De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Greenspan zet economen op spoor van deflatie

Geldpolitiek . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Wanneer komt ook de Nederlandse economie in een deflatie-spiraal?

Nobelprijswinnaar prof. dr. Jan Tinbergen schreef mij: "Van geld heb ik geen verstand".


Wat was de oorzaak van de crisis in 1982 ? En die van vandaag ? Al 'n aanslag ontvangen om de staatsschuld te financieren? Wie heeft over de informatie bij de SDN al vragen gesteld aan de politiek? Zie staatsschuld en van de EU-27 !!

Ons advies aan het kabinet was vorig jaar al: Zorg voor voldoende inflatie om déflatie te voorkomen, anders moeten de huren omlaag! Dat wordt huilen bij pensioenfondsen. Het antwoord van sommige politici is bedroevend.

Wanneer je de vraag stelt: "Kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt?" dan staat het gezonde verstand direct stil, wanneer je dat betrekt bij de demagogie van het potverteren van de ouderen met hun AOW en pensioen ten koste van de jeugd van vandaag en morgen.

Iedere politicus en journalist slaat spoorslags op de vlucht om geen lastige vragen te moeten stellen over fundametele zaken als de geldpolitiek en het onzinnige bezuinigen op het economische circulatieproces. We zijn dus driftig op zoek naar een nieuwe Wikileaks of Edward Snowden om de zwendel in het monetaire systeem aan de openbaarheid te kunnen brengen. De persmuskieten en overbetaalde politici doen alle kleuren van de regenboog in de onderbroek van angst om geen nestbevuiler te worden met het onthullen van incompetentie en het bezwendelen van de burgers m.b.t. de oorzaken gevolgen van de economische en monetaire crisis. Cyprus is een fraai voorbeeld hoe gespleten twee geldstelsels wel kunnen zijn.

De Volkskrant van 7 januari 1998 Van onze verslaggever
Harko van den Hende

AMSTERDAM, 7 januari 1998

Inflatievrees bestaat plotseling niet meer in de Verenigde Staten. Het idee dat de prijzen kunnen gaan dalen, begint de overhand te krijgen. Deze omslag in het denken duwde de rente in de VS naar het laagste niveau in dertig jaar. De president van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, is de aanstichter van deze rentereactie. Greenspan hield afgelopen zaterdag tijdens een congres van Amerikaanse economen in Chicago een betoog over 'de problemen van prijsmeting'. Een zin uit zijn verhaal haalde veelvuldig de persbureaus: 'Sommige waarnemers beginnen zich inmiddels af te vragen of deflatie tot de mogelijkheden behoort en gaan na welke problemen deze ontwikkeling voor de economie kunnen hebben.'

De zin daarna haalde de beeldschermen veelal niet: 'Zelfs als deflatie niet als een belangrijk kortetermijnrisico voor de economie wordt beschouwd, kan de toegenomen discussie hierover helderder worden gevoerd'. Vandaar dat nu menig financieel deskundige in de overtuiging leeft dat Greenspan voorziet dat de prijzen in de VS zullen dalen. Deflatie betekent geen inflatie en dat betekent weer geen renteverhogingen door de FED, een actie waar Greenspan enkele maanden geleden nog op zinspeelde.

Dat vervlogen vooruitzicht van een renteverhoging leidde weer tot het 'record' (van 5,73 procent voor de 30-jarige' staatslening) op de Amerikaanse kapitaalmarkt. In reactie hierop gingen ook elders op de wereld de rentes omlaag. In Nederland zakte de rente op de 30-jarige staatslening tot 5,69 procent. Daarmee werd een trend van de afgelopen Weken versneld voortgezet. Deze trend van rentedaling heeft inmiddels een aantal geldverstrekkers, waaronder gisteren het ABP, aangezet tot verlaging van hun hypotheektarieven.

De prijsontwikkeling in de VS voedt het deflatie-idee. Vorig jaar bedroeg de prijsstijging 3,0 procent, in november (het laatste gepubliceerde cijfer) was dat teruggelopen tot 1,8 procent. De verwachting is dat het cijfer eerder verder omlaag dan weer omhoog zal gaan, mede dankzij de crisis in Azië en de voorziene groeivertraging in de VS zelf. Deze vorm van deflatie is volgens Greenspan wellicht de minst gevaarlijke. Een daling van de prijzen van aandelen, grond of onroerend goed, kan veel ingrijpender gevolgen hebben voor een economie, zeker als de prijsval snel gaat. De crisis in Azië, inclusief die in Japan, ziet hij als een bewijs hiervan.

Maar verlaging van de 'gewone' prijzen hoeft niet rampzalig te zijn. De huidige praktijk in de hightech-industrie laat volgens Greenspan zien dat snel dalende Prijzen van chips en computers gepaard kan gaan met hoge investeringen en winsten. Toch moet prijsstabiliteit het enig streven van een centrale bankier zijn, denkt de Fed-president. De inflatierust leidt tot zekerheid in de hele economie en daarvan heeft iedereen baat. Alleen, wanneer zijn de prijzen in rust? Greenspan weet het niet, omdat de verzamelde statistici in de VS de inflatie niet goed kan meten. Duidelijk is wel dat het inflatiecijfer waar iedereen naar kijkt niet deugt. Een Amerikaanse onderzoekscommissie concludeerde dat de gepubliceerde prijsstijging misschien wel een vol procent hoger ligt dan de werkelijke prijsstijging.

De rente veroorzaakt inflatie en niet andersom

Bron van de vertekening is de dienstensector. Statistici kunnen vaak niet goed meten wat de echte productiestijging bij banken, computerbedrijven en of advocaten is. Ze maken daarom maar een ruwe schatting die vaak in het nadeel van de prijzen (te hoog) uitvalt. Ook Nederlandse statistici kampen met dit probleem. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zekerheid heeft inmiddels twee proefprojecten afgerond om beter zicht op de echte cijfers te krijgen. In de intramurale gezondheidszorg bedroeg het verschil tussen oude en nieuwe prijzen gemiddeld 2,3 procent per jaar voor de periode 1980-1994. Bij de banken varieerde de fout van 1 tot 7,5 per jaar vanaf 1990. Nieuwe onderzoeken, bij bijvoorbeeld verzekeraars en de handel, staan op stapel.

Het zijn verschillen die er binnen de sector veel toe doen, maar voor het inflatiecijfer waar iedereen naar kijkt, echter weinig uitmaken. De gezondheidszorg telt voor dit cijfer helemaal niet mee, en de diensten die de banken leveren, komen maar voor een beperkt deel bij de consumenten terecht. Bovendien maken de bankdiensten ook maar een klein deel van de bestedingen van de consumenten uit. Een nieuwe bancaire prijsmeting werkt daarom ook maar een heel klein beetje door in het inflatiecijfer. Greenspan vindt dergelijke nieuwe meetmethoden een zegen. Of hierdoor de inflatie nu lager of hoger uitkomt, vindt hij minder interessant, het gaat hem erom dat de uitkomst dichter bij de werkelijkheid ligt. 'Verbeteringen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze economische statistieken toereikend blijven om beleidsbeslissingen die genomen moeten worden te ondersteunen', aldus Greenspan. Nog een zin uit de toespraak die de persbureaus niet heeft gehaald.

Vragen die nergens gesteld worden
De Tweede Kamer is doof en blind (1982)
Geld het DNA van de economie, wat is inflatie

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  Onze staatsschuld is een zegen
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Onderzoekers aan de universiteit Nijenrode vrezen teveel aan marktwerking
  Europa is rijk aan werkloosheid en armoede!
  Japans spaarkapitaal wil het land uit
  OESO adviseert Japan de BTW te verhogen
  Geld pompen in economie is Japans enige optie als remedie tegen crisis
  Willem Middelkoop's doomscenario: De dag dat de dollar valt