Mijn stem bied ik te koop aan of ter ruiling voor een maand lang eten !
Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kiesregister . . . AOW

Zie het aanbod van de Lijst Fortuyn en Nieuwe Midden Partij op de hulproep
Radio Brabant laat Jan van de Vorst aan het woord. Echt schokkend!
Soms schokkende reacties op het ruilen van mijn stem voor eten
Op uitzonderingen na lijkt Nederland onbeschoft en asociaal


Mijn stem bied ik te koop of ruiling aan voor 'n maand lang eten!

Reacties op 'Mijn stem voor eten !'

Someren 30 april 2002

Geachte mensen,

Aan allen die mijn oproep hebben beantwoord, bedankt.

Voor deze mensen wil een nadere uiteenzetting geven van mijn persoon.

Niet geheel zonder bedenkingen ben ik bereid mij aan de schandpaal ( is armoede 'n schande? ) te stellen, hetgeen is gebleken uit de diverse respons-mailtjes, waarvan er verschillende negatief tot pijnlijk en kwetsend waren; en anderen gelukkig begrijpend en ondersteunend. De aanzet tot mijn actie is uiteindelijk geweest de zeer negatieve houding van de gemeente Someren inzake de steeds weer terugkerende afwijzingen van de SD der gemeente op al mijn aanvragen voor hulp.

Een anekdote over almachtige ambtenaren en bestuurders, omdat ik in een drukke straat woon welke ietwat lijkt op de Zandvoort racebaan, vraag ik omdat ik geen auto's zie aankomen het instellen van een 30 km zone. Welke prompt werd afgewezen omdat de gemeente andere ?? prioriteiten heeft. Someren behoort tot de meest rijke gemeentes van Brabant, dat is geen wonder als je de burger niet serieus neemt en de enige prioriteit misschien is, RIJK BLIJVEN. Zuinigheid is een schone zaak maar als de burger daarvan het slachtoffer moet worden is 't fout.

Het meest in het oog springende is wel persoonslegitimatie. Ik noem een voorbeeld van de ergerlijke afwijzing van een aanvraag inzake de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) om een bezwaar tegen de afwijzing te starten. Ik moet mij dan met een paspoort of identiteitskaart kunnen legitimeren. De kosten van aanmaak zijn variabel in ons land maar te hoog voor iemand die dit document anders nooit gebruikt. Een Nederlands rijbewijs geldig voor alle categorieën. Een uittreksel uit het bevolkingsregister is dan ineens onvoldoende. Ik ben in 1930 toch echt in een dorpje bij Weert (Limburg) geboren. Maar ben ik nou wel of ben ik nou niet Jan van de Vorst?

Laat ik niet te ver afwijken anders wordt het onbedoeld een boek. Sinds bij mij hartritmestoringen daarmee de samengaande longproblemen zich openbaarden, ben ik korte tijd later door de oogarts op de hoogte gesteld dat ik de oogziekte MACULA DEGENERATIE heb, zij het in droge vorm. Dat is de minst slechte vorm van deze ziekte. Daarbij heb ik ook nog osteoperose. Daarna heb ik een herseninfarct gehad die de linkerzijde van mijn lichaam sterk behindert. Dus leef ik nu als een kasplantje achter de geraniums. Ik behoor met vele van mijn lotgenoten die - NIET op de rots van Alcatraz en NIET geboeid met elektronische boeien - maar wel zwaar aangeslagen het einde van het leven moet afwachten.

Waaraan heb ik dat verdiend? Omdat ik geboren in 1930 en al op 11-jarige leeftijd moest gaan werken voor EEN GULDEN per maand? Omdat er toen nog geen sociale vangnetten of andere voorzieningen bestonden en mijn vader zijn 4 kinderen niet te eten kon geven? Of omdat hij toen reeds DE ZIEKTE had en is overleden toen ik 13 was? Tijd of geld voor studie was er niet dus heb ik tot 63 jaar gewerkt voor mijn vrouw en 3 dochters.

Ik ben bereid voor en aan iedereen uitleg te geven. Wel heb ik aan mijn ervaringen er aan overgehouden dat mijn vertrouwen ver naar beneden is bijgesteld, met name wat betreft het hulpverstrekkingsbeleid van de gemeente waarin ik woon: het katholieke Someren in Noord-Brabant. Ik vraag aan iedereen wat begrip voor mijn situatie en die van nog enkele miljoenen mensen op het minimum die niks anders kunnen dan u, de politiek en de media toeschreeuwen dat er iets mis is in ons land. De zogenaamde hoogconjunctuur en de drogredenering dat de welvaart in geld ook voor de armen is toegenomen is een klinkklare leugen. Kiezersbedrog. Ik heb er geen worden voor.

Schelden doe ik niet, want dat wordt altijd verkeerd uitgelegd. Daarom heb ik u een mailtje toegestuurd. Bovendien verzoek ik u, nee smeek ik dit mailtje niet als junkmail te beschouwen er zijn wel heel erg onvriendelijke opmerkingen, zelfs dreigementen geuit. Is het dan toch een schande om invalide te zijn en niet te kunnen gaan stemmen, terwijl de politiek op elke straathoek staat te BRALLEN dat je in ieder geval moet gaan stemmen.

P.s.
De computer heb ik gekregen van en vriend met daarop een speciale voorziening voor slechtzienden van het Centraal Ziekenfonds in Tilburg met een Luxo leesloep voor heel grote letters. Het internetabonnement wordt betaald door familie.


Ik zal hieronder wat reacties plaatsen. Oordeel zelf of we nog een beschaafd land zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan van de VorstDe bloemlezing en reageer

 • Als je mij nog een keer mail stuurt dan laat ik de politie uitzoeken wie je bent stuk onbeschoft dat je bent. neem een krantewijk dan verdien je erbij en hoef je geen onnodige emails te sturen naar mensen die er niet op zitten te wachten. LUL DAT JE BENT !!!! k.t.theunissen@chello.nl

 • he vuile spammer, ga iemand anders lastig vallen met je nep-shit.... Steffen Buikema steffenbuikema@wanadoo.nl

 • Zullen we jou ook eens op het rooster gooien, dan zijn we gelijk mooi van je af. En dan dansen we er lekker omheen, lul. J.A.A. Leenders jaa.leenders@hccnet.nl

 • AAN: J.van de Vorst, Geachte heer/mevrouw, het is intriest dat dit nog bestaat in Nederland. U bent niet de enige die in armoe moet leven,ik ben niks beter af als u, mijn vrouw is al zes jaar ernstig ziek,ik heb moeten knokken voor hulp in huis, voor drie uurtjes per week, taxi geld 160 euro per jaar, gemeente zegt het geld is op. Een ding weet ik zeker, ik ben twee keer bevrijd in 1940-45, en anno 2001 de eerste keer door de Polen in Breda en de tweede keer door Pim Fortuyn in Rucphen. Door de komst van Pim Fortuyn, staat Nederland op zijn kop, alle mensen durven nu te spreken over de Turken Marokkanen Somaliërs enz., enz., dat was voordien verboden, want je mocht niet discrimineren. Voor mij betekende dat zwijgplicht, net als in de bezetting 40-45. Weet u nog meneer, wat zeiden de arbeiders vroeger? Wat wij nu opbouwen breekt de volgende generatie af. Goede voorspelling, en die landverraders in den Haag bekommeren totaal niet om ons, het liefst zouden zij zien dat wij tussen de 60-en 65 jaar de pijp uitgaan. KASSA..!! Maar wel honderden miljoenen euro's naar Turkije , Marokko, Somalië enz., enz. Dus voor ons verandert er niet veel, maar probeer op Pim te stemmen. Baat het schaadt het niet. Groetje Anton van Oers oers-an@planet.nl

 • Geachte heer, Uw positie is niet zo gunstig. Dat zie ik en ik begrijp, dat u uw stem wilt laten horen. Ik ben niet zo veel jonger, en daarom heb ik enige vragen. Bent u actief in een politieke partij? Klagen helpt niet, maar meedoen wel. Als u het secretariaat van de lokale afdeling van een politieke partij belt, wordt zeker vervoer geregeld. Waarom doet u dat niet? U vertrouwt niemand. Dit is heel naar voor u, want de grote meerderheid van de mensen hebben normale eigenschappen en zijn er echt niet op uit u te beduvelen. Ik ben geen politicus, geen moralist, en zou graag zien, dat u van iemand een steuntje in de rug krijgt. Mvg. Hans van Vliet hvanvliet@wxs.nl

 • Geachte, Wilt u per direct stoppen met het verzenden van deze junk mail. Als u problemen heeft van politieke aard, val uw volksvertegenwoordiger lastig en niet mij. Herhaling van dergelijke acties zal resulteren in een DoS (Denial of Service),zodat het raadplegen van het internet voor u tot het verleden behoort. Is getekend, R.A.J ahreis swagger@tiscali.nl

  Beste lezer, Triest verhaal maar helaas niet iets waar ik wat aan kan doen. Mijn grootste bezwaar tegen deze noodkreet is dat het in mijn mailbox terecht komt. Iedere dag weer lading spammail, doodziek wordt ik ervan. Natuurlijk is uw verhaal triest maar klop aan bij de juiste persoon en dump dit niet in iedere mailbox die u kan bereiken. Ik wens u succes. Mvg Hans Rademakers hrademakers@UCC.nl

  Jan, je mailtje met belangstelling gelezen. Als je programma's van partijen vergelijkt, dan kom je snel tot de conclusie dat het programma van mijn partij het beste is voor mensen met lage inkomens: die krijgen er het meeste bij. Zie hiervoor o.a. www.sp.nl Euro's stuur ik je niet, maar als je geen dief wilt zijn van je eigen portemonnee.... Groet en misschien interessant om 'n keer contact op te nemen met onze afdeling in Helmond: www.sp.nl/helmond Nogmaals groet, Ger Wouters, g.t.wouters@tomaatnet.nl

 • Niet meer voorkomend op de lijst, als vrouw zich te sterk profilerend op het 'maxima voor de minima', wil ik je actie volledig steunen. Heb je een 10 punten lijst waarmee je wilt dat de politieke partijen zich profileren? De vakbonden hebben destijds groot(s) onderzoek gedaan. "De plaats waar je wieg staat bepaalt je inkomen als minima" (mijn citaat). Dat kan toch niet de bedoeling van decentralisatie zijn geweest. Allerlei cijfers over afname van mensen die als minima door het leven gaan hebben m.i. geen relatie met de groei van de economie. Terwijl de mensen die als rijken door het leven gaan een ongebreidelde groei meemaken. Dat is ze gegund maar niet ten koste van de mensen die het voor ze verdienen. Succes. Ben evt. bereid hierover te communiceren. E. Muller. Neuvel@home.nl

 • L.s. Ik ben niet geintresseerd! Stop met deze zooi!! Ik maak zelf wel uit op wie ik stem ok? Eddy van den End Eddy.van.den.End@uba.uva.nl

 • het is misschien een idee om je computer te verkopen dan kun je een aantal maanden eten en blijft je stem behouden want anders word je nooit meer gehoord. Succes. Ruco Klazinga g.m.g@planet.nl

 • Geachte mevrouw Santoro, U kent ons nog wel van de Anw-debatten. U schrijft dat 'u allen' bij Henny Huisman heeft laten zien wie 'u echt bent'. Maar u heeft ongetwijfeld ook gezien dat Marijnissen er niet bij zat. Hij was niet uitgenodigd. Ik respecteer uw keuze voor de VSP, maar wil u graag laten weten dat het CPB heeft becijferd dat - van alle partijen die hun programma's voor deze vergelijking aan het CPB beschikbaar hebben gesteld - de 65+-ers bij de SP het best af zijn. De ouderen gaan er gemiddeld 8% in koopkracht op vooruit. Het dubbele van de meeste andere partijen. Mensen met alleen AOW of slechts een klein aanvullend pensioen gaan er nog beduidend meer op vooruit, doordat we de ouderenkorting inkomensafhankelijk maken. Zij gaan er ruim 12% netto op vooruit. Tot slot wil ik u er ook nog op wijzen dat de SP de enige partij was die tegen invoering van die fantastische Euro was. Vriendelijke groet, namens Jan Marijnissen, Tuur Elzinga, medewerker SP-fractie.

  -----Oorspronkelijk bericht----- Van: ritasantoro [mailto:ritasantoro@hetnet.nl]
  Verzonden: maandag 29 april 2002 19:56
  Aan: voorlichting@pvda.nl; ORG-FRC-VVD; ORG-FRC-CDA; ORG-FRC-D66;
  ORG-FRC-GL; ORG-FRC-SP; ORG-FRC-ChristenUnie; Blokhuis P.
  CC: j.vandevorst2@chello.nl
  Onderwerp: Fw: armoede troef in stemhokje

  T.a.v. de heren Melkert, Dijkstal, Balkenende, de Graaf, Rsenmuller, Marijnissen, Velinga en Schutte.
  Onderstaand bericht ontving ik bij mijn e-mail post. Als lid van de Verenigde Senioren Partij stuur ik u deze noodkreet van harte toe, ingeval dit u niet bereikt. Afzender de heer Van de Vorst, mij onbekend heeft gelijk. Niet voor niets vraagt onze partij om een verhoging van de AOW van 10% en geen 5.7% vakantiegeld maar gelijk aan anderen 8% voor de AOW en Anw gerechtigden. Melkert zegt dat de AOW dit jaar is verhoogd, maar vergeet dat ziektekostenverzekering, provinciale-, gemeentelijke en landelijke belastingen en andere reguliere verhogingen meer zijn dat wat de mensen netto er zogenaamd bijkregen.
  Daarnaast zorgt die zo fantastische Euro voor velen veel minder besteedbaar geld. Denkt u eens in dat dat u 65 jaar of ouder bent en nimmer die dikke vette door de belastingbetaler voor u gevulde maandelijks gevulde portomonai had, maar van deze centjes met uw vrouw uw oude dag moet slijten. Het zou u niet lukken, u zou de meeste gekke overspannen dingen uithalen. De vertoning zondagavond in de Henny Huisman Show bij RTL 4 liet zien wie u allen echt bent. Zeer verhelderend voor de 4 miljoen kijkers die straks gaan stemmen.
  afz. Rita Santoro, u weet wel die weduwe van de Algemene nabestaandenwet.Columbusstraat 137, 2561 AE Den Haag ritasantoro@hetnet.nl

 • Mij beste heer van de Vorst, Vandaag een email ontvangen waarin U Uw stem te koop aanbied! Wat moet ik deze noodkreet van U? Alex van der Graaf a_vandergraaf@chello.nl

 • Beste heer van de Vorst. Verhuizen naar Breda levert u waarschijnlijk het probleem op dat u niet snel een woning zult vinden. Breda is duidelijk voor heel veel mensen favoriet. Het zou de armoedeproblemen in elk geval verzachten of doen verdwijnen. Met minister Vermeend zijn we als lokale fractie met succes in discussie geweest om de armoedeval niet te vergroten. Jammer dat de gemeente Someren geen sterk minima beleid voert. De positie van ouderen is overigens de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd door het percentage belasting heel sterk te verminderen. Iedere gemeente in Nederland heeft een zorgtaak die ze verplicht hun ouderen en mensen met een handicap te vervoeren (WVG). In Breda is ook nog een deeltaxi voor alle inwoners gerealiseerd.
  Ik denk dat het u niet verder brengt om de PvdA in kracht te verminderen. Daar ligt net de kans. U moet sociaal democraten nu vertrouwen. De verschuiving van meer geld naar de sociale sectoren zit er in. De vraag is met hoeveel zetels de PvdA kracht kan zetten op de kabinetsformatie. Hoe minder zetels hoe minder macht. Zo werkt politiek. Zorg ervoor dat het aan u niet gelegen heeft. Verdeeldheid speelt diegenen in de kaart die het belang van mensen aan de onderkant verkwanselen. Doe niet zoals Frankrijk. Geen charlatans aan het bewind. Kies links op een bestuurspartij. Helaas zit ik te ver weg om u of uw ouders naar het stemlokaal te vervoeren. Ik zal uw informatie naar de collega's in Someren doorgeven. Vriendelijke groet, Henk Haarhuis, fractievoorzitter PvdA Breda 06-53372440. hhavc@xs4all.nl

 • Hallo meneer, u klaagt over uw armoede. Nou ik heb een jaar lang vorig jaar het met 360 gulden per maand moeten doen terwijl ik drie kinderen heb van de leeftijd 15, 9 en 1 jaar oud en u bent alleen met uw vrouw, nou sorry dan heeft u nog veel te besteden, ik wou dat ik dat had. Ik heb nu met mijn kinders nog niet eens het bedrag wat u overhoud in de maand en ik heb nog een kind in de luiers. Ik hoop dat u ook begrip heb voor de minderen in dit land want u heeft het zo slecht nog niet. Ik ruil nu zo acuut met u. Francien Fortuin, Noordgouwe, fortuin@zeelandnet.nl

 • Geachte heer van de Vorst, Ik wil u vriendelijk doch zeer dringend verzoeken ons e-mailadres uit uw mailinglist te verwijderen. Mochten wij desondanks in de toekomst wederom een dergelijk e-mailtje ontvangen, dan zien we ons genoodzaakt uw provider in te lichten vanwegen het versturen van SPAM (ongevraagde en onpersoonlijke e-mail). Met vriendelijke groeten, Marco Janssen & Martijn Buurman, E-formation, Gansstraat 13, 6678 BA Oosterhout (GLD) Tel. 0481-482871 Fax. 0481-482915, E-mail. info@e-formation.nl

 • Als ik nog 1 keer van deze onzin van je krijg dan stuur ik je elke dag zoveel mail terug dat je je normale mail niet meer kunt lezen kees@dv-in.nl

 • Alle uitkeringstrekkers MOETEN werken. Dat er mensen zijn die dat niet meer kunnen, daar gaat hij volledig aan voorbij. Je moet je maar verzekeren tegen ongevallen en ziektes die hij niet in het zeer basale basispakket wenst op te nemen. Voor u en voor mij is dat extra bijverzekeren vrijwel onmogelijk dus gaat onder Fortuyn medische hulp aan veel mensen aan de onderkant bewust onthouden worden. Fortuyn wenst niets te doen aan de scholen. Daar moet wél ONZE toekomst geschoold worden, zodat ze werk gaan vinden en premies kunnen betalen voor u en voor mij.

 • Rot eens op met je kut emails!! gtolkamp@zonnet.nl

 • Vind ik het een "jank"verhaal. Hoe triest het ook is. Ik krijg, ongevraagd, deze e-mail toegestuurd. Maar, wat doen de kinderen c.q. kleinkinderen er zelf aan?? rob.joustra@12move.nl

 • Wel poen genoeg om zo'n duur abonnement te hebben op chello ???? En een PC? Een mens moet prioriteiten stellen!!!! Rot op met je mails, er is door meerdere mensen een abuse gezonden naar chello thoolen@chello.nl

 • Hallo, Ik weet niet hoe je aan m'n e-mail adres komt, maar dit soort gein ben ik niet van gediend. Sorry. Als je problemen hebt moet je ze daar neerleggen waar ze horen en niet zomaar in het wilde weg gaan sturen. Iedereen heeft wel z'n eigen problemen en ik loop met die van mij ook niet te koop. Groetjes Cindy roycindy@home.nl

 • Als je een account bij Chello af kunt sluiten heb je het zo slecht nog niet. m.lubbertsen2@chello.nl

 • T.a.v. de heren Melkert, Dijkstal, Balkenende, de Graaf, Rosenmöller, Marijnissen, Velinga en Schutte.
  Onderstaand bericht ontving ik bij mijn e-mail post. Als lid van de Verenigde Senioren Partij stuur ik u deze noodkreet van harte toe, ingeval dit u niet bereikt. Afzender de heer Van de Vorst, mij onbekend, heeft gelijk. Niet voor niets vraagt onze partij om een verhoging van de AOW van 10% en geen 5.7% vakantiegeld maar gelijk aan anderen: 8% voor de AOW en Anbw gerechtigden. Melkert zegt dat de AOW dit jaar is verhoogd, maar vergeet dat de ziektekostenverzekering, provinciale-, gemeentelijke en landelijke belastingen en andere reguliere verhogingen meer zijn dat wat de mensen er netto zogenaamd bijkregen. Daarnaast zorgt die zo fantastische Euro voor dat velen veel minder besteedbaar geld hebben. Denkt u eens in dat u 65 jaar of ouder bent en dat u nimmer die dikke vette door de belastingbetaler voor u maandelijks gevulde portemonnaie had, maar dat u van die paar AOW-centjes met uw vrouw uw oude dag moet slijten. Het zou u niet lukken, u zou de meeste gekke overspannen dingen uithalen. De vertoning zondagavond in de Henny Huisman Show bij RTL 4 liet zien wie u allen echt bent. Zeer verhelderend voor de 4 miljoen kijkers die straks gaan stemmen.
  afz. Rita Santoro, u weet wel die weduwe van de Algemene nabestaandenwet.
  Columbusstraat 137, 2561 AE Den Haag ritasantoro@hetnet.nl

 • Je antistemaffiche is moedig, maar "mijn stem bied ik te koop" zou ik niet met dat schrijven.
  groet, Ruud rajobse@hetnet.nl

 • Dit soort mailing heet SPAM en ik ben er niet van gediend. Ga AUB iemand anders vervelen.
  Groeten (niet zo vriendelijk) Rob Hartland rhartland@chello.nl

 • Ik kan een heel eind meegaan in uw mening, maar bovenstaande tekst duidt er wel op dat uw stem dan gevoelsmatig geen nut heeft. Welke mensen en welke partij moet u kiezen¿ U vertrouwt niemand........
  Vriendelijke groeten van Kees Stada, Aak 16, 9606 PZ Kropswolde 0598-320.706 kees.stada@home.nl http://go.to/terschelling-familie

 • Via SDNL kreeg ik uw boodschap onder ogen. Fantastisch dat u de moed heeft 'open kaart' te spelen, zonder valse schaamte. Ik ben het met u eens dat er iets moet veranderen. Alleen ben ik bang dat u geen enkele kans maakt via de huidige politiek. De SP komt misschien nog wel het meest in aanmerking voor deze noodkreet. Zelfs de nieuwe partijen hebben te weinig inlevingsvermogen om in te zien wat er werkelijk aan de hand is in dit land.
  Toch hoop ik dat er een tijd komt waarbij er werkelijk wat gaat veranderen. Misschien dat ik daar in de toekomst een rol in kan spelen. Wel zal dan alles op zijn kop gezet worden en er geen enkele steen (establishment, regenten, old boys, zakkenvullers) meer overeind blijven staan. De macht komt weer bij het volk, de nieuwe bestuurders zijn integer, moedig maar hebben bovenal oog (inlevingsvermogen) voor de zwakkeren in de samenleving. De kosten van deze operatie worden betaald doordat volkstribunalen de 'foute' topmanagers, bestuurders en bedrijven zullen laten betalen voor hun wandaden. Utopie of werkelijkheid. Ik wens u veel sterkte, geduld en moed. Met vriendelijke groet, A.E. Flipse ab@fpoint.nl

 • Wil u geen e-mail meer sturen naar badoux@everaert.nl? Alvast mijn dank, O. Bijker, Everaert Advocaten Immigration Lawyers, Weteringschans 28, 1017 SG  Amsterdam, bijker@everaert.nl

   

 • Waar heeft u het over ik heb een bijna fulltime baan [en een goede ook!] en verdien 200 euro meer per maand, mijn vaste lasten liggen wat hoger dus ik houd ongeveer hetzelfde over om van te leven maandelijks, dus het lijkt me dat als dit een sociale voorziening is u het daar niet zo slecht mee heeft getroffen. Vriendelijke groet Laurentia Müller L.Mueller@kit.nl

 • Hou dit soort ongein SVP voor je... Ik heb hier geen boodschap aan, en ben niet politiek geinteresseerd. Ik weet niet hoe je aan mijn -e-mail-adres komt, maar val me in ieder geval niet meer lastig. Dank je wel. Fam. den Aantrekker annette.lex@freeler.nl

 • Ik zou graag willen weten hoe U aan mijn e-mail gegevens komt...????? Ik dacht dat die toch wel in enige mate prive waren. Nietemin een prima actie van U hoor maar graag de moeite om even aan mij te mailen hoe U aan mijn gegevens komt. Met vriendelijke groet, Angelo Waterschoot. a.waterschoot@chello.nl

 • Hoe sneu ik alles ook voor u vindt, stuur mij geen mail meer!!!!!!!!!!! Sylvester. SylvesterJ@kabelfoon.nl

  Geachte heer van de vorst. Gelieve geen ongervraagde mail meer te sturen naar onderstaande email adressen fpl@telekabel.nl f.piekema@chello.nl Iedere volgende email die ik van u binnen krijg zal worden doorgestuurt naar ABUSE.net Het is maar dat u het even weet

 • Geen mail L.isbouts@chello.nl

 • Zeg ken ik U ??? Nee dacht ik zo. En waarom stuurt u mij eigenlijk een mailtje met daarin uw sores. Die hoef ik niet te weten hoor die heb ik zelf genoeg. En ik zat zo te kijken maar uw heeft kabel gooi die er dan uit. Dan houd u weer ruim 45 euro over om te eten. Kunt u ook nog een biefstukje eten. k.t.theunissen@chello.nl

 • Dag Jan, Zoek in Someren alsjeblief een SP'er om mee te praten, ik denk dat je die mensen wel kunt vertrouwen: Someren valt bij de SP onder afdeling Helmond, helmond@sp.nl en als ik je een tip mag geven: vraag, als je geen Zummernaar vindt, naar Willy (ik ben zijn achternaam kwijt maar hij werkt bij de bieb en hij stond op 6 of 8 of zo bij de plaatselijke verkiezingen). Ik denk dat u bij ons aan het juiste adres bent als het om een menselijke behandeling gaat. Beste groeten, Ries Baeten, medewerker SP in het Europees Parlement
  P.S. Lukt het niet en hoor je niets van ze, mail mij alsjeblieft en ik maak er werk van. rbaeten@europarl.eu.int

 • Hou die troep (e-mails) bij je!!!!!!!!!! bonze.zeilstra@12move.nl

 • U schrijft dat u € 314,62 in de maand heeft, dat komt overeen met € 72,46 in de week nu zult u misschien zeggen hoe kom ik er bij, nou € 314,62 x 3 : 13 = € 72,46 als ik u nu vertel dat ik het met € 35,00 in de week moet doen dan weet u vast wel hoe dat voelt. resolute@planet.nl

 • Hou die vervelende reclame bij je je vergalt mijn hobby opaploeg@xs4all.nl

 • Dit is dus zo wel genoeg als ik nu nog een keer een spam mail krijg over de lijst Fortuyn geef ik jullie bij provider aan Met vriendelijke groet, Cristien cris@cristien.nl

 • Hallo, Kunt u er a.u.b. voor zorgen dat ik geen e-mail meer van u ontvang? Ik ben er niet van gediend.
  Vriendelijke groeten, Geert Spierings g.spierings@chello.nl

 • Hallo Jan, Ik heb erg met u te doen, ik ben zelf gehandicapt maar in het bezit van een oude Chevrolet die mij altijd probleemloos overal heen brengt, maar wat ik vragen wil: Hoe komt u aan mijn e-mail adres? Mijn vrouw en ik hebben onze eigen politieke mening en hebben het stemmen nog nooit een jaar overgeslagen, wij vinden dit het minste wat we kunnen doen, wij wensen dergelijke e-mails in de toekomst niet te ontvangen. Geniet liever, ook al heb je maar een klein beetje ... heel Nederland klaagt al, er is zoveel moois te zien, te horen en te doen, zelfs in Nederland.
  Met Vriendelijke Groeten, Marc "carnut" carnut8@hetnet.nl

 • Stuur mij deze shit niet meer a.u.b. rob vlasblom ICQ#:152655556
  SMS: (Send an SMS message to my ICQ): +2783142152655556
  More ways to contact me: http://wwp.icq.com/152655556 r.vlasblom@chello.nl

 • Voor een knaak en een bos wortels meer moet ik iedere dag werken, klootzak, ga ook eens wat doen !!
  enaber@rendo.dekooi.nl

 • Je hebt alleen een inkomen uit je AOW, en toch heb je nog een elektronica handeltje erbij ??? En dat op je 72e en ook nog terwijl je bijna blind en kreupel bent, en een herseninfarct gehad hebt ??? Sorry hoor, maar ik vind dit echt ongelooflijk triest, dat jij er op zo'n manier geld uit het leed van andere mensen probeert te halen. supersjoan@hotmail.com

 • Ik heb je mail binnengekregen via mijn andere e-mail adres, maar wil dolgraag ff op je mail reageren. Ik ben een bijstandsmoeder en moet met 3 opgroeiende kinderen van minder geld rond komen. Prima die oudjes hebben het niet echt ruim, maar die eten niet zo veel als 3 opgroeiende kinderen en die hebben ook niet zoveel kleding nodig als mijn 3 kids. Ik vind dat je dat in je mail ook wel duidelijk mag maken dat alleenstaande moeders met kids het misschien nog wel moeilijker hebben dan 65+ die van een uitkering rond moeten komen A.S. van der Heide. avdheide@rendo.dekooi.nl

 • Er zijn mensen die het leuk schijnen te vinden om ongein te verspreiden over mensen die het minder hebben (ook in dit land). SCHEI DAAR MEE UIT ! Fijn, dat je je een kabelabonnement kunt veroorloven, maar val me niet langer lastig. Henk Henkleitos@hetnet.nl

 • Zelf heb ik een vermoeden dat je in de media stukken echt of niet gelezen heb of er overheen gekeken, gezien ze nagenoeg alle op het zelfde neerkomen. F.B. f.burgerhout@wanadoo.nl

 • Ik zit niet op uw e-mail te wachten en verzoek u dringend om hiermee te stoppen. mfokkens@softhome.net

 • Ik wil jou wel interviewen radio uitleg over je actie??? Erik van Vliet erikvanvliet@hotmail.com

 • Beste jan, haal ons mailadres van je lijst: we zijn niet gediend van dit type ongevraagde mail. Overigens ben ik het in grote lijnen met je eens. Steef. beeldtaal@planet.nl

 • Goedemorgen, graag deze dingen niet meer naar mij toesturen. Ik heb er niet om gevraagd, ik beschouw dit als spam. Greetings, Ingrid van Houwelingen i.v.houwelingen@hccnet.nl

 • Ik kreeg vandaag Uw brief op mijn e-mail. Waarom? Ik vraag niet om smeekbedes en zieligdoenerij van mensen. We zitten en wonen toch allemaal in het zelfde landje waar een ieder voor zichzelf een plek moet vinden. Ook financieel gezien. Iedereen wordt over dezelfde kam getrokken, dus er zullen er vast nog veel meer in dezelfde situatie zitten als U. Maar aan zielig doen heeft niemand wat, we leven nu eenmaal in een wereld waarin een ieder voor zich telt, en er toch nog maar weinig voor een ander gedaan wordt. Uitzonderingen zijn de programma's waarin mensen die het erg armoedig hebben worden geholpen, niet iets voor U?
  Ja sorry hoor voor mijn sceptische houding tegenover U, maar ik lees dat U al oma en opa bent, dus heeft U ook kinderen. Doen die dan niets? Ik ga ervan uit dat zij, U toch ook mee kunnen nemen om te stemmen? Wat wilt U nu eigenlijk? Medelijden kennen we bijna niet meer in dit land, dus wat dat betreft weinig kans, op hulp. Ik kan en ga wel stemmen, maar ik weet tot nu toe nog niet eens waarop en waarvoor. Het is sowieso al een zooitje in Nederland, en al die lijsttrekkers lullen ook maar wat, als ze maar kiezers krijgen.
  We zien wel waar het schip strand, we zijn toch al overgeleverd aan alle wetten en regels in dit land. En misschien bent U daar ook wel de dupe van geworden, waardoor U nu in een benarde positie zit. Maar U kunt het ook van een andere kant bekijken. U leeft nog, heeft nog een vrouw, bent in het bezit van kinderen en kleinkinderen, te zien aan de maandelijkse onkosten woont U nog in een woning (en niet in een tehuis). Ik kan me een benardere situatie voorstellen, U niet?
  Mijn ouders leven beide niet meer, ik heb wel nog broers en zusters waar ik goed mee omga. Ik ken ook wel verdriet, maar ik put meer kracht uit dat wat ik heb dan uit dat wat ik niet heb. Dus ik zou zeggen, geniet nog van de tijd die U nog heeft samen met Uw vrouw, en geniet van de dingen welke U nog wel kan en mag. Geloof me dat leeft een stuk makkelijker.
  Groetjes, Irma Hellegers. frans.opden.bult@worldonline.nl

 • Gelieve ons geen mails meer te sturen!!! Bij voorbaat dank. markmonique@hetnet.nl

 • Ik hou niet van die pestzooi in m'n mailbox, dus lekker bij je houden OPZOUTEN!!!!! hebbes@wanadoo.nl

 • Wilt u uw tekst even aanpassen. Het is : ik bied en: bied ik (dus geen t aan het eind van bied) Wanneer u de ik-vorm gebruikt, komt er nooit een t. Behalve wanneer er in het werkwoord een t zit, zoals: ik zit en ik haat. Uw brief is een goede oproep aan de politiek. Sterkte ermee. C. Verhagen. detriangel@castel.nl

 • WILT U MIJ NIET LASTIG VALLEN MET ONGEWENSTE EMAILS Henk Crooijmans h.crooijmans@hccnet.nl

 • Ik wens in de adressenlijst geschrapt te worden. Ik stel dergelijke mailtjes van U of de Uwen NIET op prijs. Ben Hendrix. h.h.hhendrix@freeler.nl

 • Ik heb met (gezonde) interesse uw oproep gelezen. Een ding begrijp ik echter niet. U vertrouwd geen mens meer en toch wilt u nog gaan stemmen. In uw situatie zou ik alleen nog willen wégstemmen, maar dat is helaas niet mogelijk. Ik zit zelf ook in een schoppositie, ben 40 jaar met vrouw in het buitenland. Ik moet afstand doen van bijna al mijn burgerrechten teneinde een verblijfsvergunning te kunnen krijgen voor haar. Een hoop kosten maken, zelfs voor haar toekomstige inburgering. Financieel garant staan voor alle gevolgen toch nog inkomstenbelasting en loonbelasting moeten betalen! Er is veel rechtsongelijkheid in dit land! Sterkte! info@dorstcomputerservice.nl

 • Geachte heer/mevrouw van de Vorst, Kunt u contact met ons opnemen? Wij als Nieuwe Midden Partij willen u daadwerkelijk helpen. Met Vriendelijke Groet, namens de NMP - Arjan Gelder. ( Tel. nr. 023-5338422 ) ekt@planet.nl

 • Hallo Jan, Ik begrijp je kritiek wel, maar wat een gezeur zeg over al die kosten. Als je geen geld wilt uitgeven voor de taxi dan machtig je toch iemand? Zelf heb ik enorme armoede gekend, omdat het GAK mijn uitkering geheel onterecht had ingehouden. Dan is 314.61 euro overhouden nog iets beter. Groetjes, Carolien
  PS: Jongeren krijgen van het GIB ook maar een belachelijk kleine beurs om te studeren hoor. Er zijn nog steeds veel te veel verschillen in inkomen. Daarom stem ik Groen Links. carolien.vdbos@hetnet.nl

 • Geachte heer van de Vorst kunt u ons aub. uit uw mailinglijst halen? We hebben geen enkele behoefte aan dit soort spam. Ralf Bodelier, Words Unlimited, Valentijnstraat 19, 5014 KE Tilburg, tel/fax: 013-5800119 redactie@wordsunlimited.nl http://www.wordsunlimited.nl

 • Als U gewoon een machtiging invult, telt U stem gewoon mee, dat U niemand meer vertrouwt is Uw probleem, iets wat ik me niet voor kan stellen. Met vr.gr. Wim Schreuders w.schreuders02@chello.nl

 • Geachte heer, Zou u met mij - Rob Bartol - contact willen opnemen. Ik ben journalistiek geïnteresseerd in uw aanbod. Het lijkt me aardig om uw aanbod - via een interview - op de radio te laten horen. Wilt u zo spoedig mogelijk laten weten waar ik u telefonisch kan bereiken. Ik ben ondermeer bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 040-2949494, of via de mail.
  Groet Rob Bartol Rob.Bartol@OmroepBrabant.nl

 • Geachte familie Van der Vorst, ik begrijp uw situatie heel goed. Sterker nog, ik kan mij die levendig voorstellen. Zelf zit ik in de Bijstand en ik kan mij de provider Chello dus niet veroorloven?? En verder doe ik vrijwilligerswerk voor het Sociaal Netwerk Nieuwerkerk en ben ik in het bestand van Sjakuus en de Arme Kant van Nederland, Aanpak, opgenomen: www.sjakuus.nl en e-mail: info@sjakuus.nl en tel.nr. op werkdagen: 030-2314819.

 • Deze organisatie zet zich landelijk in tegen armoede in Nederland. Wellicht een idee om daar informatie in te winnen? Binnen het SNN heb ik direct te maken met een reumapatiënt waarbij de reuma letterlijk in het hele lichaam zit. Zij komt rond van een WAO en dat is weliswaar hoger dan mijn Bijstand uitkering en uw AOW, door haar toch ernstige handicap is zij veel geld per maand kwijt aan zelfstandig wonen en leven en dus is het ook voor haar meer armoe troef dan mensen misschien zouden kunnen denken. Dus meneer Van der Vorst, ik kan mij uw situatie echt levendig voorstellen. Zelf ben ik 53 en ik mocht in 1994 niet in de WAO, omdat ik "te weinig" verdiende in mijn baan.

  Laag betaalden konden geen Burn Out krijgen met daaroverheen een hele zware depressie. Daar was de baan niet hectisch genoeg voor, zei men. U begrijpt dat dit bij mij enig cynisme ontlokt heeft over de gang van zaken rond de WAO. Inmiddels, in de Bijstand, krijg ik alle mogelijkheid, in ieder geval tot 1 juli 2003, om vrijwilligerswerk te verrichten en zo maatschappelijk en sociaal actief te zijn. Het levert geen rooie cent op, behalve in de nabije toekomst een belastingvrije bonus van ƒ 50,- per maand voor mijn werk voor de SNN. Verder ben ik politiek actief en lid van de SP, die daadwerkelijk druk bezig is feiten te verzamelen en zich als enige partij opstelt TEGEN de huidige plannen van de SER en de Vakbonden en vooral tegen het nog asocialere Kabinetsvoorstel. www.waoplein.nl waar u uw mening ook kwijt kunt.

  U kunt ook direct mailen aan de SP, sp@sp.nl en het volkshuisvestingsmanifest van Jan Marijnissen opvragen. Want ook in de volkshuisvesting zitten grote veranderingen aan te komen, waarvan de afschaffing van de verouderingsaftrek momenteel de slechtste is. Zolang verhuurders mogen blijven harmoniseren ineens bij iedere mutatie en strakjes ook nog de punten van de verouderingsaftrek erbij mogen optellen en zolang ze te veel macht hebben, zullen mensen als u en ik het steeds moeilijker vinden nog betaalbaar te wonen. Daar wordt fel tegen gevochten door huurdersorganisaties uit het hele land. Helaas nog zonder resultaat. Ook hier schijnt marktwerking ingevoerd te moeten worden als DE oplossing voor al onze problemen.

  Niet dus! Er wordt heel erg veel gedaan om mensen zoals u en uw vrouw, maar ook zoals ik, zoveel mogelijk bij te staan. Ik zou in de WAO moeten zitten, maar dat mocht niet. Toch ben ik niet ontevreden al is mijn inkomen klein. Ik kan goed met geld omgaan en heb in 1987 een budgetteringscursus gedaan, waarvan ik geweldig veel plezier heb. Je kunt natuurlijk ook altijd kwaad blijven en blijven schoppen tegen dit systeem, dat strakjes mijn AOW waarschijnlijk zal afschaffen, omdat Brussel wil dat alle landen gelijk zijn. Wij hebben een goede pensioenregeling in dit land, vergeleken met de rest van Europa en de rest van Europa probeert de gelijkheid af te dwingen door van ons te eisen dat honderdduizenden mensen in de armoede gestort worden die erger is dan die waarin u nu denkt te moeten leven, omdat de rest van de Europeanen het ook slecht heeft. Omdat de regeringen van die landen het vertikken hun sociaal beleid af te stemmen op de besten in Europa, ons land en Scandinavische landen. Dit zegt iets over de mentaliteit van die regeerders in al onze landen. Ze verkopen liever hun goede regelingen tegen armoede dan dat ze een boete krijgen uit Brussel.

  De SP is b.v. helemaal niet blij met Brussel. Er komt niet veel goed vandaan. Denk maar even terug aan de MKZ-crisis vorig jaar. Schandelijke taferelen waren dat. Gezonde dieren afmaken en dat, als de dieren al ziek waren geworden, de meesten ervan genezen zouden zijn, maar ook hier is de economie voor rijke mensen belangrijker dan het welzijn van u en ik, aan de andere kant, aan de arme kant. Mocht u de energie hebben om u in te zetten, vraag dan aan Sjakuus het adres van het bij dichtstbijzijnde anti armoede comité, want er zijn in Brabant diverse, zeer actieve organisaties aan het werk en zij kunnen elke hulp goed gebruiken. Mocht u nog niet weten op wie u wilt stemmen, kiest u dan vooral niet voor Pim Fortuyn.

  Nadat ik zijn boek gelezen heb (eerder stond ik mijzelf niet toe een oordeel te vormen) ben ik tot de conclusie gekomen, dat iemand die het heeft over ONDERKLASSE MENSEN en ONDERKLASSE ALLOCHTONEN nooit of te nimmer mijn stem zal mogen krijgen. Zijn pannen zijn ronduit asociaal. Nog veel erger dan die van het Kabinet. Zijn oplossingen zijn met name voor de mensen aan de onderkant van onze samenleving, vanaf minimum inkomens tot aan daklozen (waaronder ook op straat gezette asielzoekers met hun kinderen) zijn dusdanig hard, dat we nauwelijks bestaansrecht overhouden.

  En zo gaat dit boek nog even door. Fortuyn is er letterlijk voor de fortuinlijken onder ons. Mensen die de boot gemist hebben door welke reden dan ook en mensen in de AOW kunnen eigenlijk barsten van hem. Dus, niet lijst 15 dus. Wilt u een principiële partij dan zou, naast uiteraard de SP, de Christen Unie iets kunnen zijn voor u. Ze zijn bijzonder standvastig en zeer principieel. Ze zijn sociaal (redelijk tot goed) en behoorlijk 'groen'. Groener dan b.v. GroenLinks! Zelf hoop ik dat u kiest voor de SP. Die is al sinds ik ze heb leren kennen in 1994, een constante, principiële en zeer consequente partij geweest en dat zijn ze nog steeds, maar oordeelt u zelf en leest u hun internet site. Of vraagt u een een Tribune aan: 010 - 243 55 55.

  Ik wens u veel succes met uw actie. Normaal gesproken verwijder ik junkmail of spam onmiddellijk en het feit dat ik ogenblikkelijk werd geconfronteerd met een internetsite maakte me behoorlijk kribbig. Ik ben daar niet van gediend. Toch uw bericht op e-mail gelezen en ontdekt dat u erg negatief bent nu. Ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen helpen. U bent niet de enige en al is dat geen echte troost, wie weet kan het u helpen nu u weet hoe hard er gevochten wordt voor mensen als u en uw vrouw. Voor iedereen aan de onderkant.

  Rechtvaardigheid is wat we graag willen. Dat zal nooit komen, maar we kunnen elke dag opnieuw proberen een fijne dag te maken voor onszelf, anders verzuurt een mens en dat is voor niemand goed. Ik heb liever niet dat u antwoordt. Ik heb gedaan wat ik dacht dat ik kon en moest doen en daar moet het ook ophouden. Nogmaals succes! m.vr.gr. Mevrouw Lembeck lmlembeck@tomaatnet.nl

 • Lekker belangrijk, ga werken of zo, maar val mij niet lastig! wendy.ronald@planet.nl

 • Waarom vraagt u geen huursubsidie aan? U betaalt dan ongeveer 200 euro huur, lijkt me sterk dat u 485 euro opmaakt aan stookkosten, gas en elektra en uw vrouw kan de heffingskorting terugvragen 140 euro per maand en ga eten kopen bij de Lidl dan kunt u voor dit bedrag makkelijk warm eten en laat die 5000 euro kwijtschelden, of maak er een veel grotere schuld van zodat u lekker kunt eten en laat uw kinderen de schuld niet overnemen. Het is inderdaad geen vetpot marko@marenko.nl

 • PLEASE REMOVE ME FROM E-MAILLIST!!! I HATE SPAM!! rotero@wxs.nl

 • Heel veel succes met je actie. Heb deze mail aan een aantal mensen door gestuurd. Heel veel sterkte en dat de stemmen maar daar mogen komen waar wij ze graag willen. Groetjes Kinie kinie50@hotmail.com

 • Geachte heer van de Vorst. Wat niet helemaal duidelijk in uw schrijven naar voren komt is of u zelf die 72 jarige gehuwde persoon met zijn vrouw bent, of doet u deze oproep voor iemand anders? In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet, Michael V. van der Poll m.vdpoll@wolmail.nl

 • Geachte heer van de Vorst, Ik geef u 24 uur om mij van uw verzendlijst te verwijderen. Uw spam wordt NIET gewaardeerd. Geen dank. c.m.mulder@chello.nl

 • Hoe kom je aan mijn adres. Ik heb hier niet om gevraagd, ik zal dit melden bij je provider als spam zijnde Chris winter chriswint@zonnet.nl

 • Heb met belang stelling uw hartenkreet gelezen. Kan dat helemaal invoelen omdat wij nu ook aan de afgrond zitten van ons bestaan. Wat is het geval ik ben voor 100% invalide en zit in de rolstoel. Ben heel gelukkig getrouwd met mijn vrouw die uit Polen komt. Wij hebben in 1993 aan de bedrijfsvereniging CADANS toestemming gevraagd om met behoud van uitkering en rechten ons te mogen vestigen. Die toestemming is verleend. Vanwege de lange tijdsduur hebben wij in 1997 een herbevestiging van deze toestemming gevraagd en gekregen. Echter toen verschenen er berichten dat de regering voornemens was de export van uitkeringen aan banden te leggen tenzij er een sociaalverdrag is met het betreffende land. Aan de bedrijfsvereniging heb ik toen schriftelijk gevraagd wat de gevolgen voor ons zijn. Wij kregen schriftelijk als antwoord dat Polen als lid van de raad van Europa een sociaalverdrag land is. Daarna heb ik tot vier keer toe telefonisch van de behandelende functionaris de verzekering gehad dat wij zonder gevolgen met een gerust hart naar Polen konden gaan vertrekken.

  Na gedegen ingewonnen advies zijn wij financiële verplichtingen aangegaan en hebben rond de € 30.000 in Polen geïnvesteerd om daar woonruimte te verwerven. Wij hebben in Nederland voor dat bedrag leningen afgesloten en die zouden met vertrek naar Polen door een Poolse bank worden overgenomen. Een en ander was op te brengen geweest om dat de kosten van levensonderhoud ongeveer 60% lager zijn dan in Nederland.

  Wij zouden in maart 2001 naar Polen verhuizen. Echter in december 2000 ontvingen wij een brochure van de bedrijfsvereniging met een overzicht van de landen waarmee een sociaal verdrag is gesloten. Daarop komt Polen niet voor. Toen wij de bedrijfsvereniging om opheldering vroegen kregen wij als reactie het verzoek om te melden wanneer wij gaan verhuizen dat dan per gelijke datum de uitkering zal worden stopgezet. Wij hebben toen aangeven dat het de bedrijfsvereniging is geweest die ons terzake hebben voorgelicht en in 1997 opnieuw een positieve beslissing hebben gegeven. Dat wij nu in ernstige financiële moeilijkheden zijn gekomen door deze gang van zaken. Wij moesten maar een schade vergoeding indienen. Echter die werd afgewezen, de voorlichting en beslissing verdienen weliswaar niet de schoonheidsprijs maar dat kan niet leiden tot een schade vergoeding.

  Inmiddels zitten wij in een schuldsanering en dat betekent dat wij tenminste 3 jaar ongeveer rond moeten komen van 70% van het sociale minimum. Binnenkort wordt mij aangepaste auto in beslag genomen een alles wat meer zij. Voor rechtsbijstand komen wij niet in aanmerking omdat voor de beoordeling daarvan de schulden niet mogen worden meegenomen. Ook komt hierdoor mijn gezondheid in gevaar omdat ik mij niet aan het medisch voorgeschreven dieet kan houden, hierdoor kan een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

  De nationale ombudsman vindt alles zeer verwerpelijk maar kan niets doen om dat dit de bevoegdheid van de Rechter is. De minister stelt zich op het standpunt dat het een zaak is voor de bedrijfsvereniging waarin hij niet wil treden. Wat ik hiermee wil zeggen is dat u niet alleen in een moeilijke situatie verkeert maar dat er velen ook in moeilijke omstandigheden verkeren. Met vriendelijke groet, Henri Kiel henrikiel@zonnet.nl

 • Hoe komt u aan mijn e-mail adres?? Verder, heel vervelend voor u allemaal, maar niet alles kan de overheid regelen, dan had u dat moeten verzekeren! topaas@zonnet.nl

 • Geachte heer, U kunt toch de persoon in kwestie u laten machtigen. Zo doe ik dat voor mijn oma ook dan kan ze toch stemmen. Met vriendelijke groet, Remco Pegt ra_pegt@quicknet.nl

 • MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING en VOORLICHTING DOELGROEP.
  Probleemstelling: Veel Migranten die naar Nederland komen, kunnen bij aankomst al beschikken over een zeker sociaal netwerk. Meestal kunnen zij voor hulp en steun terugvallen op hier al wonende familieleden. Asielzoek(st)ers en vluchtelingen beschikken daarentegen in het algemeen niet over zo'n netwerk en staan bij aankomst alleen in de Nederlandse samenleving. In de praktijk blijkt dat nieuwkomers weinig of geen kennis hebben van voor ons normale zaken/regelgeving. acm.driessen@hetnet.nl

 • Ik heb vreselijk met u te doen. Hopelijk wordt uw internetabonnement gesponsord, want anders eet u helemaal geen boterham meer. ge.toxopeus@worldonline.nl

 • Zou je vriendelijk willen zijn mij uit te leggen hoe je aan mij e-mail adres komt? Verder verzoek ik je soortgelijke mail achterwege te laten. Fra.dekker@wanadoo.nl

 • Waarom stuur je mijn die rommel Groetjes, Akki@wanadoo.nl

 • Geacht Echtpaar ik heb uw verhaal gelezen , Als P.v.d.A Raadslid van de Gemeente Axel Vind ik dit zeer betreurenswaardig Dat dit nog mogelijk is in deze tijd. Als U zo zwaar ziek bent, Hoort het er maar aan dat de Gemeente Someren hier wat aan doet.En dan nog in een Christelijke Gemeente waar het C.D.A. overheerst Een zeer grote Schande!!!!! Ook de V.V.D doet hier aan mee. We moeten er op bedacht zijn ,want Pim Fortuin en Leefbaar Nederland, Voorspellen ook niet veel goeds of Afbraak van de Soc. Voorzieningen.De logo die bij hun past is Eerst Ikke .En de Rest Kan Stikke.!!! rjevhoecke@zeelandnet.nl

 • Lieve mensen, Meer dan mijn eigen leed en armoede trek ik mij het die van U evenzeer aan . Mijn kind voedde ik vanaf zijn vierde jaar alleen op ik zal u de ellende besparen van 23 jaar getreiter en discriminatie van levensgevaar en vluchtten in eigen land van vernederd worden en geïntimideerd door allochtonen mensen (islam) . Familie en vrienden die mij in de steek lieten van de bittere armoede die wij leden. Maar ik vond de God van Abraham , Izaac en Jacob en zijn zoon Jezus en ik heb gebeden al mijn zorgen en verdriet te kunnen dragen gesmeekt mij te willen beschermen en de vele vernederingen te kunnen dragen . Ik probeer altijd anderen te helpen waar ik maar kan met een woord van liefde of van het weinige dat ik al heb toch iets te geven aan hen die het nog slechter hebben dan ik. Ook wij mijn zoon en ik hebben al 23 jaar geen vakantie gehad.

  Maar ik wil niet omzien naar hen die 3x per jaar zo nodig moeten maar ik kijk naar hen die net als ik niet meer weten wat vakantie is. IK kijk naar de zwaar gehandicapten die zich nauwelijks kunnen bewegen en ook leven in armoede . Politiek hoor ik nergens bij sociaal wel n.l. bij de zwakkeren . Ik hoop dat ik met deze brief u heb getroost. Wat ik wel naar vind dat men zo maar op mijn privé net komt zonder te vragen of ik dat wel wens. Want dit net is niet openbaar vandaar. U persoonlijk neem ik dat niet kwalijk en heb er wel begrip voor maar ik heb net een operatie achter de rug en ben nog niet beter en ik vermijd even de zorgen van alle dag om aan te sterken en ik hoop dat U daar ook begrip voor heeft dat dan nare berichten daar even niet aan mee helpen. In Indonesië gebeuren nog veel ergere zaken en ik moet alle zeilen bijzetten om daar niet aan kapot te gaan genoeg is voor mij ook even genoeg begrijpt U ?

  Ik wens u daarom Gods rijke zegeningen toe en hoop dat hij u ingang wil geven tot de kranten die waarschijnlijk met meer mensen tezamen als GROEP wel willen aanhoren en als U die vind mag u mij gerust weer mailen bij die groep mij aan te sluiten van mensen die niet mee mogen delen van Neerlands rijkdommen oké? Want met een groep bereik je meer dan als eenzame roepende in de woestijn toch? Vriendelijke groet uit Gorinchem. beer.lr@planet.nl

 • Hallo, Jan. Ik ben benieuwd naar de reactie van die politieke criminelen. Groeten Ad a.vanrooij1@chello.nl

 • Wat moet ik met u e-mail, richt die effe lekker aan de politiek jammer dan voor je mvdhjr@xs4all.nl

 • Verwijder mij uit uw maillist. Ik ben niet gediend van uw onzinberichten. Ga werken i.p.v. flauwekul-mail te versturen of ga is praten met een psychiater. Volpone volpone@worldonline.nl

 • Jan, waar gaat dit over? Wim Fortuyn, Lijst Wim Fortuyn wimfortuyn@hotmail.com

 • Geachte heer, hoe komt u aan die hoge vaste lasten? Is daar niks aan te doen? Groet, A.C. van der Vliet alb.vliet@planet.nl

 • Beste J.van de Vorst, Bedankt voor uw brief. Het is inderdaad om te janken. Maar zolang we van de overheid, de staat, blijven verwachten dat ze ons helpt, worden we alleen maar kwader en verbitterder. Kijk om u heen, en zie of er mensen in uw naaste omgeving zijn, die sociaal tekort schieten. Want dat zijn ook mensen die het allemaal van de overheid willen laten afhangen of u kunt doen wat u nodig heeft. Alleen hebben zij het iets beter, en hebben ze de overheid als excuus, om u te laten verkommeren. U gebruikt de overheid als excuus om deze mensen niet op hun sociale plichten te hoeven aanspreken, en kwaad te worden en in onmacht te blijven steken. Dus ik zou zeggen: mobiliseer uw omgeving (dus meer van dit soort emails!!) spreek de mensen die zich met u bemoeien (contactpersonen bij instanties etc) er op aan dat ze er zijn om u te helpen.... Ga naar een vrijwilligers steunpunt (of een van uw vrienden als u zelf niet kan) en spreek mensen aan op straat of in de taxi, leg uw problemen voor. Want wij zijn er om elkaar te steunen. Waarom denkt u dat we arbeidsdelers en ondernemers/initiatiefnemers onder ons hebben?? Precies, omdat we in ons werk voor de ander zorgen! Helaas moeten sommigen van ons gloeilampen maken die er voor gemaakt zijn, kapot te gaan binnen een maand, of jaar in jaar uit formulieren controleren en hun arbeid zo te verspillen, maar ik hoop voor u dat er ook mensen zijn, die voor u willen werken, om uw sociale last te verlichten. Sommigen daarvan werken bij de overheid, sommigen werken voor een instelling, anderen doen het in hun 'vrije' tijd. Maar we werken allen voor de ander! Spreek ons daar op aan!
  Met vriendelijke groet, Arjan Groenewoud a.groenewoud@chello.nl

 • Geachte heer van de Vorst, Uw e-mail was ons uit het hard gegrepen. Als Verenigde Senioren Partij weten wij van de armoede die wordt geleden door mensen met slechts een AOW-uitkering. Vandaar onze eis: 10% bovenop de AOW (om te beginnen), 8% vakantiegeld (in plaats van 5,7), en AOW waardevast. Onze leden zijn voor een flink deel mensen met 'n uitkering, vaak AOW of AOW+klein pensioentje. Wij hebben dus geen geld om u aan te bieden, want we hebben zelf bijna niets om als partij te kunnen bestaan. Op dit moment staan we voor de uitdaging om campagne te voeren praktisch zonder een cent. De posters en affiches die we hebben maken we zelf, en aan het kopiëren/drukken gaat elke cent op. Maar we kunnen wel beloven dat we - als we worden gekozen - hard zullen knokken voor die verhoging van de AOW, en voor een verbetering van de omstandigheden van de minder weerbaren in deze samenleving. Als u wordt gehaald en gebracht door een "gewone" personenauto, kunt u dan wel gaan stemmen? In dat geval willen leden van de Verenigde Senioren Partij u en uw vrouw op de 15de a.s. graag heen en terug rijden naar het stembureau. Zonder verplichting op ons te stemmen, uiteraard, want democratie blijft democratie. Laat het ons horen!
  Wellicht vernemen we van u. In elk geval: sterkte en alle goeds, vriendelijke groeten, Anneke Smit-Boerma Lijsttrekker Verenigde Senioren Partij, Lijst 8. smitboerma@chello.nl

 • Dan zou ik nu graag willen weten waar u uw geld vandaan heeft gehaald om mijn e-mailadres te kunnen kopen!! b.bos2@chello.nl

 • Ik denk als u zich tot een lokale afdeling van een politieke partij wendt men best bereid is u naar het stemlokaal te brengen. Hier in Diemen is dat een goed gebruik. Uw financiële positie vindt ik niet bijzonder, zo zijn er meer in Nederland. Ik begrijp dat u in het verleden hebt nagelaten voor een -aanvullend- pensioen te zorgen. Ik ben met u eens dat het niet ruim is, maar ik heb het zelf wel eens met minder moeten doen. Veel succes. cda.diemen@xs4all.nl

 • ure abonnement op Chello opzeggen en een gratis accountje nemen. Scheelt maandelijks een boel geld. Mij van de maillist af halen, want voor dat je het weet heb je 20.000 van je eigen mailtjes terug en dat is nog minder leuk als dat ik dit soort mailtjes vind. stoffel.bos@hetnet.nl

 • Geachte heer van de Vorst, is er geen Someren geen Sociale Dienst? U en uw vrouw hebben recht op bijzondere bijstand en ook op taxivervoer in het kader van de Gehandicapten Wet. Dus, neem uw recht en ga een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. U moet kunnen stemmen. Verder raad ik u aan contact op te nemen met het Alarmteam van de SP Socialistische Partij, of in Oss of Breda of Tilburg of Helmond als dat dichterbij ligt: tel.0492-541481 of helmond@sp.nl Want de SP doet wel heel veel aan armoedebestrijding. Zie ook hun website : www.sp.nl Veel succes Jan van de Vorst en vrouw. S. Guicherit Amsterdam. guicherit@planet.nl

 • Het is ook heel ongepast om mensen ongevraagd van mails te voorzien. Ik begrijp niet eens hoe u aan dit adres komt? U doet er beter aan uw jammerklacht aan die mensen te mailen die ervoor gezorgd hebben dat u in deze omstandigheden terecht bent gekomen. Wilt u mijn mailadres daar niet meer voor gebruiken. kibos@tomaatnet.nl

 • Goed zo, ik zit - na 40 jaar hard hard werken - nu zelf in de BIJSTAND, als zeer kleine ondernemer gevloerd door een belastinginspecteur van de belastingdienst te utrecht. Goed dat u dit bekend maakt. Jammer dat we geen vuist kunnen maken. Veel succes, Marga - 62 jaar. forjan@kabelfoon.nl

 • Meneer. Wilt U me een GROOT plezier doen en geen e-mails meer sturen. Hoe komt U eigenlijk aan mijn e-mail adres. Please. STOPPEN>>>>>>>>>>>>>>!!!!!!!!!!!!! e.meindertsma@wxs.nl

 • Geachte heer Van der Vorst, Wilt u mij geen mail meer sturen. Ik kan uw situatie niet veranderen. Alle partijen hebben ellenlange kandidatenlijsten, misschien kunt u het daar proberen. Bedankt alvast, vriendelijke groeten, H. de Graaff hjm.degraaff@home.nl

 • bij deze bericht ik u dat ik verder verschoond wil blijven van uw e-mails. Wilt u mij daarom onmiddellijk uit uw bestand halen ? B.v.d. fr.tijssen@wxs.nl

 • Wat zit je nu te klagen op het internet man met vrouw met 1000 euro per maand dat is meer dan fl 2.200,00 per maand dan heb je het nog goed heel goed zelfs er zijn meer mensen die echt minder hebben dan jullie. Sorry maar hier kan ik dus echt woedend om worden doe het maar eens met 553 euro met 3 kinderen schaam je heel diep !!!!!!!!!!!!!!!!! r.wijnings@wanadoo.nl

 • Mijn vader heeft inmiddels derrmate erge artrose dat hij - ook na een enkel- en knieoperatie - zijn vak als bakker niet meer kan uitoefenen. Hij is voor 100% arbeidsongeschikt verklaard en genoodzaakt op 29 oktober de bakkerij en frituur te sluiten. In april hebben zij zich direct in laten schrijven bij BALANS omdat ze wisten dat het vinden van woonruimte moeilijk is. Inmiddels hebben ze op alles geschreven waarvoor ze eventueel in aanmerking kwamen, maar tot op heden nog niets toegewezen gekregen. daanteunissen@hetnet.nl

 • Beste Jan van de Vorst, Als U een van onze fietskoeriers machtigt kan die wel voor U gaan stemmen, voor slechts 20 euro!!! Een maand eten is stukken duurder. Met vriendelijke groet, Flip Vlaar, De Versnelling BV info@versnelling.nl

 • Ik vind uw situatie heel vervelend! Maar ik zou graag willen weten hoe u aan mijn e-mail adres komt, want ik vind het bijzonder vervelend dit soort mailtjes te ontvangen op mijn werk. Debbie dvdnieuwendijk@greenibcar.nl

 • De ergste armoede VIND IK (zonder t) dat men niet doorheeft dat IK BIEDT geen t heeft iets dat we sinds de kleuterschool toch al weten. Een boodschap komt pas over als de meest elementaire grammaticale regels goed worden toegepast!!! Groeten, Udo Hoeke B&A Groep U.Hoeke@bagroep.nl

 • Wilt u mij verwijderen uit uw adressenbestand. Ik wens niet dergelijke ongevraagde mail te ontvangen. Paul Meijer, Paul.Meijer@kvdl.nl

 • Zou U altstublieft willen stoppen met het zenden van Uw e-mails? Hoewel de zaken die U aankaart mij aan het hart gaan en ik mij bij het surfen over het web regelmatig op gelijksoortige webstekken als de sdnl bevind, ervaar ik ze als ongewenst en opdringerig. (De toon die U zet is, vervelend om te zeggen, niet veel beter dan de reklame boodschappen in TV-programma's). Dus nogmaals de zaken in Uw e-mails hebben mijn volle aandacht maar ik kies er voor om zelf het tijdstip uit te kiezen wanneer ik er dieper op in wil gaan. Met viendelijke groet, Bert Appelman, Mechanical engineer, ECN Technologische Services & Consultancy b.appelman@ecn.nl

 • Weet niet hoe ik op deze mailinglijst terecht ben gekomen, maar ik wil er NU van af. JW dijkstra@ecn.nl

 • !!!PLEASE UNSUBSCRIBE!!!! En voortaan deze SPAM niet meer sturen!! BVD adriaanse@ziekenhuis.nl

 • Jan, ik wens deze post niet. Sandra N.S.deBruin@kub.nl

 • Kunt u mij van uw mailing-lijst verwijderen, met vriendelijke groet, Gerard Hensing, directiesecretaris Wijkzaken, gemeente Tilburg (013.5429251, fax 013. 5429229, email wzhenge@tilburg.nl)