Standaard e-mail naar geïnteresseerde politici die serieus zijn over milieu en volksgezondheid

EuroStaete . . . EKC . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Wolmanzouten

Wat vervolgens met het levensgevaarlijke vliegas wordt gedaan dat overblijft uit die groene stroom

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
Standaard e-mail naar geïnteresseerde politici:

Geachte politicus,

Overeenkomstig hetgeen is afgesproken vindt u bijgevoegd de volgende informatie:

Over Ed Nijpels:

  1. Zie mijn brief van 7 april 1998 aan W. Sorgdrager over Ed Nijpels, klik:irm-43.htm (zie ook de doorkliks). Een kopie met voorbrief hiervan heb ik ook naar Ed Nijpels zelf gestuurd. Zowel Ed Nijpels, alswel W. Sorgdrager, weigeren hierop al 6 jaar lang te reageren. (lees dit in samenhang met: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rs132.htm en

  2. Mijn brief van 15 augustus 1999 aan J. Pronk, minister van VROM, klik:pronk-22.htm
    Heden na 5 jaar heeft J. Pronk daarop nog steeds niet gereageerd.

  3. Zie het manifest van 15 juli 1998 van de Sichting Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, klik:href="http://www.sdnl.nl/manifest.htm">manifest.htm Lees dat met de wetenschap dat Essent de hoofdsponsor is van WNF, dat voormalig commissaris van de koningin Frank Houben commissaris is bij Essent en dat de overheid voor 100% aandeelhouder is. Lees:buggenum5.htm

Hoeveel belang Frank Houben (oud collega van Ed Nijpels) al vanaf 1973 heeft met het dumpen van arseen- en chroom-VI houdend
gevaarlijk afval van Shell/Billiton/Budelco kunt u lezen op: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs68.htm

Dit verklaart tevens het grote belang van Shell in groene stroom, lees hiervoor:

Wat vervolgens met het levensgevaarlijke vliegas wordt gedaan dat overblijft uit die groene stroom opgewekt in kolengestookte elektriciteiscentrales kunt u lezen op:

Bij de Europese Commissie loopt hierover een klacht tegen de Staat der Nederlanden:

Wetenschappelijke achtergrond informatie:
  1. Mijn brief van 31 januari 2000 aan Ria Oomen-Ruijten, Lid van het Europees Parlement. http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-eu02.htm
    Ondanks het feit dat ik deze vragen op haar verzoek heb opgesteld weigert zij hieraan al 4,5 jaar lang gevolg te geven.
  2. Mijn brief van 13 april 2001 aan alle Tweede en Eerste kamerleden, zie: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-politiek.htm

Alle Eerste en Tweede Kamerleden weigeren al 3,5 jaar lang hierop inhoudelijk te reageren.
De oorzaak daarvan is collusie, lees:
nvvk.htm">www.sdnl.nl/nvvk.htm met aanklikbare TV uitzendingen.

De over boord geslagen gifvaten met arseen in de waddenzee is dezelfde misdaad:

Voor bewijzen zie de artikelen:


Algemene achtergrond:

Voor algemene achtergrond zie:

Vergeet daarbij de vele doorkliks niet te bekijken. Bekijk met name de TV uitzendingen

Miljoenen zieken en (kanker)doden, dat is de toekomst voor Nederland
Voor wetenschappelijke onderbouw, lees:
http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-arseen-in-bangladesh.htm

De oorzaak hiervan is de Strafrechtelijke inmuniteit van de overheid als gevolg van de Pikmeerarresten, Lees:https://www.kn.nl/actueel/kn1822a.htm
en bekijk de 2-Vandaag uitzending hierover waarop ik als deskundige ben te zien, klik:

AVR sluit oven voor verbranding gevaarlijk afval

Afvalverwerker AVR halveert de capaciteit voor de verbranding van gevaarlijk afval. De sluiting van een van de draaitrommelovens in Rozenburg is vooral het gevolg van een sterk verminderd aanbod van dit soort afval. Volgens het bedrijf is er meer concurrentie en zijn de tarieven lager. Gevaarlijk afval vindt daardoor andere wegen, zoals naar de cementindustrie in België of andere verwerkers in met name Duitsland. Het is voor AVR niet meer rendabel om twee ovens, met een capaciteit van 100.000 ton per jaar, te laten draaien. Het afgelopen jaar leed het bedrijf op deze verwerking een verlies van tussen de 5 en 10 miljoen euro.
De verbranding van de zwaarste categorie afval is altijd volgens de strenge nationale milieuregels gebeurd. Inmiddels houden steeds meer Europese landen zich aan de minder strakke EU-regels. 'Verbranding in Belgische cementovens is daardoor haalbaar of opslag in zoutmijnen of verwerking in energiecentrales in Duitsland.' Dat betekent een zwaardere belasting voor het milieu, weet de woordvoerster van AVR. Verder is er ook minder aanvoer van gevaarlijk afval omdat bedrijven hun productietechnieken de afgelopen jaren aanzienlijk hebben verfijnd. De sluiting op 1 juli heeft gevolgen voor de arbeidsplaatsen van vijftig mensen. Een aantal van hen heeft een tijdelijk contract en voor een aantal vaste werknemers zoekt AVR elders werk. ( anp )


Voor de oorzaak, lees: hieronder mijn e-mail aan J.P. Jansen van TNO MEP

----- Original Message -----
From: "Fam. van Rooij" a.vanrooij1@chello.nl
To: j.p.jansen@mep.tno.nl
Cc:
Sent: Tuesday, August 24, 2004 11:17 PM
Subject: De Nederlandse NTA 8203 norm

Aan: J.P. Jansen TNO MEP

Geachte heer Jansen,

U hebt in de werkgroep gezeten waarbij de NTA 8203 norm tot stand is gebracht (zie bijlage). In die norm wordt "gebruikt hout" en "slib" als vaste secundaire brandstof gekenmerkt. Bestreffende norm wordt gebruikt door afnemers van secundaire brandstoffen, overheden, inspectieorganisaties en laboratoria. Als gevolg van deze norm wordt over geheel Nederland gevaarlijk afval omgetovert tot secundaire brandstof en wordt gevaarlijk afval verdund met niet gevaarlijk afval. De Eural en andere Europse wet- en regelgeving worden daardoor met voeten overtreden. U als lid van die werkgroep bent hiervoor mede persoonlijk verantwoordelijk. Voor de feitelijke onderbouw, zie mijn recente brief aan staatssecretaris P. van Geel van VROM hierover, klik:http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-vr40.htm

Waar dit alles toe leidt kunt u lezen op o.a. de volgende webpagina's

Op grond van bovengenoemde feiten verzoek ik u ervoor te zorgen dat deze NTA 8203 norm per onmiddellijke ingang wordt ingetrokken en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Tevens wil ik u vragen om ook de kopiehouders van deze e-mail daarover te informeren.

In afwachting van uw antwoord per kerende e-mail verblijf ik,

Met vriendelijke groeten

Ecologisch Kennis Centrum B.V
Ing A.M.L van Rooij
Directeur / hogere veiligheidskundige
Tel.: 0413-490387
Fax: 0413-490386
E-mail a.vanrooij1@chello.nl
Tevens Klokkenluider op www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm


Op deze e-mail weigert J.P. Jansen vooralsnog te reageren.

Onze landelijke overheid tovert met het opplakken van stikkers met daarop de tekst " Groencertificaat" als enig land ter wereld gevaarlijk afval om tot biomassa voor de opwekking van met MEP-subsidie gesubsidieerde groene stroom. Als gevolg daarvan komen enorme hoeveelheden gevaarlijk afval Nederland binnen om het in de Nederlandse kolengestookte elektriciteitscentrales mee bij te stoken voor de opwekking van groene stroom. Dat is de werkelijke reden waarom staatssecretaris Pieter van Geel met miljoenen euro's aan overheidssubsidie de enige chemische afval verbrandingsoven AVR in Nederland wil sluiten. Hij liegt hierover opzettelijk de gehele Tweede Kamer en 16 miljoen Nederlanders voor.

Het op komst zijnde boek van journalist Pamela Hemelrijk

Over deze wereldwijd vertakte milieumisdaad gaat Pamela Hemelrijk een boek schrijven. Ze is daarmee al druk bezig.

Wat heeft Ed Nijpels op zijn geweten ?
Al deze gevolgen heeft Ed Nijpels, toen hij minister van VROM was, gestimuleerd en nadien meer dan 12 jaar lang verzwegen voor 16 miljoen Nederlanders en zich daaraan persoonlijk ( zo goed als zeker ) grof verrijkt. Dit alles met misbruik van miljoenen/miljarden euro's aan overhedssubsidie (gemeenschapsgeld).

Conclusie:
De Nederlanse politiek heeft het belastinggeld van haar Nederlandse burgers ten minste 20 jaar lang gebruikt om haar eigen bevolking te vergiftigen en geheel uit te roeien. Dit alles onder de dekmantelwoorden als groen. milieuvriendelijk, ecologisch, hergebruik, biomassa, secundaire brandstof, duurzaam, milieubeton, green bricks, Rio Protocol, Kyoto Protocol, CO2-reductie, etc, etc. Dit is pas waarlijke eco-terrorisme, zie: www.sdnl.nl/column30.htm met doorkliks.

Hopelijk wordt hiermee ook de moord op Pim Fortuyn opgelost; lees:

Nagenoeg iedereen in Nederland slaapt. Nog even en iedereen kan voor eeuwig blijven doorslapen. Uit uw telefoontje maakte ik op dat u en uw partij nog niet slapen. U kunt om die reden dan ook rekenen op mijn kennis kunde en steun als u daarom vraagt. Daarvoor behoeft u niets te betalen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Ecologisch Kennis Centrum B.V
Ing. A.M.L. van Rooij
Directeur / hogere veiligheidskundige
Tel.: 0413-490387
Fax 0413-490386
E-mail a.vanrooij1@chello.nl
Tevens Klokkenluider
Zie: www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm