De wirwar van hypotheekvormen creëert mist rond sparen en uitlenen

Euroblunder . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Wat is het verschil tussen particuliere en (inter)nationale schuld   

Hallum, zaterdag 18 oktober 2003

L.s.,

 

De mens heeft het geld uitgevonden, want dat is veel gemakkelijker dan ruilhandel. Hieruit voortvloeiend is het fenomeen bank ontstaan,die al onze geldstromen moet reguleren. En omdat er altijd wel geld in deze rivier stroomt, kan men hier als bank en enige beheerder, rustig geld uit vissen en dat tegen een flinke rente uitlenen aan mensen, ja zelfs aan natiën. En zo bouwt de bank, dankzij de rentewinsten, steeds meer "eigen" vermogen op. Maar dit vermogen bestaat grotendeels alleen nog maar op papier, omdat veel mensen en natiën wél schulden hebben, maar deze niet kunnen afbetalen. En dat heeft alles te maken met de volgende stelling die zeer logisch lijkt en is:

 

Geen bank ter wereld kan al het geld wat er binnenkomt onmiddellijk weer uitlenen!

 

Maar toch lukt dit de bank, want als iemand niet meer kan betalen, dan wordt de verschuldigde rente bij de schuld geschreven en dat is dus precies hetzelfde als: geld wat binnenkomt, direct weer uitlenen! En als klap op de vuurpijl, betaalt de bank hier ook geen belasting over, want door het bijschrijven verdwijnt de verschuldigde rente in de papieren schuld!

 

Deze foutieve manier van rekenen, is dus de reden waarom bijvoorbeeld staatsschulden zo hard zijn gaan groeien ( het "rente op rente" effect ) en veel landen kunnen dit niet meer bijbenen. Het wordt dus hoog tijd,dat de westerse landen bij de banken een rentestop op bestaande staatsschulden gaan afdwingen. De bijgeschreven rente,die nu in een schuld "verdwenen" is,zou dan kunnen worden herberekend en gecorrigeerd. En de uitkomst daarvan, vormt dan een afzonderlijke tweede schuld, en de gevraagde rente hierover zou dan zeer laag en wellicht zelfs nul moeten zijn. En dat is dan niet aan de bank om te bepalen,maar aan de overheden van deze wereld!

 

Het recht om geld uit te lenen en het begrip "rente", heeft het bankwezen zich gewoon toegeëigend en niemand lijkt daar verder bij stil te staan,terwijl de gevolgen desastreus zijn! Dat een schuld afbetaald moet worden is logisch, maar dat daar dan miljarden en miljarden aan rente overheen komt, allemaal ten goede aan een instelling (de bank) die alleen maar kan bestaan bij de gratie van het geld, is een situatie die zijn weerga niet kent! En door te bezuinigen en nog harder te werken voor de rente van de staatsschuld ( nu ruim 10 miljard euro per jaar ) blijven we hier nota bene ook nog mee instemmen...

Hoe de bank omgaat met leningen binnen Nederland

Op dit moment lijkt er een ongelooflijke hoeveelheid aan leenvormen te bestaan: spaarhypotheek, spaarkrediet,beleggingshypotheek, levenhypotheek, groeihypotheek, enz. In werkelijkheid zijn er echter maar twee leenvormen: lineair of op basis van annuïteiten. En hoe de bank dan de rest heeft bedacht,laat het volgende zien:

Annuïteitenhypotheek.  berekening met maandrente

 
Hypotheek-bedrag : 100000.00 Nominale rente : 6.0 % Aantal jaren : 30
 
Annuïteit totaal : 215838.19
Aan rente totaal : 115838.19
Annuïteit per jaar : 7194.61
Bruto per maand : 599.55
 
Aflossingsoverzicht eerste 12 maanden. Maandrente : 0.5%
=============================================================

            betaalde   aflos         rente                       totaal       rest
maand    rente     premie   besparing   afgelost  afgelost   schuld
 
    1      500.00       99.55         0.00           99.55      99.55      99900.45
    2      499.50       99.55         0.50         100.05     199.60     99800.40
    3      499.00       99.55         1.00         100.55     300.15     99699.85
    4      498.50       99.55         1.50         101.05     401.20     99598.80
    5      497.99       99.55         2.01         101.56     502.76     99497.24
    6      497.49       99.55         2.51         102.06     604.82     99395.18
    7      496.98       99.55         3.02         102.57     707.39     99292.61
    8      496.46       99.55         3.54         103.09     810.48     99189.52
    9      495.95       99.55         4.05         103.60
    914.08     99085.92
  10      495.43       99.55         4.57         104.12    1018.21    98981.79
  11      494.91       99.55         5.09         104.64    1122.85    98877.15
  12      494.39       99.55         5.61         105.16    1228.01    98771.99
            ------- +                       ----- +
          5966.59                      33.41       

Spaarhypotheek. De spaarrekening hiervan, is niet door de bank bedacht, maar is al aanwezig in een annuïteitenhypotheek:

Wijzig in de kolommen:        aflospremie      >   spaarpremie
                                           rentebesparing  >  ontvangen rente
                                           afgelost            >   gespaard
                                           totaal afgelost   >  spaarsaldo

 

Door dus simpelweg een paar benamingen te wijzigen, hebben we opeens een Annuïteitenhypotheek met spaarrekening verkregen! En het is ook nog  eens een zeer bijzondere spaarrekening, want de rentevergoeding is gelijk aan de hypotheekrente ( in dit voorbeeld dus 0.5% per maand).

 

De bank voegt hier nu de (onjuiste!!) bewering aan toe, dat er hier geen aflossing plaatsvindt, en maakt daarmee de fiscaal aftrekbare rente maximaal ( dus 180.000 i.p.v. 115.838 ). En dat is nodig, want anders is er niemand die deze "nieuwe" hypotheekvorm wil!

 

De "spaarrekening" wordt beveiligd met een 1:10 verhouding, want onbeperkt geld storten hierop zou de bank veel te veel geld gaan kosten. De hypotheekrente wordt een paar tiende procent verhoogd, wat ook weer verhullend werkt. Nu nog wat andere voorwaarden erbij, zoals 15 of 20 jaar verplicht sparen (belastingvrij) en er lijkt een nieuwe en fiscaal aantrekkelijke hypotheekvorm geboren. Tevens kan de bank nu ook met de 'spaarpremie' gaan beleggen (op kosten van de consument), ziedaar de beleggingshypotheek is ook 'geregeld'.

 

In werkelijkheid pleegt de bank hier fraude en worden er nu miljoenen mensen in Nederland op het verkeerde been gezet. Bovendien is het gevaar zeer groot, dat de bank dit exporteert naar het buitenland en dan kunnen de gevolgen echt dramatisch worden!

 

Tot slot, nog een kort overzicht van hoe de bank winsten creëert:

Lening met 30 jaar looptijd en 6% nominale rente

winst van de bank na 30 jaar

1. Lineaire lening                             :  0.9   x  geleend bedrag

2. Lening op basis van annu teiten    :  1.16  x  geleend bedrag

3. Een achteraf aflossen constructie :   1.8   x  geleend bedrag  (o.a. beleggingshypotheek)

4. Er kan niet worden betaald          :  5.02  x  geleend bedrag  (o.a. staatsschulden)

De bank is dus verworden tot een instituut dat zich verrijkt uit geldstromen die hen niet toebehoren en wil almaar meer. En met een wettelijk toegestane rente van meer dan twintig procent, incassobureaus en deurwaarders, kan de bank een "gewone" schuld zelfs nog veel sneller doen stijgen dan een staatsschuld! Wordt dit nu het financiële erfgoed (gebouwd op leugens) wat we aan onze kinderen nalaten 

P. Feddema
E-mail: pierfeddema@zonnet.nl