Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Al tien jaar lang massale boekhoudfraude in de miljoenennota van Prinsjesdag

De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloze verdwijning van € 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Theo van Gogh en de krokodillentranen die geplengd werden door de AIVD die in de website van de SDN inbrak


Op het FNV-conferentie van 17 oktober in Utrecht, werden de leden, Ton Heerts en Jetta Klijnsma ge´nformeerd
over terugeisen van het verdwenen Spaarfonds voor de AOW. Menigeen geloofde niet, maar bewijzen zijn helder !

Miljoenennota blijkt al jaren vervalst met boekhoudkundige fraude

De begroting met Prinsjesdag is jaren achtereen als een vervalst rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat bewijzen zowel de schriftelijke verklaringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als van het Ministerie van Financiën met een soort balletje-balletje-spookverhaal om de financiële zwendel te maskeren. Het is maar de vraag of de Tweede Kamer net zoveel scherpe vragen stelt over de structuur van de begroting, over de staatsschuld en over de audit van de Algemene Rekenkamer en het fonds, als over de smoesjes van minister Plasterk m.b.t. de afluisterpraktijken van de AIVD en MIVD. Maar ook over de integriteit van openbaar bestuur. Drs. L.W. Verhoef, als luis in de pels van frauderende gemeentebesturen met hun begroting, merkte op dat zij niets te duchten hebben van de journalistiek en het Openbaar Ministerie met het gedogen ervan door het parlement. Hij vroeg een verklaring aan de Algemene rekenkamer over de audit m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW.

Het ministerie van Financiën geeft hieronder een mistig verhaal over virtuele boekingen van virtuele bedragen naar een virtueel beheer bij het Ministerie. Kortom een parlementaire enquête meer dan waard indien iemand het lef heeft in de Tweede Kamer om er vragen over te stellen. Ik zie dat nog niet gebeuren omdat zoals Alexander Pechtold zo helder zei: “Politiek is vies en vunzig”; waarvan akte.

Ik geef een korte analyse van wat ik begrijp uit de verklaring van het  ministerie van Financiën

Citaat: “Toetsing algemene rekenkamer: Het fonds betrof een apart begrotingshoofdstuk, wat de Rekenkamer jaarlijks controleerde (dat doen ze met alle begrotingen)”. Wat staat hier? Dat een begrotingshoofdstuk is gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer? Wat houdt dat in? Controle van wat? Van een stuk papier of van de in de miljoenennota opgenomen en verantwoorde geldstromen?

Citaat: Het AOW spaarfonds was een fictieve spaarpot”. Een spaarpot waarin geld werd gestort. Dat correspondeert met de audit van de Algemene Rekenkamer, maar nu komt de aap uit de mouw. Het Ministerie betaalt via de begroting van SoZaWe formeel, maar kennelijk alleen virtueel jaarlijks een bedrag dat zij weer terugontvangt van het ministerie van SoZaWe, om het dan in eigen beheer in een aparte virtuele spaarpot te beheren. Als dat geen balletje-balletje is, weet ik het niet meer, maar boekhoudfraude is hier kristalhelder aangetoond. Dat Financiën geen kasverschil zou hebben klopt en kan ook niet omdat de begroting van Financiën een afdracht laat zien in de Miljoenennota aan SoZaWe om die dan weer terug te ontvangen en dat geld reserveert in een apart fonds waarover zij het beheer heeft. Ook daarover zou een audit moeten bestaan dat er ook al niet is. Kortom valse voorlichting van het parlement en van de burgers met een schijnzekerheid die alleen maar wordt opgetuigd voor de vergrijzing voor na 2020.   

Citaat: “Voor de storting werd niet omgebogen op uitgaven en/of de belastingen werden niet verhoogd”. Mistiger kan niet. Betekent dit dat geen afdracht heeft plaatsgevonden naar en van het ministerie van SoZaWe richting de fondsbeheerder? Want ook de begroting van SoZaWe blijkt duidelijk vervalst te zijn in de miljoenennota. Ook hier dus erkende boekhoudfraude; ook door het ministerie van Financiën.

Citaat: Juist een lagere staatsschuld leidt tot ruimte om de toekomstige AOW te financieren”. Dat klopt, maar waar is de afboeking van de staatsschuld met 50,9 miljard dan te vinden? Die kan alleen maar zichtbaar zijn met de afboeking na en met de opheffing van het fonds. Weer officieel fraude, liegen, misleiden en bedriegen?

Citaat: “Bij een ‘echt’ fonds wordt geld opzij gezet door nu echt te sparen door of minder uit te geven en/of de belastingen te verhogen“. Hier wordt duidelijk dat de Algemene Rekenkamer een niet-bestaand fonds heeft gecontroleerd. Is dat verwijtbaar?

Citaat: “Het AOW spaarfonds draagt daar niet aan bij: toekomstige betalingen uit de AOW leiden ook bij onttrekking van middelen uit het AOW spaarfonds tot een hoger tekort en hogere schuld waar nu niet voor is gespaard“. Hoe kan dat nu, er is helemaal geen aflossing van de staatsschuld zichtbaar geweest met de opheffing en dus afboeking. Het ministerie van SoZaWe schrijft dat daarmee de staatschuld werd verminderd en niet dat een buffer zou worden opgebouwd met de jaarlijkse dotatie voor de vergrijzing na 2020. Dit is Hocus pocus.

Citaat: “Zoals ook gememoreerd bij het opheffen van het fonds komt een dergelijke fictieve constructie de transparantie van overheidsbeleid niet ten goede”. Wat een dooddoener. Het is doodgewoon strafbare boekhoudfraude, misleiding, oplichting en flessentrekkerij. Een echte politieke doodzonde. Ik ben razend benieuwd hoe dit gaat aflopen. Na Weekers en Plasterk moet ook Dijsselbloem verantwoording afleggen over de zwendel bij o.a. zijn ministerie en in de miljoenennota.

Mijn motief: Ik probeer via de angst van wethouders en raadsleden die hun baan dreigen te verliezen bij de komende verkiezingen voor de gemeente en het Europese parlement, om hen te bewegen deze verklaring en de vaststelling over het spaarfonds aan de orde te stellen. Dit met het oogmerk om de geldpolitiek als zodanig in een openbare discussie te krijgen. Want het blijkt absoluut verboden om hierover vragen te stellen. Zowel in de politieke arena als in de media. Hoewel als een godswonder TROS-Radar een fantastische uitzending heeft gemaakt over de Schuldvraag. Maar waarna ‘n doodse stilte is ontstaan in de openbaarheid. Vindt u dat ook niet heel erg vreemd? Ik wel; of eigenlijk weer niet.

© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid
 
1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
Klem tussen armoe en de bewindvoerder
Onderzoekers Nyenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
Geld, het DNA van de economie
De euroramp treft ons allemaal!
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

Terug naar het begin

steun SDN op ING:  NL57 INGB  0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/spaarfonds-aow.htm

Disclaimer