Aan alle lijsttrekkers die mij vragen op hun te stemmen

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kiesregister . . . AOW

Zie het aanbod van de Lijst Fortuyn en Nieuwe Midden Partij op de hulproep
Radio Brabant laat Jan van de Vorst aan het woord. Echt schokkend!
Soms schokkende reacties op het ruilen van mijn stem voor eten
Op uitzonderingen na lijkt Nederland onbeschoft en asociaal


Mijn stem bied ik te koop aan of ter ruiling voor een maand lang eten !

Aan alle lijsttrekkers die mij vragen op hun te stemmen

Help, ik kan niet gaan stemmen...!!!

  Een van onze oudjes met armoedevaste tekorten kan niet gaan stemmen !!

Of mogen oude kreupele bijna blinde mensen niet meer stemmen, omdat ik door een herseninfarct me nauwelijks meer kan bewegen, mij zwaar moet inspannen met nog maar 20 a 30% longfunctie plus een zwak hart.

Het betalen van een noodzakelijke taxi voor vervoer, naar en van het stembuslokaal ligt buiten mijn financiële en gezondheidsvermogen.

DERHALVE VERZOEK IK U DRINGEND HIERIN TE WILLEN VOORZIEN

De sociale dienst, maar ook het gehele stadsbestuur inclusief ambtenaren van de gemeente Someren wijzen mij alles af ( letterlijk en figuurlijk alles).

Dus blijft mij geen andere weg open dan de lijsttrekkers van de partijen die Nederland gaan besturen te laten zien hoe deplorabel mijn situatie is en die van mijn vrouw.


Inkomsten v.a. 1 januari  2002 van een 72 jarige gehuwde persoon met zijn vrouw.

A.O.W.   Sociale Verzekerings Bank                                                                      999.66

Totaal uitgaven per maand  aan vaste lasten                                                      685.04

Blijft over voor brood zonder beleg - warm eten zonder iets extra                314.62

Zonder begrafenis verzekering,  levensgroot  probleem voor nabestaanden                     

Vermogenspositie van opa en oma:

  Eigen negatief vermogen                                                                                        5000.-

  Kleding 10 jaar geen kleding                                                                                    000.-

  Schoenen  10 jaar geen, dragen schoenen die anderen dumpen                      000.-

  Vakantie 20 jaar geen vakantie                                                                                000.-

  Voor cultuur en abonnement op de krant en sociale contacten                         000.-                 

  Zelfs een kleine vergoeding voor sociale contacten is ons door de Gemeente Someren (NB) ontnomen, wegens een ambtshalve vastgestelde overbodige luxe.

  Blijft over een  RIANT BEDRAG PER WEEK VAN,               tel 't zelf maar even !!!

  Het gaat goed met Nederland en de oudjes, zeggen de lijsttrekkers.

  Wie mijne heren van VVD - CDA - Groen Links - D66 - Lijst Fortuyn enz., wil
  mij en mijn vrouw enige 's bezorgen, zodat we per taxi kunnen stemmen ??

  Of mag ik niet stemmen. Machtigen doe ik niet. Ik wil zelf stemmen,
  want ik vertrouw niemand meer.

  P.s.

  In elke discussie komt mijn ARMOEDE niet aan bod.
  't Gaat toch geweldig met de welvaart in Nederland !!
  Waar zijn de scherpe interviewers van de media ???
  Met mijoenen zit ik in de open armoedegevangenis !!

   In afwachting,

  Jan van de Vorst in Someren (NB) E-mail: j.vandevorst2@chello.nl
  Deze brief staat op mijn webpagina http://www.via35.nl/stemmen.htm


Een reactie van mij en die van lezers staat ook op mijn webpagina
http://www.sdnl.nl/stemmen-3.htm