kos De voorspelling in 1996
De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

De voorspelling in 1996
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Antwoorden op vragen over de verhouding van de Wet toezicht trustkantoren tot de Parmalat-zaak

Hoe we vele jaren door Wim Kok en Gerrit Zalm voor de gek gehouden zijn

L.s.,

AQUVEX TRADE B.V.
Grotestraat 413 B
5142 CB Waalwijk
Tel: 0416-652777
Fax: 0416-563059

FAXBERICHT

Waalwijk 18 februari 2005.

Aan         :      NCRV Netwerk
Faxnr.       :      035-655 5980
Telnr.       :      035-655 5901
T.a.v.       :      Redactie
Van         :      Paul Quekel senior 
Betreft       :      aardgasleveranties naar buitenland/ milieu / gezondheidszorg 
Referentie     :      NET-002
Pagina's      :      12 (inclusief dit voorblad)

Mocht u dit faxbericht niet in goede orde hebben ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.Tel. 0416-652777 Fax. 0416-563059

Geachte Redactie.

In overleg met uw mevrouw Ligtvoet stuur ik u hierbij een brief aan uw omroep van 14 november 1996 met bijlagen. Deze spreken voor zich. Het voorspellende karakter van deze brief is beangstigend. Ook gisteren in uw uitzending Rondom Tien is het ongehoord hoe met de rechten van de Nederlandse bevolking wordt omgegaan. Dat velen niet in opstand komen is voor ons www.sdnl.nl een raadsel.

Hoe we vele jaren door Wim Kok en Gerrit Zalm voor de gek gehouden zijn kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en hoe velen van dit onrechtvaardig bestuurlijk, publieke en politiek establishment Pim Fortuyn heeft gedemoniseerd kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpernel.htm Daarnaast weet ik zeer veel over de gezondheidszorg, lees: www.sdnl.nl/quekel30.htm www.sdnl.nl/quekel-34.htm en www.sdnl.nl/quekel-35.htm en www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm

Al in 1986 had ik met mijn toenmalige bedrijf Comdes een medisch Informatie systeem ontwikkeld dat voorzien was van een medisch dossier per patiënt en een waarschuwingssysteem wanneer verkeerde medicamenten werden voorgeschreven of andere verkeerde medische handelingen afgesproken werden. De behandelende arts moest dan specifiek deze waarschuwing autoriseren. Lees ook het verhaal over prof. Bakker www.sdnl.nl/quekel-bakker.htm en Herman Wijffels, www.sdnl.nl/quekel-wijffels.htm

De heer Bos is nu gearresteerd voor meineed terwijl ik brieven heb van het OM dat meineed géén prioriteit heeft en dat het niet vervolgd wordt, lees de afwijzing van het OM hierover. Hoezo 'eerlijke?' Nederlandse advocaten en nog meer over de Nederlandse Rechtspraak op www.sdnl.nl/quekel-procesmonopolie.htm met spreciale aandacht voor de brieven en onderzoeken door Prof. Dr. Ir. A. Van Putten.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Utopie of toekomstige werkelijkheid?

Het is het jaar 2044 precies honderd jaar na de geboorte van Paul Quekel (17011944), de schrijver van deze utopie op 16 augustus 2001.

Een jong en zeer intelligent meisje spreekt met haar man over het 'NEMEN'van een kind. Ze hebben er 10 jaar voor gespaard en willen nu naar de Genenbank om de genen uit te gaan zoeken voor hun toekomstig kind. Het moet in ieder geval een jongetje zijn. Ze gaan naar het Gebouw van de Genenbank en worden aller vriendelijks ontvangen door een keurige overheidsambtenaar die ze per direct erg op hun gemak stelt.

Maakt u zich maar geen zorgen. U kunt online alle door u gewenste kwaliteiten en uiterlijkheden via onze omvangrijke databases inzien en de voor u zo belangrijke criteria zelf selecteren. U hoeft echt niet ongerust of bang te zijn. Dit is een eerste selectie en u krijgt van ons ook een brochure mee waarin nog de vele aspecten van het artificical leven beschreven staan. U zult wel op basis van de nu geselecteerde eigenschappen uw initiële betaling moeten doen. U kunt via internet onze websites bezoeken en door middel van uw selecties een artificical kind creëren. Dit kind kunt u gedurende een periode van 9 maanden online op onze gebruikersvriendelijke website aanpassen en laten groeien zodat u een inzicht krijgt hoe uw kind er straks uit zal zien en hoe het zich gedraagt.

Natuurlijk begrijpt u dat als u een kind wilt met een IQ van boven de 180, dit kind vele malen duurder is dan een kind dat zich alleen kan bekwamen in de handwerkberoepen. Het IQ van een timmerman of metselaar behoeft natuurlijk niet zo hoog te zijn. U heeft volgens het BW recht op één kind en het is dus van zeer groot belang dat u alle eigenschappen die u van uw kind verwacht zeer nauwkeurig vaststelt en onderzoekt. Daar moet u de genoemde tijd van negen maanden voor nemen, die wettelijk voor deze beslissing staat.

Als u na deze 9 maanden dan de uiteindelijke vaststelling gedaan heeft komt u terug en tekent de contracten voor alle instanties, De Overheid, De Verzekeraars, De Banken en stort u de initiële bedragen voor het mogen bestaan en leven van uw kind bij de Overheid, het hebben van toekomstige verzekeringen voor zorg etc bij de Verzekeraars, en het mogen hebben van eigen geld bij de Banken.

Bij het mogen hebben van eigen geld zijn de limieten gebonden aan het door u te betalen initiële bedrag aan de Banken. Voor elke betaling van een bedrag 'x' kan uw toekomstig kind beschikken over een veelvoud van dat bedrag. Door de concurrentie verplichting opgelegd door de NMa en de STE aan de Banken kunt u die Bank uitkiezen welke de grootste multiplier geeft. Er zijn nu al Banken die een factor 12 toestaan, als hoogste bezit van eigen toekomstige geld. Hoe hoger het initiële bedrag hoe rijker uw nazaten kunnen worden in de toekomst.

U heeft dus duidelijk de toekomstige financiële gegoedheid van uw kind in eigen hand en het is aan u om uw gespaard kapitaal op een zo efficiënt mogelijke manier in uw kind te beleggen in een afgewogen mix van intellect en geldelijk bezit. Hierbij krijgt u van ons de folders, zodat u het een en ander nog eens goed kunt nalezen. Het is uiteraard niet de koop van een pakje boter. U kunt nu 10% van uw totale vermogen als initiële betaling overmaken op de rekening van de Genenbank. De Overheid heeft beslist dat het nemen van een kind naar draagkracht van het eigen vermogen dient te geschieden, dus iedereen zowel de erg rijken als de minder bedeelden is initieel slechts tien procent kwijt van hun eigen vermogen.

Wij zien u graag terug over 9 maanden om dan uw gekozen selectie bij mevrouw te kunnen inplanten en wensen u veel kracht en wijsheid voor de te nemen belangrijke beslissingen toe in de komende 9 maanden. Bij het mislukken van de procedure zijn wij van de Genenbank op geen enkele wijze verantwoordelijk. Het zijn en blijven uw eigen gekozen kwaliteiten en genen voor uw kind. Misschien een lulverhaal, maar vergelijk de samenleving is toen ondergetekende in 1963 met administratie machines van IBM bij de Gemeente 's-Hertogenbosch werkte en de huidige stand van de computertechniek en gebruik van computers. Een computer van heden ten dage van fl. 2000,- koste eind zestiger jaren meer dan fl. 10.000.000.

Vergelijk de medische wetenschap van 1963 is met de huidige medische wetenschap. In Italië gaan wetenschappers in ieder geval mensen klonen. Genen en DNA structuren worden geanalyseerd en kunnen al aangepast worden om erfelijke ziektes te voorkomen. Wij zijn echt niet zo ver af van een alles omvattende en controlerende overheid. Een waarlijk BIG CONTROL.

Alles en iedereen wordt gecontroleerd, van geboorte tot de dood overschaduwt door een alles overheersende en verstikkende macht. Nu nog via duizenden computer bestanden. Maar al zeer spoedig door ingeplante computerchips met online verbindingen naar de data bases van Overheid, Verzekeraar en Bank, gekoppeld aan Justitie en onderzoekinstellingen. Ingeplante chips in de lichamen van mens en dier, maar ook 'geïnstalleerd' bij medische instellingen, auto's, huizen, televisies, internet en alle andere nog denkbare BIG CONTROL mogelijkheden.

Een zwart scenario? Zeker niet want vele dieren hebben al ingeplante chips.

Paul Quekel Waalwijk 16 augustus 2001.

Waalwijk februari 2001

Illusie !, Illusie !, Illusie !

Toen ik nog jong en onbedorven was had ik op basis van mijn opvoeding en rooms katholieke achtergrond grote illusies. Geleerd werd, nee het werd er ingestampt dat liegen een groot onrecht en zeer verfoeilijk was.

Nu volwassen geworden en getekend en beïnvloed door je opvoeding en eigen ervaringen zijn vele van mijn illusies gebroken en in scherven opgeslagen in mijn eigen en persoonlijke CVE (Centrale Verwerkings Eenheid. Ik kijk in de gebroken spiegels van mijn eigen illusies en zie de grillige vormen van de verpaupering van de normen en waarden, de onoprechtheden, de onwil om het werkelijk goed te doen, het protectionisme en de uitbuiting. Deze CVE zijn mijn gedachten die blijven dwalen over deze teloor gegane illusies.

De illusie dat de advocaten gebonden door de advocaten wet en de door hen afgelegde eed eerlijk en betrouwbaar zijn!

De illusie dat de gedragsregels voor de advocatuur bedoelt zijn om de gewone burger te beschermen!

De illusie dat er regels en wetgeving zijn voor degene waar deze wetgeving voor is bedoeld, de gewone Nederlandse Burger!

De illusie dat deze regels en wetgeving worden gebruikt voor en ten behoeve van deze gewone burgers!

De illusie dat de onderzoekinstellingen zoals, ombudsmannen, tuchtcolleges, Hoven en Raden van Discipline, Parlementaire enquêtes, etc.etc. zijn bedoeld voor handhaving van het gevoel voor rechtvaardigheid en voor de gewone burgers!

De illusie dat Paleizen van Justitie en Hoven van Recht er voor gewone burgers zijn!

De illusie dat recht op een rechtvaardige manier te verwerven is en niet alleen door veel geld gekocht kan worden, omdat advocaten ook in de zeer rechtvaardige zaken afhaken als de teller weer op nul staat en zelfs aan hun relatie/klant dan schrijven hoe jammer het is dat er geen recht gehaald kan worden in de zeker te winnen rechtvaardige zaak! Vele tienduizenden guldens verder verdwijnt je zaak dan op een slaaprol om na verloop van tijd in het niets op te lossen! Wederom een overwinning van de geldelijke macht!

De illusie dat je goed verzekerd bent bij een rechtsbijstand verzekeraar, totdat je een zaak begint tegen de grootste aandeelhouder van deze verzekeraar! Je wordt gewoon uit de verzekering gegooid!

De illusie dat er rechtvaardig gekeken wordt naar de klachten van de gewone burger!

De illusie dat er nog onafhankelijke universiteiten zijn en onafhankelijke hoogleraren, welke niet verbonden zijn aan Verzekeraars en Banken en geen commissaris zijn en geen plaatsvervanger rechter zijn! Als ze er wel zijn dan is dit een oase van een illusie!

De illusie dat de 10 machtigste vrouwen van Nederland niet alleen verbonden zijn met Verzekeraars en Banken!

De illusie dat het gedoogbeleid er is voor de gewone burgers! Het gedoogbeleid is verworden tot een kankergezwel in onze cultuur van vergaderen, afschermen, ontkennen van verantwoording, bevoordeling van enkelingen en het toespelen van zwarte pieten.

De illusie dat er wat geleerd is van vorige rampen. Bijlmer?Enschede?Watersnood Rivieren en nu weer Volendam?

De illusie dat het Nederlands opgeheven vingertje aan de gehele wereld ons vrijwaart van alle rampen!

De illusie dat een grote ramp zich nooit gaat voltrekken in Nederland! Veel te dure huizen gefinancierd door veel te hoge hypotheken. Of krijgen we 1978 terug. De waarde van het huis was dramatisch gedaald en de executiewaarde met zeker 40% tot 50%. De Verzekeraar, Bank of andere financiële instelling verlangde bijstorting om hun risico te beperken. Vele gewone burgers zijn toen hun huis kwijt geraakt door de door de Bank en Verzekeraar gedwongen openbare verkopen. Deze gewone (gewonde) burger is blijven zitten met zijn eigen illusie van grote financiële en geestelijke beschadigingen!

De illusie dat de hypotheek aftrek gehandhaafd blijft!

De illusie dat verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk ingevuld worden!

De illusie dat er een eerlijk en oprecht politiek apparaat is voor alle burgers, of zoals mevrouw Netelenbos het verwoorde bij B&W aan mevrouw Sonja Barend, de burger heeft recht op een betrouwbare overheid!

De illusie dat het nog ooit goed komt in de Zorg en de wachtlijsten verdwijnen! In 1985/1986 waren de kosten van de zorg ongeveer de helft van de huidige kosten. Er waren nagenoeg geen wachtlijsten en de bevolking is sindsdien zeker niet verdubbeld.

De illusie dat politiek werkelijk in de eerste en tweede kamer bedreven wordt!

Zo zijn er nog vele duizenden illusies!!!

Toch nog een licht in de illusie duisternis. Voor het eerst is er een man Mr. Oosting, na een verschrikkelijke ramp, die spot met illusies en in gewoon Nederlands zegt dat de gehele politiek, regelgeving, protectionisme en gedoogbeleid een samenleving heeft laten ontstaan, die door de betreffende verantwoordelijke instanties, overheden en personen als een illusie van de hand moet worden gedaan. Hij vonnist met een vernietigend oordeel over de illusies van: uit de wind houden, onder de pet houden, afschuiven van verantwoording en geschoktheid van de politiek.

Laten we deze man zijn illusie geven, laat deze man zijn eigen illusie houden, laten alle dag en weekbladen deze man steunen, omdat deze man voor zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel datgene schrijft en zegt wat al vele gewone burgers als rechtvaardig beschouwen. Laten we er voor zorgen dat deze man als een Groot Man wordt behandeld en niet als een klokkenluider wordt verketterd. Laat mijn eigen laatste illusie zijn dat deze man standvastig blijft en laat deze man alle ridderordes krijgen die er te krijgen zijn. Niet omdat hij zoveel jaren zonder initiatief op dezelfde stoel is blijven zitten of een onbesproken ambtenaar geweest is.

Laten wij als gewone burgers van dit land de heer Oosting onze steun betuigen en hem een hart onder de riem steken. Hij verdient onze achting. Mochten er lezers van deze illusies zijn, die hun eigen illusies op deze website willen plaatsen dan kunnen zij dit doen. Klik op: klik hier voor details. Hartelijk dank voor een bezoek aan mijn website en droom uw eigen illusies want zonder illusies is ook dit geschrift een illusie.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel Sr.


Hierbij een brief aan Wim Kok over ons aardgas uit 1996 als bewijs dat ik al heel lang bezig ben voor de gewone huis, tuin en keukenburger over het verkwanselen van ons aardgas. De brief van 13 november 1996 met de door ons aangevoerde punten, speciale aandacht voor punt 7 staat op www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en een groot succes was www.sdnl.nl/gerd-leers.htm dat ik bereikte samen met Gerd Leers en Joop Wijn.

Vervolg brief aan Wim Kok:

De weledele heer drs. W.Kok
Minister President

p/a Ministerie van Algemene Zaken
's-Gravenhage

Waalwijk, 16 december 1996

Heer Minister,

Naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf hebben wij U een brief vol vragen gezonden, welke U hebt doorgezonden naar het Ministerie van Economische Zaken. Wij hebben het zeer op prijs gesteld dat U deze vragen hebt doorgeleid naar een specialistische afdeling van EZ, waarvan wij per heden antwoord ontvingen.

Wij zenden voor de goede orde dit antwoord aan U, omdat naar onze mening dit schrijven nog meer vragen opwerpt dan in de brief worden beantwoord.

Onze vraag is heel direct: wat vindt U nu zelf van zulk een antwoord ? Kunnen wij als ondernemers en burgers van Nederland, die voor het eigen aardgas steeds meer betalen, hierin nu echt een antwoord vinden ?

Door de export van ons aardgas naar verre streken in Europa loopt daar de prijs van energie op, alleen al vanwege de toegevoegde waarde van het transport. Onder verwijzing naar de hoge energiekosten in het buitenland, wordt t.o.v. de Nederlandse ingezetene beargumenteerd, dat de prijs omhoog moet. Dus het feit alleen dat wij schaars aardgas exporteren, doet ons meer betalen.

De mededeling dat men in TsjechiŽ meer betaalt dan in Nederland, lijkt ons volstrekt onjuist. Men behoeft alleen maar te weten dat het gemiddeld inkomen in TsjechiŽ nog geen 10.000 kronen (f 600) per maand is. Ergens zal toch het energiepakket ook moeten passen in dat huishoudbudget. Wij geloven dit argument niet.

Naar onze mening is het voorgestelde beleid alleen maar passend in de doelstellingen van de Gasunie, die met hun kennis en technologie zaken willen bedrijven in Europa. Maar naar onze mening is een veel beter beleid op lange termijn, om ons aardgas gewoon te laten zitten waar de natuur dit voor ons heeft gebracht, nml in de grond van Nederland.

Waarom zouden wij de Gasunie winst op korte termijn laten maken met onze schaarse grondstoffen, wanneer deze grondstoffen op lange termijn van bijzonder belang zijn voor onze nationale industrie en ingezetenen. Mochten concessieovereenkomsten hierbij in de weg staan, dan kunnen deze ook ten dienste van de toekomst worden veranderd.

Naar onze mening is het geformuleerde beleid in deze brief van EZ onaanvaardbaar, en wordt op wat oppervlakkige manier 'beleid' gepleegd met iets dat daarvoor niet door kan gaan.

Onze mening is, dat deze export moet worden afgestopt.

Het zou een goed idee zijn om eens een panel samen te stellen van deskundigen uit politiek en bedrijfsleven, om dit onderwerp eens grondig door te nemen.

Met hoogachting en de beste wensen voor 1997,

P.L.G. Quekel
P.W.Th. Ruigrok

De Berusting

column door Paul Quekel senior begin 2004 geschreven

Door een waanzin van niet aflatende regelgeving en de eis van onze staat dat elke burger de wet moet kennen zijn we afgegleden naar een zeer gevaarlijke berusting in ons eigen lot en vinden het wel eigenlijk niet meer zo interessant om ook zelf nog op de bres te komen voor normen en waarden. Die al vele jaren aan erosie en slijtage onderhevig zijn. Want waarom zouden wij het wel doen als die graaiers en zakkenvullers aan en in de top zich verrijken ten koste van u en mij. De verpaupering en verloedering heeft vooral toegeslagen in de bovenklasse van het bestuurlijke establishment, beschermt door het protectionisme van de macht.

Want weet u wat het kenmerk van onvrede is. Gemeenschappelijke onvrede welke zo duidelijk onderkent werd door Pim Fortuyn. Het is namelijk de berusting geworden dat we geen vrije burgers meer zijn. Alles is voor ons geregeld, van de wieg tot het graf. Duizenden regels moeten we kennen en opvolgen. De leden van het roedel hebben hun vechtlust verloren omdat de leiders alles zelf opeten. We kunnen niet meer over onszelf beslissen, over wat goed voor ons is. Een oncontroleerbaar ambtenaren apparaat, dat zich wentelt in genoegzaamheid en beschermt wordt door eigen gemaakte wetten, die niet voor ons het gepeupel gelden. Van Pikmeer-Arresten tot commissies uit eigen gelederen al dan niet gevolgd door parlementaire enquÍtes geven de burger een beeld van groot onbehagen en de vaak gehoorde zin: "waar maak ik mij nog druk over, ze doen toch wat ze willen".

We zijn verweesd geworden in een samenleving die alleen maar om geld draait. Om kortstondig gekocht geluk. We zouden meer moeten gaan spelen en gaan pleiten dat werkeloosheid geen schande is. Als we over 10, 20, 30 jaar de robots het werk laten doen en als we dan in Nederland miljoenen werkelozen hebben? Wat dan, ja wat dan? Dan geldt de aflossing van de staatsschuld in een generatie niet meer, dan is het probleem van de vergrijzing van ondergeschikt belang geworden. De verbeelding dat we niet meer werken maar alleen nog maar spelen is geen utopie maar een vaststaand toekomstig gegeven.

Als we nu niet gaan nadenken over een andere invulling van onze maatschappij dan pas zadelen we onze kinderen op met onoverkoombare problemen en laten een land achter waar "tegenspalt" in bevolkingsgroepen en honger en dorst maar vooral gemis aan liefde en erkenning, een voedingsbodem zal zijn voor oorlogen en revolutie.

Waarom leert niemand toch van de geschiedenis?

Als we niet oppassen gaat geheel Nederland naar de knoppen. Waarom wordt men niet wakker in Den Haag en waarom gaan onze volksvertegenwoordigers niet de echte problemen aanpakken? De Staatsschuld mag best stijgen, nee zou moeten stijgen!!! Waarom? Lees
www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm als er maar betaalbare huurhuizen mee gebouwd worden!

De zalvende woorden van de heer Balkenende zijn misschien goed voor de 50-tiger jaren toen de pastoor en de dominee nog de dienst uitmaakten en het kudde volk nog gelovig, goed van vertrouwen en onderdanig was.

De wereld is echter verandert in een maatschappij waarbij het individu zichzelf centraal stelt, maar door de enorme banengroei in de publieke sector waarbij er een steeds grotere big brother controlerende overheid is ontstaan is hetzelfde individu afgeknapt en murw geslagen en hebben velen de interesse verloren in de toekomst van ons mooie Vaderland. Pim Fortuyn had de interesse in de politiek weer enigszins teruggebracht, maar hij werd het slachtoffer van de politiek correcte pluchezitters, die bang en gefrustreerd werden,
www.sdnl.nl/pimpernel.htm

Die toekomst is namelijk door de verloedering en verpaupering van onze gewone normale samenleving opgeofferd aan de partij belangen van correcte politieke figuurtjes om het eigen straatje schoon te wegen, de kneuzen van het Binnenhof werden en worden aan mooie baantjes geholpen (voorbeelden te over), gouden handdrukken en ongecontroleerd graaien in de pot van ons allen. Nogmaals 2,4 miljoen banen in de publieke sector, 1 miljoen WAO'ers (laatst stond in de krant dat de meeste WAO'ers uit die publieke sector komen), binnenkort 800.000 werkelozen en elke dag ongeveer 500.000 zieken. Totaal 4,4 miljoen banen die van anderen leven. Totaal aantal banen in Nederland 7,4 miljoen, dit zijn cijfers van Hans Crooijmans uit Elseviers Weekblad en staan ook op
www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm in een artikel uit Dagblad de Telegraaf.

Daarbij nog al de andere dienaren van de macht, zoals advocaten (200 tot 500 euro per uur), accountants (150 tot 250 euro per uur), fiscalisten (200 tot 300 euro per uur) en notarissen (zelfs diverse dorpsnotarissen verdienen zo maar 400.000 tot 500.000 euro per jaar voor het "poepen" van vaak voorgekauwde aktes) die de spoeling nog dunner maken! Gak geprivatiseerd, directie ging van 280.000 gulden naar ver boven de 1 miljoen gulden in hun salaris omdat het marktconform zou zijn???

Dit gaat gewoon mis, daar hoef je geen professor voor te zijn en al zeker gťťn boekhouder derde klasse Gerrit Zalm wiens bulderende lach de portemonnee van velen in onze samenleving treft als een donderslag in een duistere hemel met een verwoestende lichtstraal naar en voor haven en goed en een vrij leven. Wie zal dat betalen zoute lieve Gerritje. Dan nog de ellendige erfenis van Paars die de Nederlandse samenleving tijdens de euforie van economische groei en de enorme meevallers voor de slechtste minister van FinanciŽn aller tijden (wie zal dat betalen lieve Gerritje Zalm) hebben opgezadeld met een hypotheekschuld van 400 miljard euro (
nu in juli 2007 gegroeid tot 554 miljard euro), waarbij de overwaarde van de vaak veels te dure huizen misbruik werd en deze economische groei grotendeels heeft bekostigd.

M.a.w. we hebben tijdens Paars de pot verteert, windhandel bedreven in huizen en aandelen en de Paarse polderkolder was niets meer en niets minder dan een economische groei gefinancierd en betaald met geleend geld. Zalm met het koffertje omhoog, het geld kon niet op, weer een meevaller van 6 miljard gulden voor Zalm stond met kapitalen in de krant, nogal wiedes als er in dat jaar voor 100 miljard gulden aan hypotheken was afgesloten, 6% overdrachtsbelasting weet je wel! Het is toch te schandalig voor woorden dat de diverse toezichthouders zoals de PVK ziende blind en horende doof zijn geweest en dat er nu zelfs gedacht wordt om de pensioenen te verlagen tot 40% van het laatste inkomen. Waarom worden de schuldigen niet gestraft?

Ik vind dat de politiek en u als volksvertegenwoordigers "horende blind en ziende doof" zijn geworden. Men ziet het wel maar luistert niet en men hoort het wel maar kijkt de andere kant op, oftewel Remkes in optima forma! Ik heb nog nooit iemand zo onwaarachtig een rapport horen verdedigen zoals Remkes dat deed met het van den Haak rapport. El Shahaf is hierbij een geloofwaardig man!

In wat voor land leven wij? Onderwijzers worden vermoord! Politici worden vermoord! Politici gaan uitvoerig naar de hoeren! Corruptie tiert welig door vele geledingen van onze samenleving! Balkenende is de vleesgeworden pastoor uit de vijftiger jaren! Zalm is een boekhouder zonder visie! Nederland glijdt af naar een hulpbehoevende Staat! Oude van dagen worden aan hun lot overgelaten in de hoop dat ze snel sterven, scheelt kapitalen voor de pensioenfondsen, AOW en gezondheidszorg! En de Tweede Kamer (on)gelovigen? Die slapen in de Binnenhof Zandbank de slaap der (on)schuldigen!
Het geheel is als een negenoog, (negenoog is een grote steenpuist in het midden met 8 kleinere eromheen) want waar je ook op over praat, onderzoekt, leest, drukt, of je nu Peter R. de Vries heet of gewoon Jansen, overal spettert de ellende als een kwalijk riekend push (sorry voor de beeldspraak) alle kanten heen en verziekt zo onze samenleving.

Nu weer een geldverslindend rapport van 2500 bladzijden over de integratie. Het is als met zo veel rapporten, de samenstellers hebben er veel aan verdiend, wij de burgers van Nederland kunnen het betalen en de uitkomsten staan/stonden bij voorbaat al vast! Ze hebben enkele dagen nieuwswaarde en verdwijnen dan in de laden van de machthebbers die hun handen wassen in onschuld. De beschermende waarde is als een Fort Knox beveiliging voor hķn gesloten bastion van het collectieve zwijgen.

NIEMAND HEEFT SCHULD, want deze rapporten worden opgesteld door commissietjes uit eigen gelederen, voorgezeten door vriendjes uit de politieke sfeer en beoordeeld door de vele zogenaamde "deskundigen" die bijvoorbeeld onze militairen licht bewapend op missie sturen en dan bij calamiteiten deze zelfde militairen de schuld geven van het politieke falen, terwijl de hoofdschuldige met een theedoek op zijn missie gaat en nu Minister van Staat is met vele dikbetaalde commissariaten, waarbij zich een klemmende vraag aan gewone gedachten ontsnap: "zijn het beloningen voor bewezen diensten uit het verleden?". Wie had het ook al weer over de sociaal democratie? Zo hebben we al vele voorbeelden gehad sedert Paars 1 en 2 en nu Balkenende 2, sorry Paars 3.

Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior, een gebroken Nederlander.

Het leven is in Nederland een dubbelgebakken drol geworden. Het is een ramp op elk gebied:

Fiscaal Ė Juridisch - Administratief Ė Politiek Ė
Veiligheid - Geluk

maar het heeft vooral zijn menselijkheid verloren en een onbetaalbaar waterhoofd gecreŽerd.

Met 'marktconforme' beloningen voor een overtrokken management en een bureaucratie die zijn weerga niet kent zijn we afgegleden naar een gevaarlijke berusting.

Gesteund door vele "hoogwaardigheidsbekleders" zoals vandaag nog door Roel Pieper in het FD geldt dit nu ook voor velen onder de top tot ver onder top en hebben deze buitensporige beloningen een nivellering naar boven veroorzaakt. Ons de gewone huis, tuin en keukenburgers opgezadeld met ontelbare
'KOSTBANEN' gevoed door een overtrokken gevoel van eigendunk over zichzelf en hun 'werk' door de dames en heren van de bestuurlijke, publieke en politieke macht van het establishment.

Wordt wakker oh journalist en neem uw verantwoording. Maak de Nederlandse Watergates openbaar.

Deze macht wordt zelfs al uitgeoefend door de kleinste ambtenaar in uw en mijn dorp, in uw en mijn stad, in uw en mijn provincie en bovenal in uw en mijn land en is dit is jammer genoeg naar beneden genivelleerd.


IK STEM NEE!!! De OPBRENGSTBANEN van voornamelijk het MKB met hun personeel kunnen deze onzin niet meer verdienen.

Ik ben niet links en ik ben niet rechts, ik ben voor een betrouwbare overheid die gesteund wordt door hardwerkende ambtenaren en er is ter eer en glorie voor de gewone huis, tuin en keukenburgers, die ervan opaan moeten kunnen dat transparant ook werkelijk doorzichtig is! 


Met vriendelijke groet
PLG Quekel senior Waalwijk

Column door Paul Quekel senior:

Geschreven inzake de milieuconferentie in Johannesburg augustus 2002

Deze conferentie werd gehouden ter nagedachtenis van de Earth Summit in Rio de Janeiro (1992). Rio '92 was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling van het internationale milieudebat. Daar is onder andere het klimaatverdrag van Kyoto tegen het broeikaseffect geboren en ook het biodiversiteitsverdrag ter bescherming van de natuurlijke rijkdom op aarde.


DE STAATSSCHULD IN NEDERLAND IS GEPRIVATISEERD

www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm

Oftewel de Staat heeft afgelost ten koste van haar Burgers, die nu met veel grotere schulden bij Verzekeraars en Banken zitten als toen de heren Kok en Zalm minister van FinanciŽn werden.

Nu een idee van een normaal en gewoon mens in Nederland, misschien wel te gewoon. Zo gewoon dat het te gek en te idioot voor woorden is. Maar kijk nu eens naar de huidige wereld en denk eens na wat er beloofd is na de Tweede Wereld Oorlog. Vergelijk dat maar eens met de huidige toestand in de Wereld. Jammer dat de heer Hilterman dood is.

Laten we onze wereld schuld inlossen. Laten we aan alle landen die geld geleend hebben van de Westerse Landen en van het IMF hun schulden kwijt schelden. Laten we 3,4, 5.000.000.000.000, (zegge drie tot vijf triljoen gulden) teruggeven als een creditnota voor honderden van lange jaren van uitbuiting. Wij allen, de gezamenlijke Wereld krijgt er wel iets voor terug. De debet nota die wij als Westerse Wereld krijgen wordt gebruikt voor een nieuw te stichten contigent. Het zijn grote stukken land (vaak onvruchtbaar en vergeten land) dat voor dit bedrag wordt overgedragen aan een Nieuwe Wereld Orde. Misschien kan de organisatie van Ruud Lubbers dit ter hand nemen.

Dit land blijft als de waarborg voor de aflossing van de creditnota. Omdat dit land het land wordt van een Nieuwe Wereld Orde, wordt dit het nieuwe contingent met een eigen Regering en eigen wetten en rechten. Dit land zal door de Westerse Wereld ontwikkeld worden als ware het eigen land. Dit land kan nooit meer vervreemd worden. Het is beschikbaar voor al degene die er willen werken en dit worden Wereld Burgers genoemd. The United States of the World (USW). Het zal een eigen Wereld Bestuur krijgen, de zekerheid en het bestaansrecht zal door de Westerse Wereld en door alle aangesloten landen welke aangesloten zijn bij deze nieuwe Wereld Orde gewaarborgd worden.

Het is mijn idee om vanuit de Westerse Wereld initiatieven te ontwikkelen voor de invoering van een geheel soort nieuwe dienstplicht. De afgestudeerden jongelui gaan 18 maanden werken voor het nieuwe 8e contingent. Er zullen dammen gebouwd worden, pijpleidingen worden aangelegd, ontziltingsinstallaties worden opgericht, irrigatie systemen vanuit deze ontziltingsinstallaties, nieuwe plantages, nieuwe bossen, woestijnen worden vruchtbaar. Er zullen scholen en ziekenhuizen worden gebouwd. Medicamenten zullen op licentiebasis gemaakt kunnen worden.

Laten we een groot gedeelte van onze Westerse boerenstand overhevelen naar de USW. Laten deze boeren hun kunde en kennis uitdragen over deze wereld. Laten we in de USW ons voedsel gaan kopen. Laten we de landbouwsubsidies aan deze boeren meegeven. Dit stimuleert een globalisering die er wat toe doet.

Laten we ophouden geld te zien als het enige machtige middel. Laten we aan onze kinderen een goede wereld nalaten, maar laten navolgende generaties in ieder geval over ons kunnen zeggen als de wereld toch ten ondergaat aan de opwarming van de aarde. Onze voorouders van de 21e eeuw hebben in ieder geval keuzes gemaakt om ons nu 100 200 300 jaar later een beter en goed bestaan te garanderen. Wij kunnen onze voorouders daar dankbaar voor zijn. Dit zal echte geschiedenis worden. Niet de oorlogen, de aids epidemieŽn, de honger en het ongecontroleerde groeien van de Wereld Bevolking.

Laten godsdienstige leiders tot hun Goden bidden en laten deze Goden hun wil opleggen aan deze leiders om met het gevoel voor gewoon leven ontdaan van elke franje datgene te doen wat in ieders mens ziel gegrift is. Goed voor je naaste en je medemens.

Niet er over preken, praten en ruzie maken, oorlogen voeren, maar de koe bij de horens pakken en gewoon gaan doen. Aan het werk. Verleg als politiek verantwoordelijke man of vrouw je horizon en stijg boven jezelf uit. Stel je eisen in het parlement. Heb je als bestuurder de macht om maar een duizendste procent te veranderen, dan moet je dat doen, je zult er anders later op afgerekend worden. In ieder geval de kinderen van je kinderen, van hun kinderen. Van al kinderen van volgende generaties. Laten we met echte oplossingen bezig zijn voordat de wereld ten onder gaat aan moord en doodslag gelegitimeerd door de utopie wij zijn goed en de anderen zijn het kwaad.

Als we willen zijn we allemaal goed! Iedereen wordt namelijk op dezelfde manier geboren. Het is de omgeving en de beÔnvloeding van de betreffende cultuur, opgehitst door leiders, die zijn vastgeroest in de denkpatronen van vele eeuwen. In tijden die onvergelijkbaar zijn met de tegenwoordige tijd. Wetten die in de woestijn golden, in de binnenlanden van BraziliŽ, in de oerwouden van Afrika, op de rijstakkers van China, in het Wilde Westen, in de ijzige kou van het noorden en van SiberiŽ, op de eilanden in de Oceanen, de donkere Middeleeuwen in Europa en nog honderden andere barbaarse, geciviliseerde, gecontroleerde en ongecontroleerde wetten.

Wetten die dan voor vele doeleinden worden misbruikt door vele zogenaamde onafhankelijke rechters. Rechters die recht spreken in Landsbelang. In belangen voor de financiŽle macht, voor het establishment, voor de bestuurlijke macht. Ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan al de macht van de regelgeving en het protectionisme.

Mijn stelling is dat Niemand, helemaal niemand op onze gehele Wereld onafhankelijk is. Niet onze koningin, niet onze minister president, niet onze ambtenaren, niet onze volksvertegenwoordigers, niet de rechters, niet de raadsheren, niet de bakker of de slager op de hoek en al zeker niet de gewone burger zoals u en ik. Dit geldt voor alle landen in de Wereld. De advocatuur als de angel van genoegzaamheid en de vrijbrief voor morele aanvaarding van een zogenaamde democratische samenleving.

Of hoe de bestuurlijke macht hun samenleving zien, door de gekleurde bril van wij weten het want wij zijn onafhankelijk en democratisch, want wij zijn daar voor opgeleid en hebben de eed gezworen voor deze onafhankelijkheid. Wij weten wat goed voor onze burgers is want wij spreken recht. Niets dan de waarheid, de volledige waarheid, zo waarlijk helpe mij God almachtig. Ofwel in NAAM VAN DE KONINGIN zijn vele rechten verkwanseld, mensen geestelijk geliquideerd, onmondig gemaakt, en overgeleverd aan de hoon van de registratie journalistiek.

We hebben een wereld gecreŽerd waarin iedereen afhankelijk geworden is. Van de vele informatie die over glasvezelkabels als internet bekend geworden is (en nu al de vijfde colonne aan het worden is voor de revolutie van de gewone wereldburger), om deze shit van de Wereld met ongekende snelheden te verspreiden, van voedsel al dan niet gemanipuleerd, van gekocht geluk via onzinnige reclames voor producten die we eigenlijk niet nodig hebben. Vaak geven ze maar een kortstondig geluk van zelfbevrediging.

Als we nu niet gaan ingrijpen dan zal de Wereld vergaan in de chaos van zelfgenoegzaamheid. De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens.

De weg van bestuurlijk Nederland en Europa heeft vele dubbele agenda's en is een glibberige onbegaanbare weg aan het worden.

Zakken worden gevuld met niet aflatende Euro's opgehoest door een Europese bevolking die zich verbaasd en steun gaat zoeken, steun zoals in Nederland bij een Pim Fortuyn. Een waarlijk groot man, die goed doorhad wat er speelde. Hij is niet meer.

Proficiat Melkert, Kok, Zalm, Spijkerman, Sonja Barend, Tony van der Meulen en alle anderen die van zichzelf wel weten hoe hun dubbele agenda eruit zag, www.sdnl.nl/pimpernel.htm en lees ook www.sdnl.nl/quekel-8.htm over een NEW RAIN FOREST (PQ).