de Raad van Discipline bestond uit 6 personen; te weten: mr. P.H. van Ginkel als voorzitter
en mrs. W.L. Harenberg, E.M.M. van de Loo, W.M. Poelmann, E.J. Verster als raadsleden


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <===> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld


Een beerput vol met stinkende verrassingen

  Ruud Rietveld reageert op 'DE ETHIEK VAN DE RABOBANK'
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Faxbericht aan mr. Maes van Kees Griesdoorn over schijneisers
  Open brief aan rechter Croes met felle kritiek op zijn rechtspraak
  Verklaring van mevr. A. Mesman-tulp over haar bestuursfunctie
  Advocaat van de vereniging grootste obstakel om executie te voorkomen
  Open brief aan de gemeente Elburg en de pers over Bospark Dennenrhode
  Briefwisseling van advocatenkantoor Dommerholt & van Dijk en st. SDN
  Accountantsverklaring HZW over effectieve winst per caravan of chalet
  Document met procedure tegen mr. Maes van Dommerholt & van Dijk in Zwolle
  Rijke fantasie van Maes zonder tussenkomst van de rechter
  Convenant tussen Zitter, Vos en ver. Verontruste recreanten (Giesdoorn)
  Krantenartikel en een open brief aan rechter L.A. Croes over nalatigheid
  Brief aan SDN met de sommatie om de website van Rietveld te verwijderen
  Overzicht van door Maes aangevoerde eisers waarvan de meeste vals bleken
  Interconnex komt op voor de belangen van gedupeerde Rabobank cliënten.
  Mailbericht over De Week Willibrord Frequin m.b.t. uitzending van 11 november
  Erkenning van Dommerholt & van Dijk Advocaten over onrechtmatigheid van beslag
  Historie en relaties van de Camping-boerderij 'Welgelegen' te Voorthuizen
  Herverkaveling met hogere prijzen en halvering ven het toegewezen oppervlak
  Erkenning van mr. Sigmond dat hij op 28-3-2002 wist van de documenten
  De verbannen website van Ruud Rietveld: 'Campingmaffia veertig jaar actief'
  Verwijt aan mr. Sigmond over z'n inactiviteit. Wel betalen, maar niet kunnen halen!
  Kadastrale gegevens en in- en uitschrijvingen bij de Kamer van koophandel
  Kadastergegevens Kamer van Koophandel van conglomeraat van parken van Bergervoet sr.
  André Horlings vertelt zijn bevindingen over malafide praktijken in de campingwereld
  De spionnen van Bergervoet met afluisterpraktijken en handlangers in de politiek
  Het ondoorzichtige netwerk wordt onthuld met gegevens uit de Kamer van Koophandel
  Foto's van de sloop van de natuur t.b.v. geldelijk gewin voor de Campingmaffia
  De ontstaansgeschiedenis met de Rabobank als spin in het web van misleiding en uitbuiting
  Slagerspraktijken van deurwaarder Van der Meer en Philipsen in dienst van Bergervoet c.s.
  Een serie losse aantijgingen tegen mij (Rietveld) wegens onjuiste, vermeende kwalijke zaken
  Onzuivere koffie geschonken door Notaris van de Wees met ontkenning van het convenant
  De constructie en dwarsverbanden tussen de conglomeraten van de grote recreatieparken
  Het werk als undercover informant voor het FIOD kwam later terug als een boemerang
  Ruud Rietveld doet aangifte bij de politie in Barneveld wegens bedreiging met de dood
  Voorlopige conclusie van Rietveld aan de recreanten en semi-permanente bewoners
  Bewijs van verstrengeling van de Rabobank met de beleggers in de recreatieparken
  Van Ginkel, 'n voorbeeld van de mentaliteit van caravan- en chaletverkopers
  Helder geval van incompetentie en corrupte handelingen en manipulatie
  Zwendelpraktijken van mr. R.J. Sark van De Kempenaer Advocaten in Arnhem
  Overzicht van een zwarte lijst van dubieuze praktijken door glibberige advocaten
  Overzicht van publicaties in de Telegraaf over financiële schandalen bij de Rabobank
  Slimme constructies om gemeenten om de tuin te leiden door gebrek aan (fiscaal) inzicht
  Achtergrond over de handelsregisterhistorie van Aegon Recreatie BV
  Voorbeelden van chicanes die mensen in de financiële en emotionele ellende storten
  Waarschuwing voor aspirant kopers van caravans, campers en chalets in de recreatie