Op uitzonderingen na lijkt Nederland onbeschoft en asociaal

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kiesregister . . . AOW

Zie het aanbod van de Lijst Fortuyn en Nieuwe Midden Partij op de hulproep
Radio Brabant laat Jan van de Vorst aan het woord. Echt schokkend!
Soms schokkende reacties op het ruilen van mijn stem voor eten
Op uitzonderingen na lijkt Nederland onbeschoft en asociaalOp uitzonderingen na lijkt Nederland onbeschoft en asociaal

Reacties op 'Mijn stem voor eten !'

Someren 30 april 2002

Subject:
Dank u heel hartelijk voor uw aanbod, met uw reactie op mijn Stem voor Eten

Original message:
Aan: Fam van der Vorst

Voor mij ligt 10 euro, aangezien ik (veelal) niet mobiel ben zou ik het u willen geven.
Heeft u een idee hoe dat bij u terecht kan komen? Ik deel uw gevoelens, sterkte.
Oh en schenker wenst anoniem te blijven oké ?? GroetenSomeren 5 mei 2002

Beste belangstellende,

U bent de enige, vreemd ?

Het mailtje dat ik van u mocht ontvangen geeft blijk van mijn wens dat er nog goedwillende begrijpende en ondersteunende mensen zijn in ons land. Maar ik wil van uw welgemeende ( 10 ) aanbieding alleen indirect gebruik maken; en wel omdat inmiddels aan mijn verzoek werd voldaan door 2 politieke partijen die ik hierbij bedank voor hun toezegging. Zoals veel anderen in ons land ben ik tot een sociaal minimum veroordeeld door steeds weer dezelfde politieke figuren; voor nu en altijd. De zittende politieke partijen en de 'All Mighty Press' doen aan persvrijheid en houden de kaken stijf op elkaar over massale armoede in ons land en daarnaast de hand stevig op de knip door de politieke elite. De ideologie over de staatsschuld die afgelost moet worden domineert werkelijk alles. Sociale ontworteling wordt op de koop toe genomen.

Verder ontving ik wel 60 tot 80 procent soms grove kritiek op mijn actie, van 'n ordinair, smerig en laag bij de gronds allooi. Voor mij is er geen inkomen van twee ton of meer per jaar, geen wegmoffelen van putopties en andere dubieuze en exorbitante verrijking. (Tussen haakjes, dat gaat ook ten koste van de algemene middelen).

Daar wil ik aan toevoegen dat ik elke cent die ik meer krijg dan dat de taxi kost weer zal afstaan; en wel als donatie aan de SDN die van mij en veel anderen in de samenleving de uitgestoken hand om hulp heeft aangepakt, en in dit geval succesvol ondersteund. Mocht u zich geroepen voelen iets te doen, dan kan ik u deze stichting aanbevelen. Uw privacy is gewaarborgd.

De SDN (Sociale Databank Nederland) heeft mijn oproep aan de landelijke politieke partijen gratis opgenomen op de website. Deze echt onafhankelijke stichting doet ontzettend goed werk, dat niet door iedereen gewaardeerd wordt. Integendeel, het wordt tot op het bot door de ALMACHTIGE MEDIA - DOODGEZWEGEN. Onze (door wie?) zo geroemde persvrijheid bestaat in hoofdzaak uit volgzame redacteuren en van BOVENAF belangenverstrengelde hoofdredacteuren, die zonder uitzondering het DOODZWIJGEN als persvrijheid gebruiken. (Sorry ik ken ëén uitzondering het Katholiek Nieuwsblad)

Mocht u in het bezit zijn van een PC met CD-speler met geluid, dan raad ik u aan: bestel tegen kostprijs (CD plus porto) bij SDN het gehele archief. U zult uw oren en ogen niet geloven hoe geweldig onze vrijheid van meningsuiting daarop uitgedragen wordt. Ik wil mij nog aan u voorstellen en weet dat ik dat eigenlijk eerst had moeten doen; en dan pas het verhaal.

    Levensloop

Mijn naam is Jan van de Vorst, geboren in 1930 in de gemeente Weert in Limburg, en ik ben woonachtig in Someren (NB). Ik ben gehuwd met het mooiste meisje van Bandoeng en ben de trotse vader van 3 dochters, 3 kleindochters en 1 kleinzoon. Alle kleinkinderen zijn onder de 10 jaar. Verder heb ik 'n aantal gezondheidsproblemen waarmee te leven valt, want 't leven is mooi. Het kwakkelen begon ongeveer 10 jaar geleden toen ik 62 jaar werd met reuma. Daar zijn bijgekomen long- en hartproblemen, waarvoor ik in het ziekenhuis werd opgenomen. Weer later gevolgd door een oogziekte (Macula Degeneratie). Sommigen herkennen deze droge vorm en ik heb nog 7 a 8 % zicht op mijn linkeroog +/- 25 a 30 % in het rechteroog. Daarna ben ik getroffen door een herseninfarct die het linkergedeelte van mijn lichaam verstoord heeft en ik met bewegingstherapie zo goed mogelijk kan redden om niet helemaal bedlegerig te worden.

    Mijn jeugd

Zes klassen lager onderwijs (1936-1942) heb ik gevolgd onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. Toen ik elf jaar was moest ik gaan verdienen (voor een gulden per maand +/- 10 uur werken) omdat mijn vader leed aan de ziekte met de grote K aan zijn longen, waaraan hij op 49-jarige leeftijd (ik was toen 13 jaar) overleed. Sociale voorzieningen waren er niet, dus laat het zich raden hoe mijn moeder zich met vier kinderen door het leven moest worstelen. Mede daarom vraag ik ook geen geld voor mijzelf, want ik ben geen bedelaar.

    Mijn oude dag

Als bestaande partijen op elke straathoek staan te brallen dat je moet gaan stemmen, dan vind ik een tegemoetkoming in de vervoerskosten een heel kleine compensatie. Sommigen verwijten mij dat ik onterecht iets vraag aan mensen, ik vraag HELEMAAL NIETS aan individuele mensen maar alleen aan onze huidige en/of toekomstige bestuurders! Ook is mij de weg gewezen naar de plaats waar ieder kan gaan vragen.

De sociale dienst van de gemeente, maar juist daar ben ik niet naartoe gegaan. En wel omdat deze geen enkele medewerking verleent bij iedere aanvraag die ik indien, maar alles alleen maar afwijst. Soms lijkt het zelfs voodoo-achtige vormen aan te nemen. Ik noem een voorbeeld en oordeel zelf over een aanvraag die ik begin dit jaar heb ingediend. Namelijk een keuring om voor een individuele vergoeding in aanmerking te komen. Deze aanvraag is door de gemeente Someren per telefoon afgewezen, omdat men vind dat mijn situatie geen grond geeft tot het ondergaan van een keuring. Met andere woorden: ambtenaren van de gemeente Someren beslissen zelf zonder enige medische kennis en verklaren de aanvraag NIET ONTVANKELIJK. Deze beslissing zou gevolgd worden door een schriftelijke bevestiging maar die heb ik nog steeds niet. Ra, ra ?

Bij navraag door een der medewerkers van een politieke partij kreeg deze zelfs te horen "dat ik de gemeente Someren geld heb gevraag om gratis heel Nederland door te mogen reizen", wat ik kan omschrijven als een pertinente leugen. Waarom, in godsnaam, gebruikt de ambtenaar met 'n publieke functie dergelijke infame leugens?

Dit is een klein deel van mijn belevenissen vanaf mijn jeugd en mijn teleurstellingen waarover ik nu stop. Als u het niet wilt lezen, elke computer heeft een delete-toets.

Hartelijke dank voor uw aanbod en verder een gezond leven wens ik u. Met vriendelijke groeten, Jan van de Vorst

P.S.: Uw privacy is bij opa v.d. Vorst in goede handen. Nogmaals bedankt.