Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Het ontbrekende inspreekrecht van de burger in de Tweee Kamer aanpassen met KAMERZETEL 151

Kiesdistricten . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Kandidaten voor de Twee Kamer van de naamloze Lijst 14 in 2006

Bekijk de video: AOW 10% omhoog! Download de folder om die te verspreiden
Waarom laat Wouter Bos zich onnodig in de hoek drijven door CDA en VVD ?

De Quote 500 stelt dat de rijken in 1 jaar 10% met € 121 miljard nog rijker zijn
Daar staat niet in waar die € 121 miljard vandaan zijn gekomen. Van de armen of
van werkenden? Van de AOW'ers ? Door lastenverlichting, met bezuinigingen van
Zalm (VVD) en Balkenende (CDA) zonder protesten van Bos (PvdA) en anderen ??

Toelichting over hoe en waarom van LIJST 14 voor politieke innovatie


<— Tweede Kamerkandidaat Paul Freriks op Lijst 14 staat nr. 2. Hij wil een parlementaire enquete over de Betuwelijn, en eist terugdringing van de bureaucratie en geld naar de uitvoerende handen en afbouw van het overbodige management. (Lijst 14)

Wim Sweers is een oude rot in het vak van de sociale dienst in Arnhem. Hij bepleit een eerlijker en meer duurzame samenleving die gestoeld is op een nieuw fiscaal systeem. Hij staat 15e op Lijst 14 —>

 

 

<— Tweede Kamerkandidaat M. Dessing Lijst 14 nr. 10, eist 10 procent koopkrachtverbetering voor AOW'er en uitkeringsgerechtigde op Lijst 14

Tweede Kamerkandidaat Micha Kuiper richt zich vooral op voedselveiligheid en de misleiding in de politiek om de bevolking te sturen. Hij staat 9e op Lijst 14 wat hetzelfde is Lijst 14 —>

 


Wouter Bos beantwoordt vragen op de 55-plus beurs in Utrecht, maar is niet duidelijk. En op 't punt dat aflossing van de staatsschuld de grootste nivelleringsoperatie ooit zal worden brak Catherine Keyl de discussie abrupt af. Mark Rutte was daarover voorzichtig, maar duidelijk tegen inspraak, net als Hanny van Leeuwen (CDA). Harry van Bommel (SP) en Naïma Azough (GL) zijn daarover helder. Tweede Kamerlid Niny van Oerle (CDA), zag net zo min als Hanny van Leeuwen de echte armoede. Alleen maar de 'financiële onverantwoordelijkheid' van mensen met lage inkomens die schulden maken !!

 

<— Rob Brockhus nr. 11 op de Lijst 14 wil inspraak in de Kamer voor burgers met goede ideeën. Hij wil geen aflossing van de staatsschuld die daarna de inkomenszekerheid van de gepensioneerden aantast.

Ad van Rooij bepleit op hem te stemmen wanneer u een deskundige met Europese erkenning wenst op het gebied van Arbo- en Milieuwetgeving en trekt van leer tegen nalatige politici. Hij is nr. 6 op Lijst 14 —>
<— De politiek is de plaats waar wordt gezocht naar wat het beste is voor de gemeenschap, waar het recht wordt veilig gesteld. Lies Visscher op Lijst 14 ofwel Lijst 14 is de nr. 3 en wil meer beschaving

André Fleeré heeft ervaring met de jeugdhulpverlening en wat daar mis is. Hij weet welk leed er schuil gaat. Hij is 13e op Lijst 14), ofwel Lijst 14 —>

 <— Jan van Aken is voorman van de Partij voor de Waarheid. Hij wil zaken aan de orde stellen die de integriteit van de overheid raken op de Lijst 14, ofwel Lijst 14 waarop hij als 4e staat

Mr. Edgar Wortmann is jurist en dus bekend met het recht en rechtssysteem. Hij weet dat ook daar fouten worden gemaakt, al dan niet met opzet. Hij staat 5e op Lijst 14 ofwel (Lijst 14) —><— Ton Luiting heeft in de mediawereld van alles gedaan. Hij houdt zich bezig met media/omroepbeleid en belangenverstrengeling en nevenfuncties ook van partners van personeel bij Justitie. Hij staat op Lijst 14 op de 16e plaats, ofwel Lijst 14

Jan Parmentier doet al heel lang onderzoek naar het rechtsbedrijf en helpt slachtoffers van het systeem om recht te krijgen. Hij kan onrecht niet verdragen. Hij is 14e op Lijst 14 ofwel Lijst 14 —>
<— Huib Poortman wil meer directe invloed van de burger op het politieke proces in Den Haag. Lijst 14 is een lijst met 17 lijsttrekkers. Hij staat als nummer 1 op deze Lijst 14, ofwel Lijst 14

Robert Verlinden is de coördinator van deze unieke kandidatenlijst die ook wel 'Lijst 14' wordt genoemd. Hij staat als laatste op Lijst 14 ofwel Lijst 14 —>


<— Theo Tromp met transcendente meditatie het leefklimaat verbeteren. Op Lijst 14 is hij nummer 7, ofwel Lijst 14.

Zonder te willen beledigen kan de zwevende kiezer op 'LIJST 14' stemmen. Het recht van inspraak voor burgers in de Tweede Kamer is het "ALL-issue" onderwerp om invloed ook ná de verkiezingen te kunnen uitoefenen. Kies op LIJST 14 kandidaat nr. 11 op Lijst 14 —>In 't nieuws van 24-8-06 werd de tsunami van Polen en Letten enz., naar Engeland verslagen. Premier Blair had voorspeld dat er ca. 26.000 zouden komen en dat dit goed was voor de economie van Groot-Brittannië. Het zijn er inmiddels 427.000 die het werk van de eigen bevolking wegkapen op of onder het minimumloon. Gerrit Zalm deelt voor Nederland hetzelfde standpunt en meent dat het goed is tegen de inflatie. Wanneer januari 2007 de grenzen open gaan bij Nederland, dan komen er honderdduizenden ook naar ons land en maken autochtone Nederlanders daarmee werkloos.

De Engelse en Nederlandse werknemers zijn te lui om voor het minimum te werken zeggen de werkgevers, terwijl Polen met 4 keer de minimumkoopkracht dat wel willen (Raar hè?). Het verdrag van Lissabon dat Nederland ondertekende had tot doel arbeid goedkoper te maken en de kenniseconomie te bevorderen. Ook m.b.t. de inflatie ?? Zijn de prijzen dan niet verdubbeld in enkele jaren met de euro? Zijn de uitkeringen van AOW, ABW, WAO en WIA niet bevroren in die periode? Wie wil dit kabinet belonen voor sociale kaalslag ?

Vrij verkeer van kapitaal en personen met migratie van arbeid en werknemers was al mogelijk, waardoor nu de lonen sterk onder druk staan en sociale voorzieningen in gevaar komen. De vakbonden zwijgen daarover als het graf. VVD en CDA zijn voorstander van 'n grenzeloos Europa en dus voor het binnenlaten van miljoenen lagelonenwerkers naar onze contreien. Als u uw baan wilt houden, moet nog 'ns goed nadenken waarop u straks gaat stemmen. Wij wisten dit al heel lang !! Maar u nog niet.

De Sociale Volks Partij en Verenigde Senioren Partij houden parlement en media er medeverantwoordelijk voor. Zie het interview met uitzendbureau Eureka, de Vlaamse televisie en Nova. Zie de voedselbankstop

Het CDA blijft toch bij 't dogma dat de staatsschuld moet worden afgelost

Meeste splinterpartijen zijn overbodig wanneer Kamerzetel 151 is ingevoerd.
De vraag die elke kiezers n.a.v. deze brief zich zou moeten stellen is:

Is een kandidaat van een partij die u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?
Is een politieke partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch ?
Is het huidige politieke systeem echt democratisch, of lijkt dat alleen maar zo ?
Waarom wordt er alleen maar gepraat over de toekomst en niet over het verleden ?
Mag deze regering trots zijn op het ontstaan van voedselbanken ?
Zijn de argumenten van lijsttrekkers te controleren en hoe, of zijn het sprookjes ?
Is de presentatie in de media eigenlijk wel kritisch genoeg ? Zo niet, waarom niet ?
Waarom spreekt niemand in de politiek over misstanden bij Justitie ? (Handelingen)
Vraagt u zich dan af op welke partij u wat democratie betreft wel kunt stemmen ?

Wanneer u geen bevredigend antwoord krijgt op de vragen aan de kandidaat of politieke partij van uw voorkeur, dan kunt o.i. helaas GEEN stem uitbrengen op die partij of kandidaat. Men schoffeert dan uw burgerrechten....!! Een schone taak voor de media en de politieke barometer om deze twee nieuwe aspecten voor de democratie tegen het licht te houden.


Sinterklaas ontvangt op dinsdag 21 november het wensenlijstje van de kiezers van LIJST 14 in Den Haag. Dit ter gelegenheid van de schaduwverkiezingen bij middelbare scholen. Met een persbericht stellen wij de media in kennis van de innovatie in de politiek die nodig is om de invloed van de burger in de politiek te realiseren. Nu ontbreekt deze nog. Alleen bij de Kamerverkiezingen heeft de burger geringe invloed. Dat moet beter. Dat kan met een persoonlijk gekozen kandidaat.

  • Inspraak van de burgers in de lopende politiek
  • Staatsschuld niet aflossen voor behoud pensioenen
  • Terugdraaien privatisering van de infrastructuur
  • Invoering van de Economie Stabiliserende Belasting
  • Fiscale koopkrachtpariteit tegen arbeidsmigratie
  • Burgertribunaal om de rechtspraak te controleren
  • Jeugd- en hulpverlening onderbrengen bij ministerie
  • Uitbreiding van en deels gratis openbaar vervoer
  • Stop gesubsidieerd vergiftigen met kankerverwekkers
  • Breng het procesrecht voor een ieder weer terug
  • Afschaffing van straffeloosheid door Pikmeer-arrest