In Sint-Oedenrode wordt met twee maten gemeten als het gaat om bouwvergunningen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Sint Oedenrode, 15 juni 2003.

Burgemeester en wethouders
Van Sint Oedenrode,
Postbus 44,
5490 AA Sint Oedenrode.


  TEVENS PERSBERICHT


Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 15 juni 2003.

Ons kenmerk: Aar/15063/vz

Betreft:

  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (cliŽnten)/
  - Verzoek om onder oplegging van een last onder dwangsom van 5.000 euro per dag tot een maximum van 500.000 euro het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V. te dwingen tot onmiddellijke stillegging van zijn illegale bouwactiviteiten en hen te verplichten tot onmiddellijke verwijdering van de diverse reeds gerealiseerde illegale bouwwerken waarvan de lengte tot zo'n 40 meter gaat en de hoogte tot zo'n 6 meter. Dit omdat die bouwwerken zijn gebouwd zonder daartoe vereiste bouwvergunning.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, gevestigd aan 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnten, berichten wij u als volgt:

CliŽnten hebben geconstateerd, en deze constatering op foto's vastgelegd, dat het houtverwerkende bedrijf Gebr. van Aarle B.V., gevestigd aan de Ollandseweg 159, heden bezig is met grootschalige bouwactiviteiten op zijn bedrijventerrein. Er worden ter plaatse diverse bouwwerken gebouwd tot een lengte van zo'n 40 meter en een hoogte van zo'n 6 meter voor de opslag van hout, zonder een daartoe vereiste bouwvergunning.

Wij beschikken over veel bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. ten minste al 16 jaar lang belangenverstrengeld is met de gemeente Sint Oedenrode. Juist vanwege deze belangenverstrengeling heeft de Gebr. van Aarle B.V. van u al vanaf 1987 nagenoeg alles illegaal mogen bouwen en mogen afbouwen, ondanks de vele handhavingsverzoeken van cliŽnten daartegen. Na realisering van die illegale bouwwerken werden door u achteraf steeds probleemloos bouwvergunningen afgegeven aan de Gebr. van Aarle B.V. ter legalisering ervan.

Om te voorkomen dat dit zo ook nu weer geruisloos gaat gebeuren hebben we dit handhavingsverzoek ook als persbericht laten uitgaan en bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen onder adres: www.sdnl.nl/ekc-bw61.htm Uw besluit op dit handhavingsverzoek, alswel het uitblijven van uw besluit daarop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

Met klem verzoeken wij u aan deze illegale grootschalige bouwactiviteiten bij de Gebr. van Aarle B.V. direct een einde te maken door dit onmiddellijk stil te leggen en de Gebr. van Aarle B.V. middels oplegging van een last onder dwangsom van Ä 5.000,- per dag tot een maximum van Ä 500.000,- te verplichten tot onmiddellijke verwijdering van alle reeds gerealiseerde illegale bouwwerken voor de opslag van hout. De volmacht van cliŽnt vindt u bijgevoegd (bijlage).

In afwachting van uwe kerend besluit tekenen wij,

  Hoogachtend,
  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

C.c.

 • stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
 • diverse media.

Bijlage: De machtiging van cliŽnten (1 pagina)


  Hieronder ziet men het dreigement van de gemeente Sint-oedenrode om een bouwvergunning te eisen voor een caviahok in de tuin van Diane Hobbelen. In Sint-Oedenrode wordt op grove wijze met meerdere maten gemeten. Bij Diane Hobbelen moet een caviahok worden verlaagd tot een meter hoogte en daarnaast ook een bouwvergunning worden aangevraagd die eventueel geweigerd kan worden. Met dwangsommen en inzet van de Sterke Arm en slopersbedrijven op haar kosten zal bij weigering dit hoh met grof geweld worden verwijderd. Niemand heeft ooit bezwaar gemaakt tegen dit onderkomen voor kleine huisdieren om ze beschermen tegen o.a. katten.

  Daar tegenover gelden voor de buurman van ing. A.M.L. van Rooij evenwel andere normen, wetten, besluiten en democratische regels die meer lijken op een vorm van wraakneming en pesterij dan op integer bestuur. Dit, omdat de heer van Rooij fel gekant is tegen de lozings- en dumpingspraktijken van grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen in geïmpgregneerd hout dat zijn buurman produceert en daarmee gif diffuus verspreidt. Maar deze buurman kan en mag zonder dwangsommen, zonder bouwvergunning, zonder Wvo-vergunning en in strijd met Europse milieuwetten en regelementen onbelemmerd zijn gang gaan. Voor het neerzetten van een bouwwerk van wel veertig meter lang (en dat in het buitengebied waar sowieso geen inrichtinggen mogen worden neergezet) kijkt de inspectie met blinde ogen de andere kant uit.

  Je kunt rustig en hardop zeggen dat het bestuur van de gemeente Sint-Oedenrode in hoge mate belangenverstrengeld is en dat vriendjespolitiek en het gedogen van illegale praktijken schering en inslag is. De boven- en onderstaande voorbeelden laten aan de collusiepraktijken in Sint-Oedenrode geen enkele twijfel bestaan.