Ing. van Rooij is verontwaardigd over het artikel van prof L. Reijnders in Chempress


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  Prof. L. Reijnders
  Stichting Natuur en Milieu
  Donkerstraat 17
  3511 KB Utrecht


  Sint Oedenrode, 27 februari 1999.
  Onze ref.: LN/lb/37/99

Betreft: uw artikel in Chempress van 19-02-1999


  Geachte heer Reijnders,

Met verbazing, ongeloof en groeiende verontwaardiging heb ik uw artikel in de Chempress van 19 februari 1999 gelezen.

Naar aanleiding daarvan wil ik u kenbaar maken dat de nuloptie-technologie van Edelchemie door ons ministerie van VROM is erkend als techniek met de minste milieubelasting. Dat deze techniek nog niet in een keurig jasje is verpakt geeft u nog niet het recht om negatief over Edelchemie te schrijven. Wanneer de nuloptie-technologie van Edelchemie, die nagenoeg alle milieuproblemen kan oplossen, van onze overheid jaarlijks evenveel milieusubsidie had gekregen als de Nederlandse houtimpregneerbedrijven voor het in het milieu dumpen van jaarlijks zo'n 300.000 kg. arseenzuur en 600.000 kg. chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) dan had Edelchemie dit alles keurig kunnen verpakken. Wanneer u overigens in Nederland echte fabrieken van vóór de Tweede wereldoorlog wilt zien waar, zonder de vereiste vergunningen, letterlijk alles wordt vergiftigd met enorme hoeveelheden uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen dan vernemen wij dat gaarne,

Voor het geld hoeft u het niet te laten. Wij bieden u namelijk hiervoor een gratis rondreis aan langs enkele houtimpregneerbedrijven en bedrijven die geïmpregneerd bouw- en sloopafval verwerken. U kunt daarbij rekenen op gratis milieu- en veiligheidskundige uitleg van ondergetekende.

Gaarne vernemen wij van u of u van dit gratis aanbod gebruik wenst te maken. Zo nee, dan verwachten wij van u een correctieartikel over Edelchemie in de eerstvolgende Chempress. Een afschrift van die brief hebben wij verstuurd aan ir. L.M.M. Nevels, directeur van Edelchemie Panheel B.V. te Panheel.

Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.