Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk? Weet u het, de politici, de media?

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Staatsschuld per land in de wereld en binnen de Europese Unie
 
"De Dag dat de dollar valt !". En wat zijn onze investeringen in de VS dan nog waard ?
China en Japan kunnen een wereldrecessie voorkomen met schuldverlichting 3e wereld
Vragen, géén vragen voor het Symposium Nulpunt Energie van 19 april 2009 - video 1

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Het CDA blijft toch bij 't zeer naïeve dogma dat de staatsschuld moet worden afgelost
met massale verpaupering van de ouderen met pensioen, door wegvallen van de rente !
Wil je weten hoe de geldschepping er bij staat, dan is de volgende link aan te bevelen :
Verborgen Geldmechanismen - De Ernst v/d situatie in Ogenschouw. Schuld aan WIE?

Wat is geld eigenlijk? Weet u het? De Politiek? De Media?

Als voor de staatsschuld geleend is van De Nederlandsche Bank dan is de rentelast nul !

De kennis over deze financiële crisis was in 1981 als volkomen bekend en aan de overheid ter kennis gebracht.
Wilt u weten hoe de verhouding is van de staatsschuld t.o.v. het BNP van een land in de EU?

Google: "staatsschuld: BelgiŽ 2008" of "staatsschuld Nederland 2008" of "staatsschuld Spanje 2008" of: Griekenland

Prof. Arnoud Boot ontmoetten we in Amsterdam op de door de PvdA georganiseerde discussie over de kredietcrisis op 2 december 2008. Aanwezig waren o.a. Frank Heemskerk (Economische Zaken), Lodewijk Asscher (Wethouder Financiën Amsterdam, Paul Tang (Tweede Kamerlid, PvdA), Arnoud Boot (hoogleraar ondernemingsfinanciering UVA), Kees Verhoeven (directeur MKB Amsterdam), Jack Steijn (directeur ORAM), Paul Scheerder (coördinator Voedselbank), Roland Berendsen (directeur Operations Randstad Nederland). Zij gaven allen geen heldere oplossing voor de kredietcrisis, maar keken eigenlijk alleen maar achteruit naar mogelijke oorzaken. Dat kan verstandig zijn, maar lost zonder effectieve actie niets op. Op RTL-7 gaf Arnoud Boot zijn mening dat een tweede ronde van miljarden pompen in het banksysteem onvermijdelijk lijkt. Het wordt tijd dat economen, bankiers en politici de vraag eens gaan stellen of zij wel weten wat geld eigenlijk is...!! Paul Tang (PvdA) sprak zijn zorg uit over het stijgen van de staatsschuld met 80 miljard naar 47% van het Nationaal Inkomen, maar vergat te vermelden wat er aan de debetzijde van de staatsbalans was bijgeschreven; namelijk ook 80 miljard. Het verschil zal nog moeten blijken op de verlies en winstbalans na 5 jaar. De opmerking vanuit de zaal tijdens de discussie "Dat bankiers en economen niet weten wat geld echt is", kan mede 'n verklaring zijn voor de huidige kredietcrisis. De golfbeweging in de economie als onvermijdelijk te etaleren is al te gemakkelijk. Lees daarom eens de poging tot begrip van dr. W.P. Roelofs en ook waarom de staatsschuld wel mag stijgen en deze vooral niet moet worden afgelost. De fobie daarvoor moet eindelijk eens gaan verdwijnen.

NOVA van 30 december was een juweel van openbaar debat over de financiële crisis en de gevolgen daarvan. Willem Middelkoop was degene die het dichtst bij de waarheid zat. Zijn voorbeeld van Japan was helder, zoals bij de SDN al eerder is gesteld. De Nikkei in 1987 was 41.000 en vandaag nog steeds slechts ca. 7705. Vermeend miste de boot door te stellen dat die 90 miljard hogere staatsschuld compleet verdampt is. Weer fout meneer Vermeend, het is gecreëerd en uitgeleend tegen 8,5 precent rente. Heel duur dus, maar als noodverband volstrekt noodzakelijk en zonder inflatie te veroorzaken (Let wel de geldpers op volle toeren en de inflatie blijft weg ! ). Als tegenhanger was Peter Paul de Vries van de VEB wat al te optimistisch over de crisis. Wat geen van de drie aan de orde stelde was de koopkracht van de burgers; met name aan de onderkant, wat essentieel is om de economie te laten draaien. Vandaar het voorstel om aan iedere ingezetene € 1000 uit te keren op kosten van de staat; en volgend jaar nog eens. Een definitieve oplossing voor de koopkracht is het basisinkomen dat rust en stabiliteit kan brengen. Ga kijken naar de uitzending van NOVA en oordeel over de informatie bij de Sociale Databank Nederland. Vraag: Kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt? En kunnen wij als land zonder buitenlandse schuld op de pof leven en consumeren wat nog niet gemaakt is?

Wouter Bos, wilt u de recessie echt keren? Voer dan de geldbelasting in die zo succesvol was in het Oostenrijkse stadje Wörgl in 1932 waar werkloosheid en armoede verdwenen als sneeuw door de zon. Het zou mooi zijn wanneer de politicus van het jaar ook de oplossing van de eeuw brengt voor de huidige malaise. Het geheim zit in het organiseren van genoeg koopkracht aan de basis door 't wegvallen ervan. De recessie vanaf 1968 tot 81 betrof 'n foutief monetair beleid van DNB. Ik was bij de ontdekking daarvan!

Pieter van Geel (CDA) zei in Buitenhof dat de staatsschuld met 90 miljard is gestegen, maar dat daar tegenover een groot deel als vordering moet worden bijgeschreven aan de debetzijde van de staatsbalans. Netto zijn we waarschijnlijk ca. € 20 miljard echt kwijt, maar zeker is dat niet. Er komt over enkele jaren namelijk een te verwachten koerswinst bij de aandelen ABN-Amro en Fortis. Hij sloeg de plank echt helemaal mis m.b.t. zijn uitlating dat "We onze schuld niet te veel moeten laten oplopen!". Wie zijn "we"? En aan wie zijn "we" iets verschuldigd? Aan onszelf, meneer van Geel? Of hebben we geleend bij de Arabieren? Nee toch, alleen maar van De Nederlandsche Bank NV met het scheppen van nieuw geld met een hoge rente van 8,5%. De pensioenfondsen springen een gat in de lucht om eindelijk weer veilig en gegarandeerd te kunnen beleggen in staatsobligaties. De zekerheid voor ons pensioenstelsel, anders dan sparen op de effectenbeurs in aandelen. Lees daarom over de staatsschuld en verban de fobie daarvoor.

Wanneer commerciële banken niet financieren, dan naar de staatsbank ABN-Amro

Regering en parlement: ABN-Amro moet een overheidsbank blijven met een structureel lagere rente voor spaarders als premie voor het uitschakelen van risico. De veiligheid moet een prijs met zich meebrengen. Wie wil sparen bij ABN-Amro krijgt minder rente. Daartegenover moet de ABN-Amrobank binnen normen aan bedrijven krediet verschaffen met 'n hogere rente dan bij de commerciële banken. De concurrentie zorgt dan voor evenwicht bij de financiering van de economie. De bonussen verdwijnen, omdat de burger zo ook moreel kan kiezen. Mogen wij uw mening hierover horen, ook in de media? Overigens prof. dr. W. Vermeend, de belastingbetaler heeft geen enkele euro geofferd voor het hulp aan de banken, dat deden o.a. DNB, ABP, PGGM, etc. Want niemand heeft 'n aanslag gehad! Dus niet fantaseren Willem Vermeend !! Het was doodgewoon geld bijdrukken om de leemtes te vullen, en dat was heel verstandig. Mr. Doctors van Leeuwen (AFM) verklaarde bij NOVA dat hij niet begreep hoe en waarom die crisis zo snel om zich heen kon slaan. Antwoord: Bankiers, economen en politici weten helemaal niet wat geld nu echt is. Wel weten ze er mee om te gaan en er trucs mee uit te halen, maar wat het werkelijk is weet niemand. Dat klinkt arrogant, ik weet het, maar geef eens antwoord op de vaststelling dat de geldstroom over de wereld tot voor kort honderd keer zo groot was als de hele wereldproductie van goederen en diensten bij elkaar. Nu niet meer natuurlijk, maar ook daarover moet men vragen stellen.

Waar kwam de koopkracht vandaan in de hoogconjunctuur? Antwoord: deels uit het niets door de stijging van de waarde van aandelen en onroerend goed. Waar verdwijnt de koopkracht in de recessie? Antwoord: terug in het niets met de daling van de waarde van aandelen en onroerend goed. Wat is de oplossing van het koopkrachtprobleem? Geef/creëer nieuwe koopkracht bij de lage en middeninkomens. Hoeveel miljard moet er uitgedeeld worden: 16.000.000 maal € 1000 per direct en een jaar later nog eens. Dat is samen: 32 miljard euro. Daardoor stijgt de staatsschuld bruto met slechts 11 procent en slinkt met de opbrengst aan belastingen daarover met ca 4,5% tot netto ca. 7,5%. Is dat 'n probleem? Néé, dat zal het nooit zijn. Staatsschuld is iets geheel anders dan particuliere schuld. Ze zijn niet vergelijkbaar. Alleen de rente is gevaarlijk, maar is een vaste inkomstenbron voor de pensioenfondsen. Dus niet aflossen die staatsschuld, maar de rente maximaliseren. Sociaal en zakelijk probleem is zo opgelost en pensioenen gegarandeerd dankzij de ontprivatisering van onze infrastructuur. Vraag het aan Oscar Lafontaine van de Bundestag of Jules Muis oud-vicepresident en controller bij de Wereldbank. Weten bankiers en economen eigenlijk wel wat geld echt is? De vraag alleen is al het toppunt van arrogantie, maar is de houding van de topbankiers geen erkenning dat ze gewoonweg niet weten? Bij de SDN stelt men die vraag al heel lang, maar er is een geldcrisis nodig met miljarden aan vernietiging om deze vraag openbaar gesteld te krijgen. De incompetentie van het parlement en het buitensluiten van kennis in de samenleving door geen inspraak te dulden van burgers in het politieke debat zoals met Kamerzetel 151 al jaren terug is voorgesteld, laat de bankierstop met miljoeneninkomens volstrekt onberoerd. Mogen wij ook 'ns aan het woord Hilversum ?

Hieronder enkele reacties van de autoriteiten en de Tweede Kamer
 

Geachte heer Brockhus,

Dank voor uw schrijven aan minister Bos. Hij heeft mij gevraagd u te antwoorden.

De Nederlandse staat heeft 100% van de aandelen in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. (FBNH) gekocht van de Belgische moeder, Fortis Bank S.A./N.V. Hiermee is eveneens het volledige belang van Fortis in de AA-onderdelen verworven. De Nederlandse staat heeft tevens 100% van de aandelen in FVN gekocht van Fortis Insurance N.V. Eveneens zijn 100% van de aandelen in FCI gekocht van Fortis Insurance International N.V.
De Nederlandse staat verkrijgt deze aandelen van Fortis. De prijs die moet worden betaald voor deze deelnemingen is Ä 16,8 miljard; dit bedrag is inmiddels betaald en ontvangen.

Daarnaast werkt de Nederlandse staat mee aan de onmiddellijke aflossing van de kortlopende schuld ten bedrage van maximaal Ä 34 miljard van FBNH en haar dochterondernemingen aan Fortis Bank S.A./N.V. Deze aflossing is voorgefinancierd door een overbruggingskrediet verstrekt door DNB onder een garantie van de Staat. Op dit moment wordt aan een herfinanciering van deze lening gewerkt door de Staat. Het uiteindelijke doel is dat FBNH deze lening volledig zelf regelt op de financiŽle markten. Ook is afgesproken dat enkele langlopende leningen ter waarde van maximaal Ä 16 miljard versneld zullen worden afgelost door FBNH aan Fortis Bank S.A./N.V. en enkele financieringsmaatschappijen binnen Fortis. Deze aflossing zal op korte termijn moeten plaatsvinden. Ook hier zal de Nederlandse staat op basis van marktconforme voorwaarden aan meewerken.

De aankoop van de aandelen (ad Ä 16,8 miljard) en de door de Staat verstrekte leningen hebben geen rechtstreekse gevolgen voor de belastingbetaler. De aankoop van de eerder genoemde entiteiten kan worden aangemerkt als een financiŽle transactie. De Nederlandse staat leent voor zo'n transactie op de financiŽle markten. Bij een dergelijke financiŽle transactie staat tegenover de verschaffing van kapitaal door de Staat ook een groter bezit van de Staat (in de vorm van de staatsdeelneming). De benodigde financiering ten behoeve van het versneld aflossen van de eerder genoemde leningen is ook een financiŽle transactie. Dit betekent dat de verwerving van de aandelen en de financiering van de leningen voor de overheidsbalans in beginsel neutraal verloopt. De financiering hiervan telt dus niet mee in het EMU-saldo.

Voor de bovengenoemde transacties geldt wel dat de overheidsschuld toeneemt. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de Staat. Daar staan echter hogere opbrengsten voor de Staat tegenover. Deze opbrengsten bestaan uit dividendopbrengsten (uit het aandelenbezit) en renteopbrengsten (uit de leningen aan FBNH). Op dit moment is nog niet duidelijk of de opbrengsten uit de nieuwe staatsdeelneming lager of hoger zullen zijn dan de extra rentelasten op de overheidsschuld. Ook is onduidelijk wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn van de verkoop van de deelnemingen door de Staat. Overigens merk ik op dat dividendopbrengsten en renteopbrengsten wel meetellen in het EMU-saldo.

De budgettaire verwerking van de gehele financiering zal plaatsvinden op hoofdstuk IXB van de Rijksbegroting bij het eerstvolgende budgettaire verwerkingsmoment. Dit zal bij de Najaarsnota gebeuren (tweede suppletoire begroting 2008).

De deelnemingen en de leningen zijn van tijdelijke aard. Het publieke belang ligt primair in het ondersteunen en herstellen van het vertrouwen in de gekochte bedrijfsonderdelen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

J.J.C. Sprenger
Directeur Voorlichting en Communicatie
Ministerie van FinanciŽn

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: maandag 6 oktober 2008 16:25

Vragen over de financiering van de nationalisatie van Fortis en ABN-AMRO

 

Huizen, 5 oktober 2008

Minister-president dr. mr. J.P. Balkenende
Minister van FinanciŽn drs. W. Bos
President van de Nederlandsche Bank NV dr. A.H.E.M. Wellink
Tweede Kamercommissie voor FinanciŽn

L.s.,

Allereerst mijn compliment voor het doortastend optreden van zowel de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse regeringen. Het is van ultiem belang dat de infrastructuur van ons monetair systeem stabiel en betrouwbaar is. Dat zou ook voor andere infrastructurele systemen als energie, telecommunicatie, water en treinverkeer zo moeten zijn anders dan de chaos en prijsverhogende privatisering van vandaag heeft bewezen.

Ik heb wat vragen t.a.v. de financiering van de reddingsoperatie bij Fortis.

In de persconferentie vermeldde de heer W. Bos dat de staat der Nederlanden nu volledig eigenaar is van de Nederlandse tak van Fortis, inclusief de verzekeringspoot en ABN-AMRO als geheel. De heer W Bos zei ook dat het Belgisch/Luxemburgse deel van Fortis totaal 16,8 miljard euro aan liquiditeit had ontvangen, wat bij mij de vraag doet opkomen waar dat contante geld dan vandaan kwam? Wie had dit kleingeld in de achterzak en onder welke condities zijn deze miljarden zo snel ter beschikking gekomen voor de uitkoop van Fortis-Nederland en de terugkoop van ABN-AMRO en wanneer precies! De Duitse Bondskanselier Angela Merkel zei parmant dat de overheid en de banken 50 miljard euro bij elkaar hadden gebracht om de garantie voor de spaartegoeden te kunnen geven. Ook hier dezelfde vraag: wie had er een stapel miljarden in de kluis liggen? Daarnaast groeit de Amerikaanse schuld met drie miljard dollar per dag zoals de schuldklok aangeeft. Valt hier wat te halen? Nee toch...!! Want van VOC-mentaliteit is nu geen sprake.

Heeft de regering dat geld geleend bij dr. A.H.E.M. Wellink van de Nederlandsche Bank NV in Amsterdam, of heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit geld ter beschikking gesteld vanuit de spaarpot voor de AOW en tegen welke rente? Wanneer dit spaarfonds gebruikt wordt om het probleem van de financiering op te lossen, dan profiteert wat later het ministerie van SoZaWe van de koerswinst, zodat de financiering van de AOW vanwege de vergrijzing compleet opgelost wordt. De Bos-belasting is dan niet nodig. Een zegen bij een ongeluk.

Aangezien het NOS-journaal vermeldde dat financiering zou geschieden via de kapitaalmarkt, heb ik het aanbod op die kapitaalmarkt compleet gemist! Kwam die vanuit de Verenigde Staten van Amerika omdat president G.W. Bush even daarvoor 700 miljard dollar mocht uitgeven? Of zijn het de Chinezen die miljarden aan liquiditeit hebben vanwege hun export? Of de oliestaten die ook dik in de slappe was zitten? Is financiering vanuit het buitenland acceptabel, gezien de staatsveiligheid die samenhangt met inzicht in de monetaire structuur in ons land? Vragen te over; zoals: worden de geldwolven die aanleiding zijn voor de crises ter verantwoording geroepen? Want anders verandert er niets en blijven de burgers prooi.

Nogmaals ik ben het eens met uw ingrijpen, maar ook dat de situatie een les is voor andere infrastructurele onderdelen in de economie die zich per definitie niet lenen voor vrije marktwerking, zoals water en energie. Wanneer de burgers inspraak zouden hebben in het parlement, zoals voorgesteld met Kamerzetel 151 bij de Sociale Databank Nederland op internet, dan zou een gevaar als nu met de krediet- en beurscrisis nooit hebben kunnen gebeuren. Veel oplettende mensen zouden op tijd gewaarschuwd hebben zoals te zien en lezen is op o.a. www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm. In 1986 en 1996 werd al gewaarschuwd voor dit soort excessen, maar niemand wilde luisteren, omdat de bevolking openbaar niet mag meedenken en praten bij de politieke besluitvorming.

Ik verzoek alle betrokkenen vragen te stellen en antwoord te laten geven over het hiervoor gestelde.

M.v.g.

Rob Brockhus, Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Site: www.sdnl.nl Mail: sdn@planet.nl

Uw e-mailkenmerk is 51767.

Geachte heer Brockhus,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail: 51767, waarin u informeert naar de financiering van de reddingsoperatie bij Fortis.

Wij wijzen u hiervoor†op de brief die de minister eergisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief komen onder andere de volgende zaken aan de orde: concrete gevolgen van de deelnemingen voor de bedrijven en werknemers, stand van zaken ontvlechting en integratie ABN AMRO en de financiële consequenties voor de Staat en de burger.

Op de site van het ministerie is een speciaal dossier beschikbaar over de kredietcrisis met alle relevante stukken, zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geachte heer Brockhus,

Met deze e-mail zou ik graag een reactie geven op de vragen die op het SDNL forum zijn gesteld omtrent de nationalisatie van Fortis en ABN-AMRO. Ik hoop hiermee een antwoord te geven op de vraag hoe de overname van Fortis gefinancierd is en wat de gevolgen zijn voor de belastingbetaler.

Voor de aankoop van de aandelen Fortis zijn leningen afgesloten in de vorm van staatsobligaties op de financiŽle markten. Bij een dergelijke financiŽle transactie staat tegenover de verschaffing van kapitaal door de Staat ook een groter bezit van de Staat (in de vorm van de staatsdeelneming).Voor de bovengenoemde transacties geldt wel dat de overheidsschuld toeneemt. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de Staat. Daar staan echter hogere opbrengsten voor de Staat tegenover. Deze opbrengsten bestaan uit dividendopbrengsten uit het aandelenbezit en renteopbrengsten uit de leningen aan Fortis. Op langere termijn hoopt de staat de Fortis aandelen met winst te kunnen verkopen. De aankoop van aandelen en het verstrekken van de leningen heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de belastingbetaler.

Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd van der Zwaag
Publieksdienst
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Steun GROENLINKS en Word lid!
www.groenlinks.nl/lidworden

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriŽntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl

If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211.
Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

De staatsschuld volgens het CBS