Wij beschermen bijna alles en leggen dat vast in de grondwet, daarin staat
dat alle mensen gelijk zijn. Echter in de praktijk blijkt dat anders te zijn.


Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW


Someren maandag 12 april 2004

Hier heb ik een klein beetje van mijn frustratie verwoord.

Geachte lezer,

Wij zijn een klein landje met grote eigenwaarde.

En wij beschermen bijna alles en leggen dat vast in de grondwet, daarin staat dat alle mensen gelijk zijn. Echter in de praktijk blijkt dat anders te zijn.

De uitvoering hiervan geschied door een centrale overheid ( Hoge Raad ) die wordt geïnstalleerd door een aantal rechtsgeleerden, met in hun midden en ver boven het standaard Mr-niveau (Mr is de juridische Godfhater himself) die gelijktijdig door en voor het syndicaat in bescherming worden genomen voor kleine en voor grote missers welke bewust of onbewust in het huisregelement (systeem) binnensluipen.

Er wordt een syndicaat in het leven geroepen met de naam 'Rechterlijke Macht' die uitsluitend bestaat uit personen die voor hun naam de titel 'Mr' mogen voeren (zodat toch niet alle mensen helemaal gelijk zijn). Afgesproken wordt nogmaals dat alleen Mr's binnen dit syndicaat mogen opereren waar de stelregel geldt, (wij beschermen naar eer en geweten) op de eerste plaats onszelf. Alle anderen houden wij met allerlei abracadabra op afstand tot aan de (Mr's) van de hoge raad; en desnoods via een grondwetswijziging, want wij beschermen. ( zeker onszelf )De bouwfraude

Er wordt een organisatie in het leven geroepen, niemand weet echter wanneer dit gebeurde, maar vermoedelijk kort na de Tweede Wereldoorlog. Deze gigantische uitwas van financieel bedrog is ontstaan omdat er een grote achterstand in berechting was in en na de oorlog, met als doelstelling geld te verzamelen ter zelfverrijking.

Dit systeem werkte zoals altijd van boven naar beneden met peetvader(s) in de hoge regionen, tot het kleine aannemertje midden in het dorp. De wederopbouw van ons land is mede door de Marshallhulp (met heel veel US-dollars) in een hogere versnelling geraakt en opende gelijk de weg naar graaien en jatten. Omdat wij ook hier weer met een (fraudegevoelig) systeem werkten waar de slimme Mr's het stempel ( want wij beschermen zeker onszelf ) toegepast hadden, kon het grote graaien beginnen. En dit ging tientallen jaren ongegeneerd door tot het sommigen kokhalzend te ver ging en zij zich aanmelden als klokkenluider en het systeem zich toen als een boomerang tegen henzelf keerde, (werkt toch hè met een goeie Mr. als adviseur)

Bouwfraude leeft ook in de laagste regionen van de bouwwereld. Zelfs het personeel van de aannemer die klussen zelfs tot meer dan 10.000 euro krijgen aangeboden, spelen opdrachten tegen een dikke vergoeding door naar een collega. Bij aannemers werkt het kinderlijk eenvoudig, hier kan de grootste stommerik nog veel geld verdienen. Dat zal ook nooit meer weggaan, het leeft ook nu in april 2004 nog steeds in ongebreidelde vorm verder. Het is totaal onbegrijpelijk dat er nog steeds debielen in onze samenleving verkeren die dit niet willen begrijpen.

Voorbeeldwerking in de praktijk, met oneindig veel varianten

Zorg dat je een bestek met een inschrijfformulier in je bezit krijgt, omdat er vaak weinig worden verstrekt. Een of enkele aannemers hebben het werk graag om de ordermap te vullen en zijn bereid de anderen uit te kopen. Dit gebeurt meestal in een hotel of restaurant of ander publiek gebouw. Daar wordt een kamer of zaaltje gehuurd naar gelang de verwachte belangstelling en wordt genoemd voorbesteding. In deze bijeenkomst worden de kleintjes met een fooi monddood gemaakt, waarna uit de enkele overblijvers er een of meerdere preferentie voor dit werk vragen, waarvan de aanneemsom bijvoorbeeld 250.000 is. Dan zou dit werk worden aanbesteed voor een OVERKILL prijs (weinig werk, veel animo voor misschien 220.000). Dat moet kost wat kost worden voorkomen, dus afspraken maken en de zaak gezond houden. Dan ontstaan de opzetprijzen die in omgekeerde richting gaan werken. De begrotingsprijs van 250.000 + 15% = 287.500 en dat wordt de aanneemsom voor degene die preferentie gevraagd en gekregen heeft. Het opzetbedrag wordt gedeeld door een bepaalde rekenvergoeding. En dit systeem zal niet veranderen, het leeft al ± 60 jaar en zal nooit weggaan; Brussel ten spijt.

Alleen de debielen geloven nog in sprookjes.

In Nederland mogen wij ons gelukkig prijzen met onze persvrijheid die ook niet geheel koosjer omgaat met de belangen van de gewone burger, waarom hebben wij een ANP ?? U mag twee keer raden.

En met wat smeuïge verhaaltjes van onze vrije ZWIJGENDE pers (de grootste vrijheid bestaat uit zwijgen), brengen zij een knullig verhaaltje over de bouwfraude, die doodgewoon wordt voortgezet ondanks een parlementaire enquête maar desondanks ondergaat door knulligheid.

Een gouden Nipkovschijf komt uitgebreid in de gehele mediawereld, maar de loodzware armoede-lat wordt steeds hoger gelegd voor het gehele MINIMAVOLKJE.

Helaas bestaat de persvrijheid alleen nog uit zwijgen als het structurele zaken gaat.