Brief aan minister Pronk met verzoek om handhavend op te treden tegen
de grootschalige milieucriminaliteit binnen de gemeente Valkenswaard

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

Sint Oedenrode, 22 april 2001

De minister van VROM,
drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: JvL/VROM/22041/vz.

Betreft: Verzoek om handhavend op te treden tegen de grootschalige milieucriminaliteit binnen de gemeente Valkenswaard.


  Excellentie,

Bijgaand vindt u:

 • Ons schrijven van 21 april 2001, kenmerk: JvL/Gem/28031/BZ, aan burgemeester en wethouders der gemeente Valkenswaard. (30 pagina's).
 • Ons schrijven van 22 april 2001, kenmerk: JvL/Gem/22041/br, aan burgemeester en wethouders der gemeente Valkenswaard (11 pagina's).
 • Ons schrijven van 22 april 2001, kenmerk AvR/22041/vz, aan de Raad der gemeente Valkenswaard (28 pagina's).

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat P.G. Geldens in zijn 25 jarige wethoudersperiode van de gemeente Valkenswaard een grote criminele organisatie heeft gemaakt. Met de steun van met name de officier van justitie mr. G. Bos heeft hij dat al die jaren onder de pet weten te houden.

Ik richt aan u daarom het verzoek om hiertegen onmiddellijk handhavend op te treden en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Vanzelfsprekend sta ik steeds tot uw beschikking voor nadere toelichting.

Met de meeste hoogachting,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr23.htmBijlagen: Dit schrijven bevat de bijlagen I t/m III, bestaande uit 69 pagina's.