Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten .....

Rietveld doet wederom strafaangiften na zijn terugkomst op 20 november uit Hong Kong
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

  Aan alle volksvertegenwoordigers, ministers, justitiële en politieambtenaren, mijn verslag van overheidsfraude in de brief aan minister Opstelten over binnenvallen van politie in opdracht van de Officier van Justitie. Zie Deel I en Deel II van het interview, waarin misbruik van bevoegdheden en manipulatie met boze opzet verklaard worden. Deel III kan aanleiding zijn voor een kabinetscrisis omdat de ministers Donner en Verhagen verantwoordelijk zijn voor de uitwassen bij het UWV, het CJIB, de ambassade in Jakarta en het beleid voor Justitie en Buitenlandse Zaken. N.B.: Alle uitlatingen vallen strikt onder de verantwoordelijkheid van Ir. R.A.A. Rietveld.

  De gevolgen voor Ir. R.A.A. Rietveld en zijn families leiden tot een forse schadeclaim. Het wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk zijn, gaat in deze affaire zeker niet op (J.P. Balkenende). Overzicht van documenten die bewijzen wat Rietveld verklaart. In Deel IV noemt Ir. Rietveld namen van personen over (gedoogde) overheidscriminaliteit. Tot nu toe durft niemand vragen stellen. Ook de media niet! Vooral nu de RVD het stellen van vragen verbiedt. Deel V doet verslag van de aangifte bij de politie in Castricum m.b.t. de strafbare feiten waarvan bewijzen zijn bijgevoegd aan de aangifte met een lijst van personen die aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om zelf aangifte te doen van strafbare feiten waarvan zij kennis dragen. Dit op de verplichting daarvan vanwege 162 Sv van het wetboek van strafvordering. Daarnaast is ook art. 136 Sr. van toepassing. Op 13 oktober 2011 maakte ir. Rietveld zijn ronde in Den Haag en bezocht hij de ministeries van Algemene Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken en de ambassade van Indonesië; zie Verklaring VI. Zie hoe aangifte te doen en de verklaring van J. ter Bruggen.

Laffe Misdaad in Tuin van Woning Rietveld te Castricum 06-01-2017 !

Politie NHN laat individuen, deze Poging tot doodslag op Rietveld hebben toegepast met voorbedachten raden, tot heden vrij rond lopen, dit traject komt voort uit 8 maanden ( nul euro ) Misdrijven van UWV - Gemeente Castricum, veroorzakers, zowel mede veroorzakers kunnen in ieder geval rekening houden met een Ziekenhuis rekening van ruim 5000,- Euro, de enorme Letsel schade van Rietveld wordt hier nog bij opgeteld, dochter van Rietveld heeft zich inmiddels in het compleet zijnde jaren durende Misdrijven scenario vastgebeten, met stappen naar 3 tal Advocaten in te zetten. Zie foto's Misdaad aan eind van bijlage reeks, laten wij maar aannemen dat R. Mud het wederom als ( grapjes ) zal kwalificeren, met daar aanvast gekoppeld het Kaasschaaf Misdrijf van het OM op Rietveld, dan wel Misdrijven van Buitenlandse Zaken te samen met UWV op wat Familie was van Rietveld op Bali, dan wel op Rietveld zelf !!

Rietveld zal het vragen Formulier hieronder direct invullen, met zaken wederom gekoppeld gaan worden

Aangifte bij de politie wegens bedreiging met de doodAangifte bij mr. Bolhaar van het College procureurs-generaal


  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin