Politieke Actualiteit

oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks

Redactie Brabants Nieuwsblad

Huizen 27 februari 1997

Molenstraat 11
4701 JK Roosendaal

  door R.M. Brockhus L.s.
Met afschuw las ik een artikel in het Brabants Nieuwsblad van 26 februari dat ik onlangs toegefaxt kreeg. Dat 'journalisten' zich kunnen verlagen tot vuilspuiterij van de ergste soort kan ik me nog enigszins voorstellen. Boulevardbladen doen nauwelijks anders; maar dat een krant, een nieuwsblad (VNU), een dergelijk en walgelijk smaadschrift als "journalistiek werk" opneemt, gaat werkelijk te ver.

Van Kamerlid Hendriks, die ik persoonlijk goed ken, hoorde ik dat met de schrijver van dit walgelijke verhaal geen enkel contact is geweest om zaken na te trekken. Vrijwel alles is uit het verband gerukt, (o.a de passagiersschepen, afgezet tegen het aftapen en knevelen van uitgeprocedeerde illegalen bij hun gewelddadige uitzetting), de nazi-sympathie die er zou zijn, maar welke beslist afwezig is en het tegendeel kan worden bewezen, het ruziemakend karakter van Hendriks (dat eveneens afwezig is), maar ook de verdachtmaking van zijn zoon Oscar (historicus), zijn van een zo laag allooi dat de integriteit van de journalistiek in het geding is.

Met name de hoge kwaliteit van de schriftelijke vragen van Hendriks staat in schril contrast met het geleuter in de krant. Ik wijs u er op dat een deel daarvan op het internet bij de stichting Sociale Databank Nederland te vinden is op www.sdnl.nl Helaas mist de heer Hendriks de 'flux de bouche' zoals zo velen; maar dat doet aan zijn inbreng niets af. En fouten maken we allemaal, zoals hij, m.i., er een maakte bij de laatste hoofdelijke stemming over een mineur onderwerp. Maar die bij de stemming over het WTO-verdrag, met het MAI-verdrag in het verschiet, was meer dan terecht.

Met klem wil ik aandringen om de heer Hendriks een weerwoord te gunnen op dit smaadschrift. Een klacht bij de Raad voor de Journalistiek is inmiddels ook in voorbereiding, heb ik begrepen.

Bijlage: separate kopie (fax) van het artikel uit het Brabants Nieuwsblad


R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141

Homepage van Kamerlid Hendriks
Artikel in de VNU-pers, o.a. het Brabants Nieuwsblad

Documentatie van oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks

  Oorkonde voor oud-Kamerlid Hendriks voor zijn inzet, openheid en integriteit
  Seniorenpartij trekt beerput open rond de Sociale prestatie van Nederland en de AOW
  Super-bankfraude: Politiek dynamiet voor oud-Kamerlid Hendriks
  Overzicht van gevoerde procedures inzake voormalig Tweede kamerlid Th.J.M. Hendriks
  Pleitnotitie Raad van State inzake Hendriks versus minister van Binnenlandse Zaken
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de minister van Justitie over hongerstaking
  Belangenverstrengeling: Verbod justitiële ambtenaren als rechter. Kamervragen
  Kamerlid Hendriks stelt vragen aan de ministers van VROM, VWS en Justitie
  Steunbetuiging voor Kamerlid Th.J.M. Hendriks tegen achterklap VNU-bladen
  Smaadartikel in de VNU-pers over Kamerlid Th.J.M. Hendriks (v.a. 25-2-98)
  Brief aan redactie van het Brabants Nieuwsblad (VNU) in reactie op het artikel
  Persbericht aan de media over Hendriks' positiebepaling m.b.t. de verkiezingen
  Reactie op het smaadstuk van een 'Denktank-lid' van 2e Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de EMU en opwaardering van de goudvoorraden
  Rede van kamerlid Hendriks bij de Algemene Beschouwingen van 1996
  Vragen van kamerlid Hendriks over concurrentiebeding ISDN
  Kamerlid Hendriks reageert in open brief op melodrama van Jet Nijpels
  Bijdrage aan het debat over de Eurotop in Amsterdam door Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks stelt vragen over waarde deviezen na invoering v.d. euro
  Algemene politieke beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Rede in de Financiële beschouwingen 1998 door Kamerlid Hendriks
  Kamervragen over de belangenverstrengeling rond de Kinderbescherming
  Dankbrief van Kamerlid Hendriks aan uitgever Cd-rom Maatschappijleer
  Aanbieding van Internet cd-rom aan Minister Zalm van Financiën
  Kamervragen inzake belangenverstrengeling bij de Raad v/d Kinderbescherming
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
  Kamervragen van Hendriks aan minister Sorgdrager over scheiding der machten
  Kamervragen aan Minister VROM over wolmanzouten en Europees milieurecht
  Kamerlid Hendriks kritiseert kandidaatstelling Hoge Raad
  Politiek dynamiet uit de adviescommissie van Kamerlid Hendriks
  Kamerlid Hendriks prijst KOLDER-model van de Universiteit van Wageningen
  Kandidaatstelling Algemene Rekenkamer gesteund door Hendriks en Unie 55+
  Verontruste Burgers bieden AOV, D'66, VVD en Hendriks IRM-rapport aan

  Homepage: Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en de Unie 55+
  Homepage: Vragen staat vrij ...! Of niet soms ...? Den Haag onder vuur !!!
  Homepage: Politieke Actualiteiten en Correspondentie

  Terug naar het begin