Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

------- Aan de leden Commissie van Wijmen
-----Original Message-----
From: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Sent: dinsdag 6 juni 2006 16:13
To: mr. J.D. Loorbach, jan.loorbach@nautadutilh.com
mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, office@bs-advocaten.nl
prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, s.kortmann@jur.ru.nl
prof. mr. M. Loth, Loth@frg.eur.nl
mr. E.A. Maan, rechtbank Zwolle
mevrouw mr. J.C. Kranenburg, rechtbank Den Bosch.

OPEN BRIEF


Commissie van Wijmen
prof. mr. dr. P.C.E. van Wijmen
Bijzonder hoogleraar
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Raad van State
Kneuterdijk 22,
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Ook per Email / 2 juni 2006

BETREFT : onwettig procesmonopolie advocaten

Geachte commissie,

Wij namen kennis van uw rapport. Dit heeft ons gelijk doen denken aan een 'Kemenadetje'. Ook bij deze "minister van Staat' droop de niet onpartigheid vanaf. Het aantal woorden in uw rapport over 'onafhankelijkheid' is nauwelijks te tellen en geheel misplaatst. Elke cliënt mag voor zijn vele duizenden euro's betaling verwachten dat zijn belangen optimaal en voor de 100% worden behartigd. Derhalve is geen sprake van "onafhankelijkheid". Elke advocaat dient als direct belanghebbende en net als in elke ander beroepsgroep zich volledig in te zetten. De Commissie negeert dit. De waarschuwing op het forum van Pim Fortuyn over de niet onpartijdheid van Commissie van Wijmen blijkt een juiste te zijn.

Een voorbeeld zou de Commissie moeten nemen aan prof. Dr. Ir. A.J. Berkhout, die door minister Tineke Netelenbos en later staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen gevraagd was een rapport te schrijven over de geluidshinder van Schiphol, maar dit dan wel zo moest inrichten dat de geluidsnormen niet overschreden zouden zijn. Aan dit "onderonsje" wilde prof. Berkhout, ondanks dreigementen om nimmer meer overheidsopdrachten te krijgen niet meewerken en gaf de opdracht aan het sjoemelde regenten-duo terug. De Commissie van Wijmen had ook haar rug recht kunnen houden, maar verkoos voor veel geld ( 260 per uur) een niet-onpartijdig rapport voor justitiebaas Jan Piet Hein Donner te schrijven, waarvan akte.

Genegeerd werd onze klacht over het procesmonopolie, waarover de NMa in 2003 nog te kennen gaf, dat in strijd werd gehandeld met de wet. Genegeerd werd onze klacht over de handelwijze van het Hof van Discipline. Het Hof met voorzitter mr. B.F. Keulen, tevens ook advocaat bij Van Benthem & Keulen, weigerde artikel 67 van hun eigen advocatenwet uit te voeren (toewijzing van een procureur). Rechtzoekenden werden en worden jaarlijks door de 13.000 advocaten in Nederland voor bijna 2 miljard euro's financieel geplukt. Een crimineel zou deze handelwijze niet hebben kunnen verbeteren.

Wij houden de Commissie en haar leden voor bovenstaande en voor haar onwettige handelwijze om het constitutionele recht van rechtzoekenden, artikel 17 van de grondwet 'het recht op recht en toegang tot de rechtbank' te blokkeren persoonlijk aansprakelijk.

Een kopie van dit schrijven hebben wij gezonden naar het Europese Parlement met tevens een schrijven naar Hare Majesteit de Koningin over het negeren van de grondwet door nota bene de voorzitter van Commissie, hoogleraar staats- en bestuursrecht prof. mr. dr. P.B.C. van Wijmen.

Hoogachtend

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl


C.c.: minister J.P.H. Donner
      en belangstellenden


  • Commissie van Wijmen
  • mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam,
  • mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;
  • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,
  • prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam,
  • prof. mr. M. Loth, hoogleraar rechtswetenschappen en rechtstheorie Erasmus universiteit
  • mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch,
  • en niet in de laatste plaats mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad.

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)