Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

Vragen over de financiering van 24 miljard die in het bankwezen wordt gepompt
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De staatsschuld moet niet afgelost worden om pensioenen te behouden

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, donderdag, 20 november 2008

Door de kapitaalinjecties in banken en verzekeraars is de staatsschuld gestegen tot recordhoogte. Eind oktober 2008 had ons land een schuld van 282,9 miljard euro. Met Prinsjesdag meldde minister Bos (Financiën) nog dat de staatsschuld komend jaar zou dalen naar een historisch laag niveau van 202,7 miljard euro. Sinds 1815 had de teller als percentage gemeten niet meer zo laag gestaan. In de ministerraad is afgesproken dat het geld van de reddingsoperatie voor de financiële sector ten laste komt van de staatsschuld. Eventuele inkomsten, zoals dividenden of rente, kunnen de schuld weer verlichten.

Commentaar: Met dit bericht in de Telegraaf van 20 nov. 2008 wordt het raadsel van de miljardendans nog heel veel groter. Maar vragen van journalisten en Kamerleden blijven uit. Waar komen al die miljarden vandaan? Waaraan, waarvoor, wanneer en aan wie werden die miljarden beschikbaar gesteld? Wie heeft zoveel contant geld (overname Fortis/ABN-Amro)? Hebben de pensioenfondse inderdaad spaargeld bij De Nederlandsche Bank gestald vanwege o.a. eigen inzicht en de voorkennis van Wellink? (Snap ik best, maar het is niet eerlijk t.o.v. anderen). Als die staatsschuld sinds 1815 als percentage van het Netto Nationaal Product historisch laag is, (zie prof. Kleinknecht) waarom zwaaien politici en media dan met de onbetaalbaarheid van de AOW vanwege die afgrijslijke staatsschuld die onze kinderen als een zwaard van Damocles boven zich zien hangen? Waarom is dat AOW-spaarfonds niet gebruikt om het drama mede te financieren? Waarom al dat gelieg, gedraai, ontkennen, misleiden? Is dat de VOC-mentaliteit van Balkenende of gewoon regentendemagogie?

Vragen, géén vragen voor het Symposium Nulpunt Energie van 19 april 2009

Lezing van Brockhus bij Partij Mens & Spirit over het geldsysteem

Huizen, 12 oktober 2008

Waar komen de miljarden plotseling vandaan?

De vraag is nog niet openbaar beantwoord waar al die miljarden plotseling vandaan komen. Ik denk via de Nederlandsche Bank NV, maar het kan ook zijn dat mijn suggestie is opgevolgd om de omweg van het spaarfonds voor de AOW daarvoor te gebruiken, vooral omdat straks een flinke koerswinst te behalen is. (zie financiering-fortis.htm).

Maar insiders weten dat er een spaarpotje staat bij De Nederlandsche Bank (DNB) van het ABP en PGGM die met hun miljarden geen raad weten, en die miljarden dan maar bij Nout Wellink deponeren tegen een bescheiden rente. Wouter Bos zag zo kans om de miljarden van die twee te lenen tegen 4,2%. Van het ABP was dat 12 miljard en van PGGM 4,7 miljard euro. Dus nieuw geld in de geldmarkt die de deflatoire spaarpot van de pensioenfondsen omvormt naar niet-inflatoire geldschepping vanuit het spaarkapitaal bij DNB, om de leemtes in de liquiditeit op te vullen; maar dan wel tegen een rente van 8,5 procent. Dat is kassa voor minister Bos. Journalisten en kamerleden zouden eens wat vragen kunnen stellen, bij Pauw en Witteman bijvoorbeeld, omdat het spaarfonds voor de AOW meer voor de hand ligt om de vergrijzing later te kunnen financieren met de renteopbrengst en de koerswinst op de aandelen. Die omissie vind ik een kwalijke zaak, omdat het hele volk lijdt onder de crisis, maar alleen de pensioenfondsen en de Staat der Nederlanden als volledig eigenaar van DNB de vruchten plukken van dit monetaire noodverband. Da's niet eerlijk Wouter...!!

De vraag of die miljarden nieuwe euro's géén inflatie zullen veroorzaken, zoals ik eerder al zei, zal ik proberen uit te beantwoorden. Wanneer je een hypotheek afsluit bij de bank dan ontstaat er nieuw geld op het moment van activering van de financiering met het passeren van de hypotheekakte bij de notaris en met de overboeking van het geld/kapitaal van de bank waar je de hypotheek afsloot naar de bank van de bouwer van het huis. Je betaalt vervolgens dertig jaar lang rente voor een beschikbaarstelling van geld c.q. vermogen dat pas ontstaat op het moment van de overboeking, maar dat daarvoor nooit bestond. Dat is nu ècht bankieren.

Wat heeft dat te maken met de bankencrisis?

Wat in het klein gebeurt bij het verstrekken van krediet door de bank aan de koper van een nieuw huis op het moment van overboeking, gebeurt dat ook bij de kredietverstrekking van de ene bank aan een andere bank. Er ontstaat kortstondig, minuten, uren, dagen of enkele weken nieuw geld uit het absolute niets, om na afloop van de krediettermijn weer in het niets te verdwijnen. Maar ondertussen maakt dat nieuw gecreëerde geld wel onderdeel uit van de geldstromen over de wereld. Het verbindt punt A in de tijd met punt B in de tijd. Dat is essentieel. (De geldstroom over de wereld is overigens 100 keer zo groot als de wereldproductie...!!!)

Wat is nu het karakter van de kredietcrisis?

Eigenlijk het ontbreken van vertrouwen in elkaar en daardoor het wegvallen van de kredietverlening aan elkaar, waardoor ook de liquiditeit (kortstondig geld) niet ontstaat en daarmee hiaten ontstaan in de geldstromen over de wereld. Er ontstaan dus kleine maar vele onderbrekingen in die geldstroom. Daardoor stagneert het kapitaalverkeer tussen de banken en komen ze bijna allemaal in een krapgeld-situatie te zitten. Pas wanneer de overheden, zolang als nodig is, de gaten opvullen die met het wegvallen van de onderlinge kredietverlening ontstonden, dan worden de financiële verbindingen in de geldstromen weer hersteld en kunnen de banken hun klanten weer zelf bedienen met geldmiddelen die al dan niet geleend of nieuw gecreëerd worden.

De liquiditeitstransfusie

Je kunt het zo zien, dat de economie een zieke patiënt is die ernstige bloedarmoede heeft opgelopen door een ongeluk. Wat de economie van Nederland betreft zorgen de wonderdokters Wouter Bos en Nout Wellink dat de zieke economie een liquiditeitstransfusie krijgt toegediend. Ofwel, de gaten die in de geldstroom waren ontstaan worden gedicht met tijdelijk bestaand geld. Het weggevallen van het tijdelijke geld tussen de banken wordt dan gecompenseerd. Van inflatie is hier overigens geen sprake, ondanks de geldschepping.

Straks, wanneer de bankiers elkaar weer gaan helpen met kredieten over en weer, dan komt de kortstondige geldschepping die daarmee gepaard gaat weer op gang; en kunnen de banken de leningen aan de Nederlandsche Bank met rente terugbetalen. Het ministerie van Financiën heeft zelf geen enkele euro daarvoor beschikbaar, want dat is niet haar functie. Minister Bos is slechts penningmeester en geen bankier met de mogelijkheid van het creëren van nieuw geld (zie Money as Debt, Goodbye Money en vervolg). Dan zal blijken dat de Nederlandsche Bank NV een flinke winst heeft geboekt met het innen van die rente over de tijdelijke financiering en kan men daarmee een deel compenseren van de verliezen die hier en daar moeten worden opgevangen.

Mocht daarnaast voor de overname van Fortis en ABN-Amro formeel de route van het spaarfonds voor de AOW worden gebruikt, dan kan de te verwachten forse koerswinst ten algemene nutte worden gebruikt voor de ophoging van het fonds voor de AOW, zodat de betaalbaarheid van de vergrijzing gegarandeerd zal zijn. Mooi hè, zo'n geluk bij een ongeluk! Die 8,5 procent rente komt tenvolle in de staatskas terecht, omdat de Nederlandsche Bank NV honderd procent eigenaar is van de aandelen van DNB; net als bijvoorbeeld van Nuon, Essent en Eneco voor de levering van energie.

Ik hoop dat mijn analyse bruikbaar is om wat problemen op te lossen en de angst te beteugelen en verliezen te beperken. Het is daarom ook duidelijk dat geen inflatie zal kunnen ontstaan met het tijdelijk injecteren van twintig miljard euro in de gaten in de geldstroom. Wat overigens opviel, is dat in het journaal van 31 oktober gezegd werd dat minister Bos die miljarden in het buitenland geleend had !! Ik wil wel weten welk buitenland !! Disneyland, of EuroStaete ??

Rob Brockhus

Ik verzoek alle betrokkenen vragen te stellen en antwoord te geven over het hiervoor gestelde.

M.v.g.

Rob Brockhus,
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Site: www.sdnl.nl
Mail: sdn@planet.nl