De visie op de uitgangspunten van Lijst 14 volgens kandidaat R.M. Brockhus (11)
Lijst 14 geeft aan kandidaten/volksvertegenwoordigers het vrije recht tot spreken!
Lijst 14 is de bundeling van partijen, mensen en organisaties met een eigen geluid
Mensen die inspraak wensen in de politiek stemmen bij de verkiezingen: 'Lijst 14'

Toelichting op 'Lijst 14'
voor politieke innovatie

Overzicht van de l">kieskringen met juiste documenten om te downloaden

Introductie van 'LIJST 14' = LIJST 14

Voor het eerst in de politiek geschiedenis (voor zover wij weten) komt op de kieslijst (die u in de brievenbus krijgt) een opstelling van lijsten waarboven géén naam staat. Menigeen zal denken dat hier een fout is gemaakt door de Kiesraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maar nee, het ontbreken van een naam bij het nu nog onbekende lijstnummer (Bijv. CDA op 1 en PvdA op 2, enz.) is volkomen juist. De wet, grondwet en kieswet kennen het begrip "politieke partij" helemaal niet, maar uitsluitend personen die gekozen kunnen worden als volksvertegenwoordiger. Het noemen van partijen op de lijst van kandidaten is een pragmatisch cultuurverschijnsel. Het is zelfs de vraag of het wettelijk eigenlijk wel kan om een aanduiding als CDA, VVD te vermelden. Helemaal geen naam zetten boven het lijstnummer is wettelijk volkomen correct. Het is precies zoals de kieswet voorschrijft, dat een lijst zonder een naam boven het lijstnummer juist is. In dit geval LIJST 14 op het kieslijstoverzicht dat men thuis krijgt voor de verkiezingen.

Dat iedereen dit niet bij wet geregelde fenomeen zonder protest accepteert is eigenlijk vreemd. Het afwijzen van bijv. de Partij van de Waarheid door de Raad van State werd zo gemotiveerd dat een bepaalde termijn was overschreden, waardoor de Kiesraad deze partij niet zou hebben mogen opnemen in de lijst van deelnemende partijen. Een minuscule afwijking, die met een vergrootglas was opgespoord door de staatsraden, werd aangegrepen om deze partij buiten spel te zetten. En dat terwijl werkelijk grove fouten bij andere partijen zonder enige kritiek werden genegeerd.

De voor de hand liggende verklaring is dat de "Partij van de Waarheid" geen ludieke of ongevaarlijke club van dwaallichten is, maar gevormd wordt door mensen met intelligentie en kennis van zaken die er politiek iets toe doen. De Raad van State oordeelt heel duidelijk met meerdere maten, afhankelijk van de politieke potentie van een nieuwe lijst van kandidaten en het gevaar van concurrentie voor de gevestigde orde. Vandaar ook dat menigeen wel eens verzucht: "Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, het maakt niks uit, je wordt linksom of rechtsom geplukt en besodemieterd!".

Uitleg van het hoe en waarom van Lijst 14

Lijst 14 is ontstaan omdat weldenkende burgers de praktijk van de politiek in Den Haag, zoals die nu functioneert, niet meer zien zitten en die willen veranderen. Zij willen een meer directe invloed van de burger in het politieke proces en in de openbare discussie. Teveel zaken blijken volstrekt voorgekookt te zijn in de achterkamertjes waarbij de burger steeds verder in een ongewenst keurslijf wordt gedrongen. Hirsi Ali en René Lancee deden daarover een boekje open. Ook worden steeds meer rechten aan de burgers ontnomen (Actio Popularis) met steeds meer controle op de persoonlijke leefstijl van de mens. Dit ten koste van de grondwettelijke vrijheid en rechten, waardoor het gevaar voor 'n politiestaat groter wordt. Big Brother is watching you wordt met de dag sterker, met overal camera's en computerbestanden die elke legale inwoner volkomen transparant maken voor de overheid. Het mobieltje in uw zak vertelt de politie nu al precies waar u zich bevindt.

Het opstellen van de volgorde van kandidaten is in gezamenlijk overleg gebeurd. Niet door een kiescommissie, maar door een plenaire vergadering van de initiatiefnemers en de zich aangemeld hebbende (politieke) partijen en organisaties, zoals stichtingen en verenigingen. Al deze deelnemers wensen hun eigen geluid te laten horen in het politieke proces in de Tweede Kamer. Daarom is gekozen voor een volgorde van kandidaten met ervaring en kennis.

Het is de bedoeling dat een kandidaat die gekozen wordt voor de Tweede Kamer zijn functioneren persoonlijk afstemt met de mening van de eigen achterban. Er bestaat geen zogenaamde 'fractiediscipline'. Er is daarom ook geen 'fractieleider' maar alleen een aantal mensen die hun achterban willen vertegenwoordigen. Uiteraard hebben ze bij het selecteren van het aanbod van partijen, personen en organisaties gelet op zaken als racisme en extremisme en de integriteit van de personen die zich kandidaat hebben gesteld. Iedereen op de Lijst 14 is fel tegen racisme en extremisme.

Het is dus duidelijk dat u uw eigen vertegenwoordiger kunt kiezen op basis van de presentatie van een kandidaat. Dat kan bijvoorbeeld m.b.t. koopkracht, kernenergie, defensie, milieu, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg, of de problemen rond met name Justitie. De kiezer die dat wil moet er op kunnen vertrouwen dat hij gehoord wordt en dat zijn inbreng serieus genomen wordt, ook na de verkiezingen. Natuurlijk zijn er prioriteiten en niet elke zaak die de burger voorlegt zal redelijk of haalbaar zijn. Hier heeft de gekozen kandidaat 'n eigen verantwoordelijkheid.

Het hoofddoel van Lijst 14 is de betrokkenheid van de burger bij het politieke proces te vergroten; en met name de inspraak van u als kiezer ooit mogelijk te maken. Bij Lijst 14 gaat men er vanuit dat de kaasstolp die politiek Den Haag blijkt te zijn aan diggelen gaat en een brug geslagen wordt over de kloof tussen het parlement en het maatschappelijke krachtenveld bij de bevolking. Kritiek op deze politieke innovatie zal beslist geleverd worden.

Wij wensen u 'n goede politieke toekomst toe. Aan u de keus met kandidaten

P.s. Vraag uw krant en omroep eens of ze kennis hebben van dit innovatieve proces in de politiek !!

Adressenlijst van de media en van de politieke partijen