Nederlandse economie voorop in EU met 'The best Of both worlds'

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Euroramp . . Discussie . . Geld

De prestaties van de Nederlandse economie dit jaar steken gunstig af

VRIJDAG 6 DECEMBER 1996

van onze verslaggever

AMSTERDAM

De Nederlandse economie beleeft dit jaar the best Of both worlds. De groei zal uitkomen tussen de 2,5 en 3 procent, de op twee na hoogste stijging van de jaren negentig. Tegelijkertijd blijft de stijging van de prijzen binnen de perken. De inflatie in Nederlands ligt iets boven de 2 procent.

De prestaties van de Nederlandse economie dit jaar steken gunstig af tegen de economische ontwikkeling in veel andere landen, laat een gisteren gepubliceerd overzicht van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zien. Nederland is, samen met Japan en de VS, een van de schaarse industrielanden waar de groei dit jaar hoger uitvalt dan vorig jaar.

Afgaande op de cijfers van de eerste drie kwartalen zal naar verwachting van het CBS alleen in Japan de groei hoger uitkomen dan in Nederland. Aan het andere uiterste zit Zwitserland waar de economie dit jaar mogelijk licht zal krimpen. Net als in Japan fungeert ook in Nederland de consumptie als het grootste trekpaard van de economische groei. Met een groei van de Nederlandse consumptie van ongeveer 3 procent ligt de stijging ruim boven het Europese gemiddelde.


    Maar niet alleen de consumptie, ook de investeringen dragen dit jaar bij aan de grotere welvaart. Ondernemers hebben dit jaar vooral machines gekocht. De investeringen in machines nemen dit jaar naar verwachting met ruim 9 procent toe. Daar staan iets lagere uitgaven aan vervoermiddelen tegenover. Niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie is dit een jaar om in te lijsten. Vooral de landbouw beleeft een slecht jaar.

    De landbouw is de enige bedrijfstak die dit jaar niet zal groeien. Dat is een vrij unieke situatie. Het laatste jaar dat de landbouw stagneerde was in 1987. Binnen de landbouw hebben vooral de rundveehouders het dit jaar moeilijk gehad. Zij werden overvallen door de gekke-koeiencrisis. Dit leidde in de eerste helft van 1996 onder andere tot de slachting van zestigduizend Britse kalveren en een forse daling van de consumptie van rundvlees. In de tweede helft van het jaar nam de trek in een runderlapje echter weer toe bijna op dit moment ligt de consumptie bijna weer op het oude niveau.

    De economische groei gaat dit jaar, net als in 1995, gepaard met een daling van de werkloosheid. Het aantal geregistreerde werklozen neemt dit jaar af met zo'n 24 duizend tot gemiddeld 440 duizend. Hiermee zijn er nog wel ruim honderdduizend werklozen meer dan begin jaren negentig.

    Het herstel op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de banengroei. De cijfers van het CBS hierover lopen maar tot juni 1996. Die gegevens laten zien dat er halverwege dit jaar 140 duizend banen meer waren dan in juni van 1995. Hiermee komt de totale banengroei in tien jaar op een miljoen uit. (Zie: De rijkdom van Nederland als natie)