de Raad van Discipline bestond uit 6 personen; te weten: mr. P.H. van Ginkel als voorzitter
en mrs. W.L. Harenberg, E.M.M. van de Loo, W.M. Poelmann, E.J. Verster als raadsleden


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld


  Brief aan premier Balkenende over normen en waarden
  maar ook de vervolgbrief van 6 april 2005

  Emmen, 29-11-2004

  AANGETEKEND en IN HANDEN


  Aan Mr. dr. J.P. Balkenende
  Ministerie van Algemene Zaken
  Postbus 20001
  2500 EA Den Haag


  Betreft : Normen en waarden waar juist het gehele Kabinet geen weet van wil hebben. [ alleen wat betreft buitenlanders ]


  Geachte heer Balkenende,

  Bij deze begin ik maar met het gegeven dat u naar mijn mening goed kunt lezen naar gelang u o.a Nederlands recht aan de Vrije Universiteit hebt gestudeerd en in 1992 promoveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Nu, dat zou mij goed van pas kunnen komen, daar er o.a. op dit vlak in Nederland goed wat mis is.

  Ter zake, geachte heer Balkenende. Ik hoor u vaak spreken over normen en waarden in Nederland. Bedoelt u daar nu alleen de normen en waarden van buitenlanders mee? Ik, als ondergetekende en vele andere fatsoenlijke hardwerkende burgers worden ambtshalve alleen maar gesloopt worden, zij het niet door een corrupt justitieapparaat, waaronder rechtbanken en rechters die in rechtsprocedures dode en niet-bestaande eisers tolereren en valsheid in rechtsprocedure. Daarmee heeft men bereikt dat een gezin uit elkaar is gevallen door veel te rekken en het financieel plunderen door deurwaarders. Voor mij is dat VAN DE MEER EN PHILIPSEN te Alkmaar.

  NORMEN EN WAARDEN HEER BALKENENDE !!!

  Dan krijgen wij nog de corrupte Belastingdienst, waaraan ik juist op verzoek van de overheid zelf mijn bijdrage heb geleverd, jarenlang zelfs. Dit gevraagde onderzoek is in een aantal facetten te verdelen. Ten eerste zijn aan mij eind jaren 90 mededelingen gedaan die op geen enkel punt zijn uitgekomen. Sterker nog, de WERKWIJZE van belastingontduikende KAMPERS waar het verzoek van de overheid aan mij over ging, hebben wat de belastingheffing beterft nog geen enkele resultaat gehad. En dit zou gebeuren volgens o.a. de Belastingdienst in Lelystad.

  Verder hebben ik en mijn gezin bemerkt, zeer sterk zelfs, dat wanneer men deze afspraak wel was nagekomen heer Balkenende, ik er niet zoveel energie voor niets in had gestoken. Achteraf is dit hele onderzoek een complete farce gebleken.

  Diverse rechtsprocedures, die ik als individu (volgens Mr. Mayer van College van Procureurs) tegen dat kampergespuis voer en moet voeren, omdat het "systeem" zo blijkt te werken, had ik snel kunnen winnen indien de overheid correct zou hebben gehandeld. Dan had ook ik niet diverse malen de Minister van Justitie om interventie hoeven vragen [vermits hij deze al via dhr. Mayer gekregen heeft, want deze gooit nog al snel iets weg en schuift de verantwoordelijkheid richting een eindeloze en dodelijke strijd]. Alleen omdat de rechtbank Alkmaar en de Rechtbank in Haarlem er een complete leugenachtige puinhoop van hebben kunnen maken. En juist om de kampers de hand boven het hoofd te houden, en zowel Minister Remkes als Donner heel goed weten waarvoor en hoe deze beerput in elkaar zit. [ maar iedereen blijft vooral zwijgen !! ]

  Maar dit zwijgen heer Balkenende heeft mij, mijn hele gehele gezin en alles wat door ons in 25 jaar is opgebouwd gekost.

  Dan komt daar nog bij, dat de arrogantie van de ambtenaren die net voor de Minister zitten, of de Ministers zelf alle perken te buiten gaat, door totaal niets te doen. Alleen door nogmaals te zwijgen of zelfs te liegen, en zoals in opdracht van Minister Zalm is uitgevoerd, mijn schadeclaim tegen de staat tegen te houden, omdat door een grove fout die werd gemaakt bij de belastingdienst mensen op het verkeerde spoor zijn gezet. Later werd door Mr. Vaandrager (advocaat werkend voor de staat) wederom gezwegen en werd volslagen onzin uitgekraamd om maar onder betaling van mijn schade uit te komen.

  Alles wat ik op mijn lange en zware weg ben tegengekomen is (wanneer je het niet zou kunnen aantonen op document en met andere bewijzen) bijna ongeloofwaardig. De advocatuur wordt zwaar ondersteund door diverse rechtbankpresidenten, waarbij advocaten tot op dit moment er een criminele bende van kunnen maken, en tevens een dusdanige achterkamertjespolitiek bedrijven dat je kort samengevat kansloos bent in Nederland om je recht en je schade te verkrijgen. [een grote belangenverstrengeling tussen rechters en advocaten]

  Tevens helpt de overheid - dus ook u onder anderen heer Balkenende - hier hard aan mee. Ik zou een goed advies willen afgeven: laat de Ministers hun werk eens goed doen, en zeker de ambtenaren die daar voor zitten. En kom niet altijd op voor de zogenaamde minderheidsgroepen [ Buitenlanders met name]. Ik ben het bij deze zeker eens over de kijk van Minister Verdonk op het vreemdelingen en uitzettingsbeleid, maar dat zij vorige week op TV dan weer de mededeling doet dat uitgezette buitenlander geld meekrijgen om iets op te bouwen in hun eigen regio, is te zot voor woorden. Ik, ondergetekende, krijg van de Belastingdienst in Alkmaar opnieuw een onrechtmatige beslaglegging op mijn inkomen. Zij durven o.a. op te merken dat ik dure auto's zou aankopen, en mijn inkomsten worden zolangzamer hand in theorie verdrievoudigd. Aan dat onnozele gedrag van een ieder betaalt en ergert de Nederlandse belastingbetaler zich zo langzamerhand groen en geel.

  Dit geld ook voor de rechtspraak. Wanneer een rechter eenmaal een uitspraak heeft gedaan, dan wel een uitspraak met verstand en niet corrupt, dan moet er geen hoger beroep meer mogelijk zijn. Honderden miljoenen kost deze zinloze en eindeloze procesvoering.

  Tot slot, normen en waarden heer Balkenende komen niet voort uit het elke zondag voor in de kerk zitten, maar de verantwoordelijkheid nemen in zaken waar het nodig is, en niet waar het de politiek goed uitkomt. Hierdoor is het in Nederland een grote rotzooi geworden. Dat betreft tevens het beledigen van mensen. Zolang kampers nog ongestraft een imbeciel als Willibrord Frequin kunnen betalen om een tv-programma te maken om iemand stuk te maken, en dan ook nog eens een uitspraak van een rechter wordt misbruikt en getolereerd door eenieder, waar hebt u het dan over ?? Nu, daar helpt het dragen van een oranje armbandje niet tegen heer Balkenende. Belachelijk en kwetsbaar maak je jezelf daarmee.

  Ik mag hopen dat u mijn zaken nu zeer snel en op ordentelijke wijze met veel effectiviteit door de diverse departementen laat behandelen. En ik mijn enorme schade die ik heb opgelopen door het bewijsbare criminele gedrag van onderdelen van de overheid snel betaald krijg. Zij liggen al heel lang bij Mr. Vaandrager van het Ministerie van FinanciŽn heer Balkenende, en dat valt onder normen en waarden. Verbeter de wereld en begin bij jezelf en geen gejammer achteraf als er mensen worden vermoord.

  De beuk er in, tegen alles wat crimineel is; en dat zijn zeker de kampers die nog steeds vrijspel krijgen van departementen en ministers. Dit is een wetenschap die ik heb. Ook ministers hebben in het verleden van mij die kennis aangereikt gekregen, en dat zijn de heren Remkes en Wijn; maar ook die proberen te zwijgen zonder normen en zonder waarden.

  Hoogachtend

  Ir. R.A.A. Rietveld


  
  
  P.s.:
   Bij deze verzoek ik u er zorg voor te dragen dat de documenten die door en voor de diverse afdeling van belastingdiensten welke door mij ondertekend zijn (om fiscale zaken voor de overheid tegen de kampers op te kunnen starten), dat die documenten aan mij worden teruggegeven. Dat is ondanks vele verzoeken nog niet gebeurd. Zelfs in het zwendelende kantoor van de belastingdienst in Alkmaar liggen tientallen door mij getekende opdrachten voor onderzoek.
   Ik wil haring of kuit hebben met betrekking tot de illegale regelingen die met kampers zijn gesloten en waarom aan hun belastingvrijstelling werd gegund. De invallen in de Vinkenslag in Zuid-Limburg zijn een uiterst kostbare show aan het eind van de operatie. Daaraan heb ikzelf meegewerkt. Dat onderzoek heeft miljoenen gekost en maar 20.000 euro opgeleverd. Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig ?? (belastingdeurwaarder Druiven in Alkmaar !!)


  Ruud Rietveld reageert op 'DE ETHIEK VAN DE RABOBANK'
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Faxbericht aan mr. Maes van Kees Griesdoorn over schijneisers
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Verklaring van mevr. A. Mesman-tulp over haar bestuursfunctie
  Advocaat van de vereniging grootste obstakel om executie te voorkomen
  Open brief aan de gemeente Elburg en de pers over Bospark Dennenrhode
  Briefwisseling van advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk en st. SDN
  Accountantsverklaring HZW over effectieve winst per caravan of chalet
  Document met procedure tegen mr. Maes van Dommerholt & van Dijk in Zwolle
  Rijke fantasie van Maes zonder tussenkomst van de rechter
  Convenant tussen Zitter, Vos en ver. Verontruste recreanten (Giesdoorn)
  Krantenartikel en een open brief aan rechter L.A. Croes over nalatigheid
  Brief aan SDN met de sommatie om de website van Rietveld te verwijderen
  Overzicht van door Maes aangevoerde eisers waarvan de meeste vals bleken
  Interconnex komt op voor de belangen van gedupeerde Rabobank cliënten.
  Mailbericht over De Week Willibrord Frequin m.b.t. uitzending van 11 november
  Erkenning van Dommerholt & van Dijk Advocaten over onrechtmatigheid van beslag
  Historie en relaties van de Camping-boerderij 'Welgelegen' te Voorthuizen
  Herverkaveling met hogere prijzen en halvering ven het toegewezen oppervlak
  Erkenning van mr. Sigmond dat hij op 28-3-2002 wist van de documenten
  De verbannen website van Ruud Rietveld: 'Campingmaffia veertig jaar actief'
  Verwijt aan mr. Sigmond over z'n inactiviteit. Wel betalen, maar niet kunnen halen!
  Kadastrale gegevens en in- en uitschrijvingen bij de Kamer van koophandel
  Kadastergegevens Kamer van Koophandel van conglomeraat van parken van Bergervoet sr.
  André Horlings vertelt zijn bevindingen over malafide praktijken in de campingwereld
  De spionnen van Bergervoet met afluisterpraktijken en handlangers in de politiek
  Het ondoorzichtige netwerk wordt onthuld met gegevens uit de Kamer van Koophandel
  Foto's van de sloop van de natuur t.b.v. geldelijk gewin voor de Campingmaffia
  De ontstaansgeschiedenis met de Rabobank als spin in het web van misleiding en uitbuiting
  Slagerspraktijken van deurwaarder Van der Meer en Philipsen in dienst van Bergervoet c.s.
  Een serie losse aantijgingen tegen mij (Rietveld) wegens onjuiste, vermeende kwalijke zaken
  Onzuivere koffie geschonken door Notaris van de Wees met ontkenning van het convenant
  De constructie en dwarsverbanden tussen de conglomeraten van de grote recreatieparken
  Het werk als undercover informant voor het FIOD kwam later terug als een boemerang
  Ruud Rietveld doet aangifte bij de politie in Barneveld wegens bedreiging met de dood
  Voorlopige conclusie van Rietveld aan de recreanten en semi-permanente bewoners
  Bewijs van verstrengeling van de Rabobank met de beleggers in de recreatieparken
  Van Ginkel, 'n voorbeeld van de mentaliteit van caravan- en chaletverkopers
  Helder geval van incompetentie en corrupte handelingen en manipulatie
  Zwendelpraktijken van mr. R.J. Sark van De Kempenaer Advocaten in Arnhem
  Overzicht van een zwarte lijst van dubieuze praktijken door glibberige advocaten
  Overzicht van publicaties in de Telegraaf over financiële schandalen bij de Rabobank
  Slimme constructies om gemeenten om de tuin te leiden door gebrek aan (fiscaal) inzicht
  Achtergrond over de handelsregisterhistorie van Aegon Recreatie BV
  Voorbeelden van chicanes die mensen in de financiële en emotionele ellende storten
  Waarschuwing voor aspirant kopers van caravans, campers en chalets in de recreatie