Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

-----Original Message-----
From: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Sent: donderdag 25 mei 2007
To: radar@tros.nl,


TROS Radar
t.a.v. mevrouw Antoinette Hertsenberg
Postbus 28555
1202 LP Hilversum

Huizen, 25 mei 2007

BETREFT : Radar dd 14 mei 07 no cure no pay advocaten

Geachte mevrouw Hertsenberg

Afgelopen week zagen wij uw programma Radar d.d. 14 mei 2007 over no cure no pay betalingen in de advocatuur. Onthutsend en verbijsterend werd weer verkondigd dat advocaten onpartijdig dienen te zijn. Een onzinnige zelfs naïeve stelling van advocaat mr. R. Polanus. Advocaten worden juist ingeschakeld om de belangen van cliënt optimaal te verdedigen en krijgen hier vorstelijk voor betaald. Jaarsalarissen van 500.000 (3x JP !) zijn meer regelmaat dan uitzonderingen. Derhalve hebben advocaten de plicht net als bij diensten van makelaars, artsen etc om de belangen van cliënten voor 100 % te behartigen en niet met nonsens argumenten halfbakken diensten te verlenen, waarvan akte. (Opm.: De uitzending van 14 mei 2007 is terug te zien. Echter, die met de onthullng over een zwendelde advocaat is niet terug te vinden. Waarom is dat? Invloed van de Commissie Hoekstra in opdracht van de NOvA om het imago van de advocatuur niet nog verder te laten beschadigen? Zie de voorbereiding van TROS-Opgelicht van 19 april 2011) en de verdwenen uitzending van TROS-Opgelicht bij Camillerie

Gemist hebben wij in uw programma het heikele punt van het onwettige procesmonopolie. Al jaren blijken advocaten in civiele (=COMMERCIËLE) procedures toegang tot de rechtbank voor rechtzoekenden te blokkeren als de torenhoge advocatennota's niet meer kunnen worden opgebracht. In onze al 5 jaar durende correspondentie met advocaten, rechters, NMa, ex-justitieminister mr. P.H. Donner etcetera hebben wij hierover nimmer een reactie mogen ontvangen. Met het procesmonopolie wat in strijd is met artikel 17 van de grondwet: "niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent" vullen advocaten, naast al overheidssubsidies van 300 miljoen via de Raden van Rechtsbijstand voor (pro Deo) toevoegingzaken met miljarden euro's hun zakken. De 2e SLAAPkamer was in rep en roer was toen wijlen prof. Pim Fortuin artikel 1 en Hirsi Ali artikel 23 van de grondwet wilde 'aanpassen', maar onthutsend al jaren niet durft op te treden tegen het aan hun laars lappen van de grondwet door nota bene advocaten (en rechters). Onbegrijpelijk is ook dat de Nma, die expliciet monopolies verbieden, nooit tegen het advocatenkartel is opgetreden.

Over de ellende, die advocaten door deze verplichte nering rechtzoekenden bezorgen zijn boeken vol over te schrijven, zie http://www.sdnl.nl/procesmonopolie-index.htm. Rechtzoekenden, die net niet in aanmerking komen voor een toevoeging blijken geen rechten meer te hebben. Zelfs de landelijke deken mr Els Unger http://www.sdnl.nl/procesmonopolie-unger.htm, die geheel op de hoogste is en met Commissie Prof. mr. P.C. van Wijnen http://www.sdnl.nl/procesmonopolie-wijmen-2.htm en het Hof van Discipline met topadvocaat, rechter en adviseur van Justitie mr. B.F. Keulen (heeft wel vier petten op) http://www.sdnl.nl/procesmonopolie.htm en http://www.sdnl.nl/burhoven/antecedenten-juristen-k.htm persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor deze witteboorden criminaliteit hielden en houden zich angstvallig stil. De Nederlandse rechtspraak blijkt nu het meest fundamentele grondrecht in een rechtsstaat het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank door advocaten (en rechters) te worden geblokkeerd een schertsvertoning te zijn.

Mogelijk heeft TROS Radar wel de guts and balls om het jarenlang ongestraft aan de laars lappen van de grondwet eens in haar consumentenprogramma uitgebreid aan de kaak te stellen. Radar zou hiermee een primeur hebben en zeker geschiedenis schrijven.

Hoogachtend

Namens gedupeerde rechtzoekenden

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

C.c.: belangstellenden

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)