderneming te bezitten.

 3. Het tijdperk van zelfregulering is voorbij. STN stelt voor in alle maatschappelijke geledingen zelfregulering te vervangen door een wettelijke regeling, waarbij telkens een onafhankelijke toezichthoudende (deontologisch en vaktechnisch) orgaan wordt opgericht.

 4. De wettelijke toezichthouders dienen de vergunningen van banken, verzekeraars en effectenbedrijven, die een administratieve chaos hebben en/of zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, in te trekken.

 5. STN stelt voor dat de kiezer niet alleen een voorkeurstem, maar ook een afkeurstem mag uitbrengen.

 6. STN stelt voor dat de kennis en ervaring van de kandidaat-Kamerleden exact in beeld wordt gebracht.

 7. STN onderzoekt de hypothese of en in welke mate de kandidaten bij het veroveren van een zetel in de Tweede Kamer een enorme salarissprong opwaarts zullen maken.

 8. STN stelt voor dat de wedde van een aspirant-Kamerlid op basis van zijn voorgaande inkomen staffelsgewijs groeit c.q. krimpt tot het 'gewone' salaris van een kamerlid.

 9. TN heeft iedere lijsttrekker van de politieke partijen uitgenodigd om met betrekking tot de kandidaten van zijn partij de relevante c.v.- gegevens in te zenden, aan de hand waarvan de kiezer onder meer de kennis en ervaring van deze kandidaten kan beoordelen.

Uwe berichten ziet de Stichting met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend,


A.E. Flipse

Voorzitter STN