Eerste brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 6 februari 2001.
Tevens verstuurd per fax 040 - 2460902 op 6 februari 2001.

De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur
Milieuhygiëne Zuid
Postbus 6195,
5600 HD Eindhoven.

OPEN BRIEF

De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid Postbus 6195 5600 HD Eindhoven.

Ons kenmerk: VROM/06021/hv.

Betreft:

  Derde verzoek om direct handhavend op te treden tegen het gebruik van het al vanaf 1 juni 2000 verboden bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co door houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode.


  Geachte heer Blenkers,

Bij brief van 5 februari 2001, kenmerk: 0199846Z/JvdB/JM, bericht u ons als volgt:

  Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 30 januari 2001 en uw fax van 4 februari 2001. Zodra de inhoudelijke behandeling ervan door mijn dienst heeft plaatsgevonden, zal ik u over de resultaten daarvan informeren.

Met een dergelijke berichtgeving, zonder ook maar enig termijn te hebben afgegeven, gaan wij niet meer akkoord. Dergelijke berichtgevingen heb ik in het verleden al genoeg ontvangen van uw inspectie. Achteraf bleek telkens opnieuw dat uw inspectie daarmee de georganiseerde milieucriminaliteit behulpzaam is geweest.

Wij verzoeken u om die reden ons per kerend schrijven (faxbericht) vóór 9 februari 2001 kenbaar te maken, wanneer (op welke datum) u de inhoudelijke behandeling, naar aanleiding van onze brieven van 30 januari 2001 en 4 februari 2001, hebt afgesloten.

In geval u ons vóór 9 februari a.s. dat niet kenbaar hebt gemaakt, dan zult u van ons een vierde verzoek krijgen met daarin schrikbarende onthullingen over uw inspectie, die dan via internet wereldkundig zullen worden gemaakt. Wij vertrouwen erop dat u hiermee hebt begrepen dat wij deze vorm van hulp aan de afvalmaffia (Hickson/SHELL/Billiton), die de gebr. van Aarle B.V. al vanaf 1987 als dekmantelbedrijf gebruiken, niet langer meer zullen en kunnen tolereren.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  E-mail: A.vanrooij@chello.nl

Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-vr22.htm

Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 5 pagina's.