Krijgt Palermo in Italie les van CDA-burgemeester P. Schriek uit Sint Oedenrode ???


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Sint Oedenrode, 11 juli 2003.

Burgemeester en wethouders
Van Sint Oedenrode,
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.


TEVENS PERSBERICHT


Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 11 juli 2003.

Ons kenmerk: Aar/15063/vz

Betreft:

From: Ad van Rooij
Date: donderdag 10 juli 2003 14:08:29
To: nieuwsdienst@brabantsdagblad.nl; mia van boxtel; Ton van der Ham; Diane Hobbelen; Henk Rijkers; Pamela Hemelrijk; Rob Brockhus
Cc: Xander van Vessem; Cees van Rossum; scherpakker@wish.net; j.verhagen26@chello.nl; Will@derooisepartij.nl; avdstaak@wxs.nl; boomen.wiers@wxs.nl; Mw. H. van den Berk; frie.tymstra@wxs.nl; Burgemeester P. Schriek; prinsafman@hotmail.com; rmeijs@hartvoorrooipvda.nl; hanshulsen@hotmail.com; jhendriks@hartvoorrooipvda.nl; dekkers_rene24@hotmail.com; abuiting@hartvoorrooipvda.nl; Peter Bok; jmaij@europarl.eu.int
Subject: Krijgt Palermo in Italie les van CDA-burgemeester P. Schriek uit Sint Oedenrode ???

Aan:

 • Mw. M. van Boxtel, Socialistische Partij Sint Oedenrode
 • Dhr. R. van der Lee, Brabants Dagblad
 • Mw. D. Hobbelen, LOSS TV
 • Dhr H. Rijkers, Katholiek Nieuwsblad
 • Dhr T. v/d Ham, 2 Vandaag
 • Mw. Pamela Hemelrijk, Freelance journalist
 • Dhr R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl )

Geachte Heer/ Mevrouw,

Aan u als copiehouder laat ik u hierbij, inzake de door burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode aan de Gebr. Smetsers, Ollandseweg 134-136, verleende bouwvergunning een copie van mijn bezwaarschrift d.d. 8 juli 2003 aan burgemeester en wethouders en mijn schorsingsverzoek d.d. 8 juli 2003 aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch daartegen toekomen. Tevens vindt u bijgevoegd mijn brief d.d. 8 juli 2003 hierover aan de politie in Sint Oedenrode.( zie bijlagen). Na het lezen van die inhoud komt bij mij de volgende vraag op:

  Krijgt Palermo in Italie les van CDA-burgemeester P.Schriek uit Sint Oedenrode ???

Deze vraag komt bij mij des te meer op omdat de gehele gemeenteraad van Sint Oedenrode deze handelwijze van burgemeester P. schriek ( CDA ) al twaalf jaar lang ondersteunen. Als waardering voor deze al twaalf jaar lange handelwijze van burgemeester P.Schriek ( CDA) heeft een comite , onder voorzitterschap van loco-burgemeester C. van Rossum (CDA) , die als wethouder verantwoordelijk is voor deze verleende bouwvergunning aan de Gebr. Smetsers, voorgesteld om voor het afscheid van burgemeester P.Schriek op 1 september a.s. maar lieftst 32000 euro Roois gemeenschapsgeld te gebruiken ( zie hieronder). Ook dit voorstel van C. van Rossum ( CDA ) werd door de gehele gemeenteraad blindelings overgenomen.

Het gemeentebestuur van Palermo ( Italie ) kan hiervan leren !!!!

Een copie hiervan heb ik verstuurd aan:

 • Burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode.
 • Loco-burgemester C. van Rossum van Sint Oedenrode.
 • Alle raadsleden van Sint Oedenrode.
 • Onze nieuwe commissaris van de Koningin voor Noord Brabant, Mevrouw H. May-Weggen

Uw reactie hierop , als die van de copiehouders zou ik erg waarderen;

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige


Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Ing A.M.L. van Rooij
Milieu-en Veiligheidskundige
Tel 0413-490387
E-mail a.vanrooij1@chello.nlAfscheid burgemeester Schriek.
Het College vraagt aan de gemeenteraad een krediet van e 32.000,- voor het afscheid van burgemeester P. Schriek. Voor de organisatie van het afscheid is een comité gevormd met vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad, het College en de ambtelijke organisatie. Het afscheid van de burgemeester zal plaatsvinden op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus 2003.