Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten ..... * * * Vraag: Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in een rechtsprocedure?

Zie ook de aangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem.

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem

02 februari 2015 21:59

Kamer: Foute rechters harder aanpakken

Foute Rechters moeten harder kunnen worden aangepakt. Als ze niet functioneren, moeten ze worden overgeplaatst of een lagere functie krijgen. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer.

Rechters worden benoemd voor het leven. Ze kunnen niet door de regering of het parlement worden geschorst of ontslagen. De Hoge Raad kan wel ingrijpen, maar dat kan op dit moment alleen met een schriftelijke waarschuwing of door een rechter te ontslaan. 

Minister Opstelten (Veiligheid) wil de wet verruimen. Hij wil het makkelijker maken foute rechters aan te pakken. Een rechter kan straks bijvoorbeeld ook een schriftelijke berisping krijgen en voor drie maanden worden geschorst. 

Maar dat gaat de VVD en de PvdA nog niet ver genoeg. Er zouden meer mogelijkheden moeten zijn om foute rechters aan te pakken. 

'Iets kunnen doen'
Het moet mogelijk worden foute rechters gedwongen over te plaatsen of een lagere functie te geven, zegt VVD-Kamerlid Ard van der Steur: "Net zoals in het bedrijfsleven moet het mogelijk zijn om iemand over te plaatsen die niet goed functioneert. Tegen een raadsheer bij het hof die niet functioneert, kun je bijvoorbeeld zeggen: ga nog 'ns terug als rechter bij de rechtbank." 

Van der Steur legt uit om welke gevallen het gaat: "Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Een rechter kan door rood licht rijden, een rechter kan z'n verplichte bijscholing niet doen, een rechter kan onaardig zijn tegen mensen in de rechtszaal. Dat zijn geen zaken waarvoor je een rechter wilt ontslaan, maar wel waar je iets aan wilt doen." 

VVD en CDA komen zelfs met het plan om een foute rechter tijdelijk geen salaris te geven, maar of dat plan een meerderheid haalt, is nog niet duidelijk.

'Makkelijk mee weg'
Uit onderzoek van onze researchredactie bleek in 2011 dat rechters die zich misdragen daar doorgaans makkelijk mee wegkomen. Ze krijgen na een misstap vaak een 'stevig gesprek'. Ontslag is zeer zeldzaam.  

Tussen 2001 en 2011 werd slechts één keer een rechter ontslagen. Dat gebeurde pas nadat ze 14 jaar lang voor veel problemen had gezorgd. Ze had een ernstig alcoholprobleem en werd op zeker moment door de politie verwaarloosd in haar huis gevonden terwijl zij nog in functie was.

De Tweede Kamer praat morgen verder over het voorstel van minister Opstelten.

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem

  1. Het televisieverslag over de aangifte van president mr. F. van der Winkel over Art. 162 Sv Het verschoningsrecht geldt niet voor functionarissen in het rechtssysteem incl. rechters, raadsheren en officieren van Justitie. De rol van het Openbaar Ministerie is cruciaal voor al dan niet vervolgen; en blijkt het OM tegelijk vervolger, rechter en beul te zijn met het ongecontroleerd overrulen van de politiek als wetgever.

  2. Een aanleiding voor de wrakingzitting van de heer ir. R.A.A. Rietveld inzake zijn jarenlange strijd tegen machtsmisbruik en frauduleus handelen ook van beëdigde functionarissen, zoals hij kan bewijzen met zijn gigantische dossier, waarvan hij tegen veel ambtsdragers aangifte heeft gedaan met als hoogtepunt in juridische manipulatie bij het Gerechtshof in Arnhem, waarvan hij aangifte deed tegen de voorzitter van het Hof en tegen de advocaat-generaal. (zie: www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm

  3. Het kerndeel van de wrakingszitting waarin de argumenten van ir. R.A.A. Rietveld naar voren werden gebracht als aanvulling op zijn aan de wrakingkamer aangeboden verklaring m.b.t. de wettelijke plicht van beëdigde kennisdragers om naar Art. 162 Sv aangifte te doen bij Justitie van de aan hen te kennis gebrachte strafbare feiten die werden gepleegd door andere beëdigde functionarissen in o.a. het openbaar bestuur en het eigen rechtssysteem van bijv. advocaten, deurwaarders, notarissen en ambtenaren als die werkzaam bij het UWV en of ministeries als die van Buitenlandse Zaken, waarvan bewijzen te over zijn.

  4. De nabeschouwing van de getuigen van de wrakingzitting die stuk voor stuk ervaringsdeskundig zijn, en net als honderdduizenden Nederlander overal de neus hebben gestoten met hun vraag om een rechtvaardig vonnis. Een vonnis of uitspraak bij een rechtsbank, Gerechtshof of de Raad van State dat gebaseerd is op de wet en vooral op waarheidsvinding. Dat staat helaas vaak haaks op de belangen ven de overheid, die alles is het werk stelt om schadevergoeding in geld te verhinderen aan slachtoffers van corruptie in het rechtssysteem. Een helder voorbeeld daarvan is ook de ervaring gepubliceerd in het boek van Jhr. mr. G.J Reuchlin. Zie: www.sdnl.nl/reuchlin.htm met de titel: 'Het Geschonden Gelaat van de Staat', waarin machtsmisbruik van de landsadvocaat aangetoond wordt.

  5. Het is van essentieel belang dat ook de kwalijke gevolgen van de rechtspraak in de samenleving duidelijk worden. Niet alleen wordt terecht onwettig gedrag bestraft vanuit de overheid tegenover de wetovertredende burger, maar omgekeerd wordt al te vaak een slecht of zelfs crimineel gedrag van overheidsdiensten en/of functionarissen weggemoffeld. Soms met overplaatsing of zelfs promotie. Het aantal dodelijke slachtoffers per jaar als gevolg van ondraaglijk geestelijk lijden door veroordeelden vanwege rechterlijke vonnissen, ligt rond de 500 zelfdodingen per jaar. Dit als aandeel in het totaal van ca. 1850 zelfdodingen per jaar als totaal. Nooit wordt daaraan aandacht gegeven, terwijl het hele circus rond de slachtoffers van de neergeschoten MH17 nauwelijks een einde neemt, hoe verschrikkelijk ook en met respect voor de nabestaanden. Die van de zelfdodingen worden kennelijk nationaal en politiek compleet vergeten, gezien het zwijgen daarover.

Stel deze drie Tweede Kamerleden nu een wat vragen over dit onderwerp.