Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Geld

GELD, aandelen, beurskoersen en de kredietcrisis in de Balie, Amsterdam

Voordat we de feiten van de bezuinigingen in Griekenland op een rij zien is de cruciale vraag: Is het financiële probleem van en met de Grieken op te lossen? Het antwoord is simpel: JA...!. Maar hoe dan? Door de oude waarschuwing van Aristoteles eens ter harte te nemen en te analyseren waaruit de Griekse staatsschuld feitelijk bestaat. Zij hebben geleend. Dat klopt, maar hoeveel hebben zij geleend en waarvoor, en hoeveel is daarvan uit het absolute niets aan zogenaamde schuld bij gekomen door de rente die als een kankergezwel schuld creëert bij iemand die bij herfinanciering van schuld niets geconsumeerd en verbruikt heeft, wat met het geleende geld is betaald. Wat we zien is alleen maar herfinanciering van schulden, en nauwelijks nieuwe schuld die voortvloeit uit finale bestedingen.

Wie zitten er nu met de gebakken peren? Ja, de Duitsers, de Fransen en de Nederlanders als landen. Maar evenzeer onze banken, beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen die zo'n fantastisch hoge rente konden bedingen over dat wat aan de Grieken werd uitgeleend. Geld dat al te vaak ook weer met geldcreatie uit het absolute niets was ontstaan, net als Mario Draghi nu ook doet met de QE van de ECB, zonder enige vermogenstitel; dan alleen een boekhoudkundige vermelding op een rekening in een computer. Lees daarvoor mijn anekdote over de ene cent die ikzelf erfde van de Drie Koningen die bij de geboorte van Jezus Christus die cent op een rekening bij de Banco Christiano di Futura in Rome hebben gezet, ten gunste van die eigenwijze Rob M. Brockhus van 2015 jaar later. Je zult de waanzin van de rente dan wel snappen.

We zitten dus alleen met een psychologisch probleem van hebzucht en angst om iets te verliezen waarop we feitelijk geen recht hebben. Namelijk de renteopbrengst op schuld die gecreëerd werd met nieuw verzonnen geld. Bekijk daarvoor maar eens de parlementaire discussie in het Britse Lagerhuis van 20 november 2014. Doe mij en de rest van de EU dan het genoegen om de Tweede Kamer de motie van Arnold Merkies in het parlement te laten indienen door welk Kamerlid dan ook. I rest my case.

Duizelingwekkende Griekse bezuinigingen: een overzicht

Redactie − 20/02/12, 09:44
Protesten tegen bezuinigingen voor het Parlementsgebouw in Athene, dit weekend. 

De ministers van FinanciŽn van de eurozone beslissen vandaag waarschijnlijk dat Griekenland nog 130 miljard euro aan noodhulp krijgt. Griekenland moet in ruil daarvoor nog meer bezuinigen, terwijl de rek er volgens velen in het land al uit is. Een overzicht van maatregelen die aangekondigd zijn en deels al zijn ingevoerd onder druk van schuldeisers.

  • Het minimumloon wordt verlaagd van 877 euro per maand naar 700 euro per maand  

Overheidsbezuinigingen
Te beginnen bij de overheidsuitgaven zelf. De Griekse overheid verkoopt staatsbezittingen als havens, luchthavens, spoorwegen, waterbedrijven, elektriciteitsbedrijven, het gokmonopolie, land en wegen, mijnbouwrechten, openbaar vervoer, telecombedrijven, aandelen in staatsbanken en raffinaderijen voor een totale waarde van 50 miljard euro. Daarbij wordt er bezuinigd op onderwijs door 1976 scholen te sluiten of te laten fuseren, en krijgen lokale overheden minder subsidies. 

De overheid voert in totaal 9,55 miljard euro aan directe bezuinigingen door, waaronder 300 miljoen subsidies aan pensioenfondsen die worden geschrapt, 850 miljoen minder overheidsinvesteringen in infrastructuur, 1,2 miljard op de defensiebegroting, 2,1 miljard bezuinigingen op de gezondheidszorg en 5,1 miljard op de sociale zekerheid. 

Pensioenen
Op de pensioenen wordt bezuinigd door de pensioenleeftijd te verhogen naar 65 jaar, en deze te koppelen aan de levensverwachting. Alle ambtenarenpensioenen worden bevroren, de aanvullende pensioenen worden met 15 procent gekort. Er wordt een solidariteitsheffing van 3 tot 10 procent op pensioenen boven de 1400 euro per maand ingevoerd, en een korting van 10 tot 20 procent op pensioenen van alle gepensioneerden onder de 60 jaar. Het pensioen bedraagt nog 65 procent van het eindloon in plaats van 96 procent.

Lonen
Het minimumloon wordt verlaagd van 877 euro per maand naar 700 euro per maand. Voor jongeren onder de 25 wordt het minimumloon nog lager. De ambtenarensalarissen worden met 15 tot 20 procent verlaagd, de overurenbetaling aan ambtenaren daalt met 30 procent, de lonen van werknemers van staatsbedrijven worden met 30 procent verlaagd. Voor de overheid geldt een vacaturestop, en 30.000 ambtenaren worden op non-actief gesteld. Zij krijgen 40 procent minder loon, en na een jaar worden ze ontslagen. Voor eind 2012 moeten 15.000 ambtenaren zijn ontslagen. Wat het bedrijfsleven betreft: ook daar worden de lonen bevroren, en het ontslagrecht wordt versoepeld.

Verder worden de financiŽle privileges voor leden van het Griekse leger en de veiligheidsdiensten afgeschaft, en worden ongeveer 140 'gesloten' beroepen als tandarts, notaris, advocaat en vrachtwagenchauffeur geliberaliseerd. 

Belastingen
De belastingvrije voet gaat omlaag, van 12.000 euro naar 5.000 euro. Er wordt een belasting ingevoerd op luxegoederen als jachten, vakantiehuizen en dure auto's. Alle btw-tarieven worden verhoogd, de accijnzen op brandstof, tabak en alcohol worden met eenderde verhoogd. Ook komt er een eenmalige 'solidariteitsheffing' van 1 tot 5 procent op het bruto-inkomen van huishoudens. De vennootschapsbelasting wordt verhoogd voor bedrijven met een jaarwinst hoger dan 100.000 euro, en er komt een belasting op commerciŽle activiteiten van kerkgenootschappen. De drempel voor belasting op onroerend goed wordt verlaagd van 400.000 naar 200.000 euro. En het wordt duurder om met het openbaar vervoer te reizen: de tarieven gaan met 25 procent omhoog.