Minister-president W. Kok: Er moet een einde komen aan de gedoogcultuur


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

  Minister-President
  de heer W. Kok,
  Postbus 20001
  2500 EA 's-Gravenhage

  Sint Oedenrode, 13 september 2001.

  Aantekenen met ontvangstbevestiging.

OPEN BRIEF.

Ons kenmerk: WK/13091/VZ.

Betreft:

  A.M.L. van Rooij/
 • mijn aangifte d.d. 1 oktober 1995 bij de hoofdofficier van justitie te 's-Hertogenbosch.
 • brief d.d. 15 november 1995 van mr. J.M. Jansen, hoofdofficier van justitie te 's-Hertogenbosch.
 • mijn brief van 17 november 1995 aan Minister-President W. Kok.
 • brief van 23 november 1995 van Minister-President W. Kok.
 • mijn brief van 15 maart 2001 aan minister president W. Kok.


Excellentie,

Bijgevoegd vindt u het artikel "Een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (zie bijlage I). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en deze inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.

In betreffend artikel zegt u letterlijk het volgende:

  "Er moet een einde komen aan de gedoogcultuur" zei premier Wim Kok vorige week "Het dingen door de vingers zien moeten wij met wortel en tak uitroeien".

Middels dit schrijven richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek de daad bij het woord te voegen en binnen 14 dagen na heden inhoudelijk te reageren op mijn brief van 15 maart 2001 aan u. Dit omdat ik daarop van u na 6 maanden nog geen enkele reactie heb mogen ontvangen. Zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Gemakshalve vindt u mijn brief van 15 maart 2001 aan u nogmaals bijgevoegd (zie bijlage II).

Ik verzoek u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Voor meer informatie over deze kwestie zijn ook de internetsite's www.sdnl.nl en www.rooi.org zeer interessant.

In afwachting van uw inhoudelijk antwoord op mijn brief van 15 maart 2001 aan u, binnen 14 dagen na heden, teken ik,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c. - Katholiek Nieuwsblad.

Bijlage:

 • Het artikel "Een bouwpakket voor de toekomst" uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 september 2001 (1 pagina, A3).
 • Mijn brief van 15 maart 2001, kenmerk: WK/13091/VZ, aan Minister-President W. Kok. (26 pagina's)(23 x A4) en (3 x A3).