Essentie van democratie is niet uw kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt
De pensioenen zijn sowieso betaalbaar met € 1100 miljard in kas. Waar is € 50,9 miljard gebleven in het Spaarfonds AOW?

De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Pensioen . . Miljarden . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . MenS

Themadag van de SP over de onzekerheid van de pensioenen op 29-1-11

Dag Wim,

Ik wil best komen op zaterdag 29 jan. om 11.00 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Ca. twee weken geleden heb ik met Emile Roemer thuis per telefoon gesproken over enkele grote meevallers voor de begroting wanneer iemand in de Kamer het zou wagen de Advocatenwet aan te scherpen, zodat advocaten strafbaar worden wanneer ze in civiele procedures de rechter of raadsheer staan te beliegen in het belang van henzelf en van hun cliŽnt. Tot op de dag van vandaag is dat een vast recht van advocaten op instigatie van de oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak mr. Bert van Delden. Mijn voorstel heb ik in Bussum ook in persoon aan Job Cohen aangeboden met mijn zogenaamde politieke cheque, waarin ook als gevolg van de meevaller van een heel miljard per jaar voor de begroting van Justitie ook een meevaller voor het bedrijfsleven ontstaat van jaarlijks minimaal drie miljard euro, waardoor de fiscus nog eens een miljard aan belastinginkomsten ontvangt. De video is te zien op Vimeo: https://vimeo.com/16361979.

Het zwijgen hierover is oorverdovend. Ik vraag mij dus af of mijn inbreng op 29 januari wel enig effect zal hebben als ik de moeite neem om er naartoe te gaan. Want alle fracties hebben dit voorstel tot aanscherping van de Advocatenwet van mij ontvangen. Op EuroStaete is men inmiddels bezig om een tribunaal op te richten om het gezwendel in de rechtspraak aan de kaak te stellen. Eergisteren heb ik een zekere Karel de Werd nog geÔnterviewd na de crematie-ceremonie van drs, N.C. Burhoven Jaspers die het antecedentenregister over de juristen, officieren van Justitie, advocaten en rechters heeft samengesteld en hoofdauteur was van het IRM-rapport over de Integriteit van de Rechterlijke Macht.

Zoals je weet lopen al twee jaar rechtszaken met dwangsommen tegen de Sociale Databank Nederland en de (ex)bestuurders waarvan niemand snapt dat dit in het Nederlandse recht Łberhaupt kan gebeuren, behalve als je meent dat de overheid een spelletje speelt met een kleine broer van WikiLeaks in Nederland namelijk de SDN. Zowel in binnenlands bestuurlijk opzicht als in politiek Nederland is niet iedereen gelukkig met de onthullingen en oplossingen van economische en maatschappelijke problemen bij de SDN waar miljoenen mensen heel veel last van hebben; maar die voor de grote machten achter de schermen van ultiem belang zijn. 'Collateral damage' wordt dan op de koop toe genomen. Maar het is wel hoogst merkwaardig dat ook het parlement horig is (niet lijkt maar is !!) aan de omerta m.b.t. de geldpolitiek waar op 29 januari bij de SP dan gepalaverd wordt over de (on)zekerheid van de pensioenen.

Pas wanneer men bereid is om de structuur van het geldsysteem waar ik wel wat van afweet ( niet alles hoor.. !) kan een oplossing worden gevonden voor de fouten in het systeem die men op belangenverstrengelde redenen heeft gedoogd. De bonussen die nu toch weer worden toegekend bij de bankiers zijn feitelijk onacceptabel, omdat zowel de ABN-AMRO als de ING helemŠŠl eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en dus regering en parlement volledige zeggenschap hebben over wat er in de haute finance gebeurt.

Dus Wim, ik denk nog even na en besluit om te komen als Paul Ulenbelt mij serieus neemt en ook Emile Roemer toestemming geeft om de zaken zoals die al dertig jaar bij mij bekend zijn na de ontdekking in 1981 van de weeffouten in het monetaire beleid ter discussie stellen. Lees ook de pagina met mijn compliment aan Wouter Bos toen hij als minister van Financiën miljarden leende van de centrale bank van Wellink om de bankencrisis te financieren.

Ik ben benieuwd,

(C) M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

 

Sent: Wednesday, January 05, 2011 10:12 PM
Subject: Fwd: Kom naar de solidairbijeenkomst (On)zeker pensioen
 
Beste Rob, kun en wil je hier iets mee?
Of, als je niet kunt, dat ik jouw vragen/commentaar inbreng?
Al iets vernomen over 4 en vandaag 5 jan. 2011 over het rechten?
Dus even 3 vragen als je dat al zou willen beantwoorden en mvg van Wim W. Sr.

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Paul Ulenbelt (SP)" <paululenbelt@sp.nl>
Datum: 5 januari 2011 20:16:29 GMT+01:00
Aan: "Wim Wolbrink Sr." <whwolbrinksr@hetnet.nl>
Onderwerp: Kom naar de solidairbijeenkomst (On)zeker pensioen
Antwoord aan: "Paul Ulenbelt (SP)" <paululenbelt@sp.nl>

 
5 JANUARI 2010        
 

Beste Wim Wolbrink Sr.,

Zaterdag 29 januari organiseert de SP een themadag die in het teken staat van de pensioenen. Onder andere SP-fractievoorzitter Emile Roemer, Sweder van Wijnbergen (hoogleraar economie aan de UvA) en Martin van Rooijen (voorzitter NVOG) zullen spreken en discussi�ren over de toekomst van ons pensioenstelsel. Daarnaast is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er is grote onzekerheid over de pensioenen. Wat eerst zeker leek te zijn dreigt onzeker te worden door politieke keuzes. Zo is er de onwilligheid van de regering om de rekenrentes aan te passen, en de pensioenfondsen geen speelbal te laten zijn van de markten. Ook dreigt verlaging van pensioenen doordat de risico�s volledig bij werknemers en gepensioneerden komen te liggen en niet meer bij werkgevers. Samen met u wordt geprobeerd een antwoord te vinden hoe we ervoor zorgen dat het pensioen dat mensen hun hele leven opbouwen een zekerheid blijft, in plaats van een onzekerheid.

De bijeenkomst wordt gehouden gehouden op zaterdag 29 januari van 11.00 tot 15.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw) en staat open voor leden en niet-leden van de SP. Wees er snel bij, want er is een beperkt aantal plaatsen. Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u contact opnemen met de SP Tweede Kamerfractie via telefoon 070 318 3044. Van tevoren sturen we u het programma en routebeschrijving toe.

Met vriendelijke groet,

Paul Ulenbelt,
Tweede Kamerlid SP


 
 

Deze mail is verzonden aan belangstellenden van de acties �65 blijft 65� en �Bescherm de Pensioenen" en tevens aan actieve SP-leden. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat u deze e-mail dubbel ontvangt. Wilt u zich voor alle SP-mail afmelden of uw voorkeuren aanpassen, klik dan hier