Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Sla dit houtimpregneerbedrijf deze keer niet over.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Aan: Voorzitter van de Raad van State,
Mr. P. van Dijk, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 14 juli 2002.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 14 juli 2002.

Ons kenmerk: SBL/rijksw/25062/VV.

Uw nummer: 200203439/2/M1.


Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Toezending nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 25 juni 2002, nader gemotiveerd bij brief van 9 juli 2002, tegen het op 16 mei 2002 verzonden besluit van 14 mei 2002, nummer: DLB 2002/11200, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.


Geachte voorzitter Van Dijk,

Namens opgemelde stichtingen en personen hierna te noemen: appellanten, laten wij u hieronder ruim voor de behandeling ter zitting op 23 juli 2002 om 14.00 uur de volgende nadere stukken toekomen:

 • Ons verzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, om handhavend op te treden tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode aan drs. J.C. Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (zie bijlage).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken wat onder uw voorzitterschap de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland allemaal heeft aangericht. Met nadruk verzoeken wij u hiermee te stoppen en de wet te respecteren. Ook u moet zich aan de wet houden.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Mw. A. Derks, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, gemeente Haelen.
 • Dhr. Drs. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. T. van der Ham, journalist bij Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redacteur bij het Katholiek Nieuwsblad te 's-Hertogenbosch.

Bijlage:

  Ons handhavingsverzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, aan drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (44 pagina's).