Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Rienk Kamer's misvatting in de discussie bij
Harry Mens in Business Class op 7 november 2004

Huizen, 8 november 2004

L.s.,

Met argusogen bekeek ik de discussie tussen Rienk Kamer en Harry Mens over de economische ontwikkelingen in Amerika na de herverkiezing van George W. Bush tot president van de Verenigde State van Amerika. Rienk lepelde daar wat getallen op die hij kennelijk enkele uren voor de uitzending op 7 november had verkregen. Met name de schuldenberg van de Amerikanen lijkt mij wat al te losjes uit de pols op tafel gelegd. Natuurlijk heeft Kamer gelijk dat die te hoog oploopt en dat de VS met een dalende dollar de komende recessie en zelfs een heel diepe depressie wil exporteren naar het buitenland.

Deze tactiek is al eens eerder toegepast (o.a. door Noorwegen ca. 16 jaar terug) zodat de export goedkoper wordt en de import duurder, waardoor de werkgelegenheid in eigen land wordt bevorderd. Niemand - ook Kamer niet - wijst op het meetbare gegevens dat op de wereld nooit zoveel aan werkgelegenheid zal ontstaan om alle mensen een goedbetaalde baan te bieden. CDA'ers en vooral VVD'ers negeren dat vaststaande feit nadrukkelijk. Het bezuinigen op andermans inkomen is bij het huidige kabinet prioriteit nr. 1. Aan wie de industrie de productie moet verkopen is kennelijk bijzaak.

In Nederland proberen CDA en VVD o.a. met het privatiseren van de infrastructuur en het verlagen van het minimumloon en de VUT- en prepensioenversobering hetzelfde te bereiken als de Amerikanen. Het is concurreren met sociale verslechteringen. De meest asociale regering zal het economisch gaan winnen, en dat leidt automatisch tot een neerwaartse economische spiraal met een depressie als in de dertiger jaren van de vorige eeuw als gevolg, die uitmondde in de Tweede Wereldoorlog met 50 miljoen slachtoffers.

Rienk Kamer kreeg ergens uit zijn kristallen bol wat cijfers die voor discussie vatbaar blijken. Zo stelt hij dat het gemiddelde Amerikaanse gezin een schuld torst van 85.000 dollar, ofwel 75.000 euro bij de huidige koers. De nationale schuld per hoofd van de bevolking (294.742.254), zegt Rienk Kamer, is 475.000 dollar. De totale schuldenberg (van wie en vooral aan wie?) van 53.000.000.000.000 (53 biljoen) dollar, volgens Rienk, is niet alleen onjuist, maar ook demagogisch. Die is namelijk wat betreft de Nationale schuld 7.570.446.531.547 dollar (7,57 biljoen) op 14 Dec 2004 om 06:40:13 AM GMT. (Zie de actuele staatsschuld-klok in de VS). Want het bedrag dat Rienk Kamer suggereert als schuld van alle Amerikaanse burgers tesamen is 474.000 x 294.742.254 = ca. 140.000.000.000.000.000.000 dollar (140 triljard) en dus complete waanzin.

Dit zomaar op de tv plempen van die getallen lijkt mij te onverantwoord om die door Rienk Kamer als spindoctor over de Nederlandse goedgelovigen uit te laten storten. Dit in de hoop dat op 12 november zijn in het Haagse Congresgebouw gehouden symposium compleet uitverkocht zal zijn.

Toch moet ik een compliment maken voor de overzichten hierboven die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. In de vorige uitzendingen van Business Class van Rienk Kamer's Cursus en Rienk Kamer's Doomsday was hij op het goede spoor. Zijn analyse was messcherp en m.i. ook juist. Maar iedereen laat wel eens een steekje vallen.

Aan zijn bescheidenheidsklier is Rienk Kamer blijkbaar nog niet geopereerd, gezien zijn tarieven. Ook Harry Mens zal er hoogstwaarschijnlijk niet armer van worden.

KOSTEN: Deelname aan het Symposium kost 310, waarmee u tevens een jaarabonnement op de publicatie Financiële Strategie krijgt. Voor een beetje belegger en zakenman is dat dus tweemaal niets. Enerzijds verdient u al met een enkel positie-advies dit bedrag vele malen terug; anderzijds verwerft u Rienk H. Kamer daardoor omgerekend over 365 dagen voor slechts 0,85 per dag als uw constant alerte financiële adviseur.

Ik zou u willen aanraden om de site te bezoeken die een ander licht werpt op de Nederlandse staatsschuld.

Verder wijs ik op het gegeven dat onze nationale schuld een interne schuld is. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse, die voor een groot deel is gefinancierd door het buitenland, o.a. door Nederland, Japan, Engeland en zelfs China. Onze staatsschuld is ca. 50% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Die van Japan is ca. 157% en die van België ca. 100%. De staatsschuld in de VS flits omhoog met $ 1,54 miljard per dag, wat uitkomt op een schuld van $ 25.658 per persoon. Wij zijn het braafste jongentje van de klas, want we hebben ook nog honderden miljarden in pensioenspaarpotten. Verder liegt Zalm glashard over de hoogte van de staatsschuld, omdat de reserve in het spaarfonds voor de AOW van de overheidsschuld moet worden afgetrokken.

Zoals bekend heb ik ernstige kritiek op de media die andere benaderingen dan de gangbare over de staatsschuld consequent buiten de discussie laten. Dat geldt met name ook voor de Amerikaanse pers. Ik stel hier dan ook wat simpele vragen die gemakkelijk te beantwoorden zijn.

 1. Kun je geld eigenlijk wel UIT-geven?
  Antwoord NEE !! Dat kan je alleen maar DOOR-geven aan een ander.

 2. Is de staatsschuld een probleem voor toekomstige generaties?
  Antwoord: Nee, is het niet en dat zal het ook nooit worden.

 3. Waarom niet:
  Antwoord: omdat het een doodgewoon spaarfonds is voor mensen die geld over hebben, met dezelfde functie als alle andere spaarpotten bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien erodeert een te hoge staatsschuld geleidelijk en vanzelf met inflatie. Bij aandelen gebeurt de afschrijving meer direct met een beurskrach. Het verschil is dat je bij een beurskrach niemand de (politieke) schuld kan geven, maar bij inflatie (ook onterecht) wel. Rienk Kamer heeft hier wel gelijk omdat de baisse een reële kapitaalvernietiging bewerkstelligt ten koste van de beleggers in papieren vermogen.

 4. Hoe hoog is de Nederlandse overheidsschuld?
  Antwoord: ca. € 245 miljard, ofwel € 15.312 per inwoner

 5. Hoe groot is ons exportoverschot?
  Antwoord: 26 miljard euro in 2003 net als de kapitaalexport (we hebben massa's geld over !!)

 6. Kunt u vandaag een brood consumeren dat over tien jaar wordt gebakken?
  Antwoord: natuurlijk niet, wat een onzin! Nee dus? Dan kunnen we onze kinderen ook niet opzadelen met een staatsschuldprobleem. Als Zalm dat wel kan, dan mag ie wat mij betreft bezuinigen op een cirkel (wat ie nu echt doet). Maar ik denk dat u nu begint te begrijpen dat de staatsschuldfobie alleen gebruikt wordt om de sociale bescherming naar een Midden-Europees/Amerikaans niveau af te breken. Dit ten behoeve van de globalisering en concurrentie met loonniveaus in lagelonenlanden. Fijn hè? Wilt u voor uzelf ook een concurrerend laag loon om onze export te bevorderen?

 7. Ziet u wanneer u naar uw werk rijdt (nog wel !!) ook borden op gebouwen met: TE HUUR ?
  Antwoord: Ja zeg, ik ben toch niet blind !? (weet u dat laatste wel helemaal zeker?)

 8. Vraagt u zich dan niet af WAAROM die gebouwen zonder werkgelegenheid leeg staan?
  Antwoord: omdat er geen klanten op de stoep staan met koopkracht op zak, nog los van de sociale en welzijnsaspecten van het ontbreken van koopkracht voor de afzet van werkgelegenheid scheppende producten en diensten.

 9. Hoe komt het dat er geen klanten met koopkracht op de stoep staan?
  Antwoord: Vanwege de conjunctuur, met als gevolg het gebrek aan en uitvallen van particuliere geldschepping, zoals bij de stijging van de huizenprijzen en beurkoersen het geval was; en omdat de overheid de economie welbewust laat krimpen met het bezuinigen.

 10. Kan een staat eigenlijk bezuinigen net als een particulier of bedrijf?
  Antwoord: NEE, de overheid kan met maatregelen de economie laten groeien of krimpen, maar bezuinigen (en dat bij een kapitaal- en exportoverschot als feit) kan een staat helemaal niet !! Bezuinigen is 'n begrip dat in de nationale/internationale economie niet bestaat en fysiek onmogelijk is. Iedereen kan bezuinigen en zelfs de overheid als partner, behalve de staat der Nederlanden (met overschot op de handels- en kapitaalbalans), want die is niet meer dan een kolonie van individuen. De activiteit binnen die kolonie als geheel kan groeien of krimpen. Men weet werkelijk niet wat geld als fenomeen is.

 11. Weet u wat "eigen verantwoordelijkheid" betekent?
  Het is een eufemisme voor ongebreideld kapitalisme (zonder kapitaal als maatschappelijke functie te willen verdoemen). Maar de mensen die er slachtoffer van worden vindt u dakloos op straat. Normen en waarden zijn in een economie van de vrije markt nergens te vinden. Maar u krijgt wat u met CDA, VVD en D66 gekozen hebt. Namelijk: de rekening van de hebzucht.

 12. Denkt u dat de vergrijzing onbetaalbaar zal worden voor onze kinderen?
  Alleen piramides en kathedralen naast oorlog voeren zijn echt onbetaalbaar. De ouderdom is sowieso geen probleem om die te financieren, dat is kwestie van verdelen van de overvloed. We moeten alleen de economische structuur aanpassen aan deze dienstverlening. Maar wie wil dat horen? De pers? Onze politici? De studenten? Economen en vakbondsleiders ...??!!

 13. Hoe komt het dat de EMU-schuldquote in 2003 weer iets is opgelopen?
  Antwoord: Door de zwakke conjunctuur, dalende koopkracht door bezuinigingen en bevriezing van lonen en uitkeringen, o.a. ook doordat KPN miljarden terugvorderde wegens compensabele verliezen met het megalomane debacle van Wim Dik en het nog jarenlang niet betalen van belasting vanwege hetzelfde fiscale verlies in de komende jaren. Alleen KNP liet de staatsschuld (los van € 22 miljard kapitaalvernietiging) met 10 procent stijgen. Maar, dat vertelt niemand erbij. Geen journalist of kamerlid die hierover valt, en dit als direct gevolg van privatisering !!

 14. Dat wordt wat met nog andere privatiseringen van o.a. de gezondheidszorg, de AOW en het onderwijs. Wat het CDA (ultra-rechts) en de VVD (extreem-rechts) en D66 (midden-rechts) aan u trachten te verkopen in de verkiezingsretoriek is PUUR EGOÏSME. En dat verkoopt buitengewoon gemakkelijk, niets menselijks is de kiezer vreemd. Ik zou toch maar even gaan kijken in de Verenigde Staten van Amerika om te weten wat dat voor toekomstbeeld geeft.

P.s.: De private schuld is anderhalf keer zo hoog als de staatsschuld. Niemand zegt wat !!