Ecologiosche Kennis Centrum stelt: De milieuwet t.a.v. geïmpregneerd hout wordt met gedogen van de overheid overal overtreden

Longkanker door radonstraling in huis eist tot 1000 doden per jaar

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Na 15 jaar eindelijk aandacht voor dit gigantische schandaal
270.000 doden wegens journalistieke en politieke nalatigheid

Jaarlijks sterven in Nederland ca. 2500 werknemers door hun werk

Op het Nederlands Sociaal Forum van 27 en 28 november 2004 werd de Nuloptie gepresenteerd. Chemisch en gewoon afval kan voor 100 procent worden verwerkt tot ongevaarlijke grondstoffen. Vanwege belangenverstrengeling, corruptie, collusie en incompetentie wordt deze technologie door de Provincie Zuid-Limburg en lokale overheden geboycot. Reden daarvan is tweeledig: men wenst het bedrijf van de lokatie te verdrijven vanwege een groot recreatieproject aan de Maasplassen; en men probeert kennelijk de 95 wereldpatenten rond de Nuloptie los te breken uit de handen van de uitvinder en/of de rechthebbende om de miljardenbusiness zelf te kunnen exploiteren. Willekeur en volstrekt ongelijke behandeling zoals bij het gezwendel met de vergunningen rond het energiebedrijf van Essent geven een verhelderende blik op het nieuwe Wilde Westen in het Palermo aan de Maas, namelijk na de corruptste gemeente in Nederland Sint Oedenrode: het Zuid-Limburgse Maastricht !


Ook Dat Nog uit 1993


   Slepende zaak v. Rooij


Valse Hickson rapport


Hout niet versnipperen


Geïmpregneerd hout


Discussie bij RTL-4


Oplossing is NUL-optie
.


Vos zwijgt over kennis


Oude stort niet erfbaar


Pikmeer-arrest moet wegRobert Kahlman is slachtoffer van geheime chemische proeven in een illegaal laboratorium van Corus

Radonstraling veroorzaakt de dood door longkanker


Waarom een aanval op Jomanda wegens de dood van Sylvia Millecam door de Inspectie Gezondheidszorg terwijl dezelfde inspectie tot duizend doden per jaar door Radongassen en Wolmanzouten niemand ter verantwoording roept. Worden we weer een oor aangenaaid of is het standaard volksverlakkerij om de aandacht af te leiden van de echte problemen van vergiftiging met een zondebok. (Zie artikel uit de Telegraaf van 18 feb. 2004)

Radon oorzaak tot ca. 1000 doden per jaar

Geachte volksvertegenwoordigers, journalisten, redacteuren e.a.,

Al in 1997 heeft het AD gepubliceerd dat er in Nederland opvallend veel meer "LONGKANKER" voorkomt dan in de ons omringende landen, (zie bijlage).

De artikelen met een verwijzing naar het giftige Radon, uitgesproken in een interview door Staatssecretaris Pieter van Geel in Dagblad de Telegraaf van 30 en 31 januari 2004 (zie bijlagen), waarin deze Staatssecretaris de bouwondernemingen de schuld probeert te geven van het milieu schandaal, is een ongehoorde aanval op deze bouwwereld en getuigt van een immoreel verschuiven van de eigen verantwoordelijkheid. Dit verschuiven is bekend en zelfs gemeengoed geworden in Nederland met zijn vele Pikmeerarresten, commissietjes uit eigen geledingen en niets zeggende en alles verhullende parlementaire enquêtes. De schijn van bestuurlijke onafhankelijkheid moet ten koste van alles in stand worden gehouden.

Dan de artikelen uit Dagblad de Telegraaf van 29 juli 2003, 27 november 2003, 3 december 2003 en 18 december 2003, (zie bijlagen). Deze behoeven geen nadere aankondiging en uitleg, want als je nadenkt en deze artikelen als buitenstaander leest dan slaat de schrik je om het hart. De schande over zoveel menselijk leed en door de Nederlandse overheid getolereerde ellende is ongeëvenaard. Zoals ook u als gekozen volksvertegenwoordiger weigerde de noodzakelijke verantwoording te nemen voor de gezondheid van de Nederlandse Burgers. Deze onbeschermde burgers, waaronder jonge kinderen en moeders in verwachting die al vele jaren zijn blootgesteld aan deze vreselijke stralingsgevaren door de niets ontzeggende praktijken van zakkenvullende enkelingen, waaronder ook de Nederlandse overheid.

Zoals het artikel van staatssecretaris van Pieter van Geel aangeeft, sterven er in Nederland tot 1000 mensen aan Radon. In vergelijking met de verschrikkelijke ziekte "SARS" waar de gehele wereld voor op zijn kop stond en nu weer staat, is dit aantal van 1000 Nederlanders zelfs veel hoger. Schandalig dat de politiek nu al vele jaren slaapt en géén enkele actie heeft ondernomen.

Het valt te prijzen dat de heer van Pieter van Geel de moed heeft om voor het eerst vanuit de politiek deze schande openbaar te maken. Nu nog de echte schuldigen via een parlementaire enquête ondervragen en straffen, zelfs met gevangenisstraf en laat ook de "Pluk ze" wetgeving van toepassing zijn voor deze niets ontziende witteboord???.

Van: P. Quekel sr.
Verzonden: zaterdag 31 januari 2004 0:33
Aan: info@tvbabes.com
CC: theo@theovangogh.nl
Onderwerp: Ben ik demagogisch of is de overheid corrupt?

    Straling Beton.

    Lieve Katja en Babette. Omdat ik niet weet hoe ik jullie kan bereiken stuur ik mijn e-mail naar dit adres. Ook aan Theo van Gogh met het verzoek aan hem om deze e-mail aan jullie door te sturen. Het is verdrietig dat zo'n jonge en mooie vrouw als Guusje Nederhorst zo jong is gestorven. Willen jullie mijn oprechte condoleance geven aan haar man en kind. Wij hebben een zusje van mijn vrouw ook op jonge leeftijd verloren door dezelfde vreselijke ziekte. Veel sterkte ook voor jullie met dit grote verlies, met vriendelijke groet,

    Paul Quekel senior.

    P.s. Verbazingwekkend is overigens wat vanavond op teletekst staat, dit gaat over mijn verhaal in mijn e-mail. Alleen de heer Pieter van Geel legt de schuld bij de bouwbedrijven, terwijl het de Nederlandse overheid is die zo vreselijk schuldig is met Wim Kok voorop.


----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: jboogerd@europarl.eu.int
Cc: ton.van.der.ham@tweevandaag.nl ; johan.malcorps@vlaamsparlement.be ; rbaeten@europarl.eu.int ; wgvelzen@europarl.eu.int ; Voorzitter@tk.parlement.nl ; M.Verhagen@tk.parlement.nl ; J.Marijnissen@tk.parlement.nl ; w.bos@tk.parlement.nl ; B.Dittrich@tk.parlement.nl ; F.Halsema@tk.parlement.nl ; phemelrijk@meervrijheid.nl ; theo@theovangogh.nl ; karel@theovangogh.nl
Sent: Friday, January 30, 2004 11:54 PM
Subject: Ben ik demagogisch of is de overheid corrupt? Straling Beton, De Telegraaf-i


Waalwijk 30 januari 2004

Geachte mevrouw Boogerd, volksvertegenwoordigers, journalisten, redacteuren, e.a.,

Vandaag staat in Dagblad de Telegraaf het navolgende artikel.
Van Geel wil aanpak radongas, Alarm over straling beton.

Maar eerst even dit:

De heer Pieter van Geel was vanavond bij Twee Vandaag waar Jeroen Snel hem een aantal vragen stelde over arseenzuur en arseenpentoxide. Uiteindelijk bleek dat er in de vaten en containers die overboord geslagen waren toch arseenzuur zou zitten omdat het met water in aanraking gekomen was. Dit is vreemd tot zéér vreemd te noemen, want volgens opgave van Verkeer en Waterstaat waren er maar weinig vaten lek en was er bijna niets in zee gevloeid van deze zeer schadelijke stoffen.

Terugzien van Twee Vandaag uitzending klik op: www.tweevandaag.nl of direct op:


Dan over het Radon verhaal:

Waarom zijn er problemen in de Nederlandse huizen en gebouwen?

In de cement van de ENCI is vlieggas toegevoegd; een restproduct van de opwerking van zogenaamde biomassa die toegevoegd is aan kolen dat in de centrales van de energiebedrijven gebruikt wordt om er door de overheid zwaar gesubsidieerde "GROENE STROOM" mee op te wekken. Deze biomassa komt ook van het vele afvalhout dat geïmpregneerd werd, en u begrijpt het natuurlijk al wel, dat is hetzelfde product waarover nu zoveel terechte commotie is ontstaan met het overboord slaan van het schip de Andinet van de 3 containers en de 60 vaten. De overheid liegt en bedriegt over de ware aard inzake de samenstelling van het giftige product. Want op de verladersbrief staat helder dat het om wolmanzouten gaat waarvan arseenzuur een onderdeel is.

Nu de veranderde waarde van onze "goede" Nederlandse cement waar het restproduct vlieggas van de energiecentrales aan toegevoegd is.

Radium/radon 226RA, waarvan de radiotoxiciteit zéér hoog is en in het vlieggas zit en dit gevaarlijke goedje geeft een 100 voudige verhoging van de ioniserende straling boven op de reeds aanwezige kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI.
Uranium 238U, dat zit in vlieggas en geeft een 10-voudige verhoging van de ioniserende straling t.o.v. steenkool (15 tot 140).
Thorium 232TH, zit in het vlieggas en geeft een 10-voudige verhoging van de ioniserende straling t.o.v. staankool (13 tot 120).
Kalium 40K, zit ook in vlieggas en geeft een 9-voudige verhoging van de ioniserende straling t.o.v. steenkool 48 tot 400).

Deze waarden zijn in onze huizen en gebouwen gemeten door de momenteel giftige tot zeer giftige Nederlandse cement. Bouwvakkers en metselaars mogen deze cement niet meer met hun onbeschermde huid aanraken!!! Hoeveel kankerdoden zal dit nog tot gevolg hebben?

Zouden deze stralingen er mogelijk ook de oorzaak van kunnen zijn dat de babysterfte in Nederland de hoogste is van heel Europa, en dat de toename van kankergevallen vooral onder vrouwen die gemiddeld veel vaker in huis zijn dan de mannen, hiermee mogelijk verklaarbaar kan zijn? Dit terwijl ook de gevallen van allergie in Nederland enorm zijn toegenomen. Gisteren werden we nog geconfronteerd met het door kanker overlijden van een jonge bekende vrouw, Guusje Nederhorst.

Je moet er niet aan denken dat onze overheid dit overlijden en nog vele andere doden op haar geweten heeft om alleen maar geldelijk gewin na te streven. Het zijn volgens de heer Pieter van Geel 800 doden per jaar die als gevolg van Radon overlijden. Het is zonder meer verschrikkelijk maar als het je vader, moeder, kind of man, vrouw, vriendin, vriend overkomt dan is het een onverteerbare zaak dat onze zogenaamde politieke beschermers het zo hebben laten afweten en de vervuiling zelfs stimuleren met subsidies.

Als u echt een volksvertegenwoordiger bent, neem dat actie en laat de onderste steen boven komen en zorg dat de verantwoordelijken gestraft worden. Zoals Wim Kok die vanaf 1992 alle brieven en aanklachten over het gebruik van arseenzuur niet serieus heeft genomen of bewust heeft nagelaten zijn verantwoording te nemen en nu door de Shell beloond is met een commissariaat en zich Minister van Staat mag noemen!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

Nu volgt het artikel in Dagblad de Telegraaf van 30 januari 2004.

De Telegraaf
 
  Van Geel wil aanpak radongas

Alarm over straling beton

door Joost Ruempol

 
 
DEN HAAG, vrijdag
       De levensgevaarlijke straling van het radioactieve gas radon, dat in het voor woningbouw veel gebruikte kiezelbeton voorkomt, moet fors teruggedrongen worden.

        Jaarlijks overlijden ongeveer 800 mensen aan longkanker, als gevolg van de kankerverwekkende stoffen die radon-deeltjes bevatten. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) slaat alarm over deze levens-bedreigende situatie. De CDA-bewindsman heeft inmiddels met de bouwsector keiharde afspraken gemaakt om te bereiken dat de hoeveelheid radon in huizen niet toeneemt. De manier waarop dit wordt gedaan is aan het bedrijfsleven, zo stelt Van Geel.
       
Afspraak
       Als de bouwsector zich aan de afspraak houdt, is het wat Van Geel betreft niet nodig nieuwe regels op te stellen. Bewoners van huizen doen er goed aan beter gebruik te maken van de bestaande ventilatie die hun woning heeft om zo de hoeveelheid verraderlijke radon te verminderen.

       Radon is van nature in de buitenlucht aanwezig, maar komt in hogere concentraties voor in de binnenlucht en in kruipruimtes. Het inademen brengt nauwelijks risico´s met zich mee. Een mens ademt het gas direct weer uit. Maar de stoffen waarin het radioactieve radon zich ontwikkelt, hechten zich aan rondzwevende stofdeeltjes, die wel schadelijk zijn als ze in de longen terechtkomen.
 
       Behalve het verminderen van het edelgas radon pleit Van Geel voor het terugdringen van andere gevaren waaraan burgers worden blootgesteld zoals de straling van hoogspannings-masten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van gsm-basisstations.
 
        Dit blijkt uit een brief die de CDA-bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer stuurt en waarover hij morgen uitleg geeft in een interview met De Telegraaf. Uit de meegestuurde nota ´Nuchter omgaan met risico´s´ die Van Geel heeft opgesteld, blijkt dat de staatssecretaris zo veel mogelijk wil voorkomen dat er nieuwe hoogspannings-lijnen worden aangelegd in de buurt van scholen en huizen. Dit om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan magneetvelden afkomstig van de hoogspanningslijnen.

       Volgens een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt er in ons land door magnetische velden van hoogspanningslijnen per jaar 0,2 tot 1 geval van leukemie bij.

Van Geel

       Om de gevolgen voor de volksgezondheid van de basisstations voor mobiele telefonie te bepalen moet er nog aanvullend onderzoek gedaan worden. Een recent TNO-onderzoek toont aan dat er voorlopig nog geen reden is maatregelen te nemen tegen de gsm-masten.

       Van Geel heeft genoeg van het jarenlang steggelen over belangrijke milieuonderwerpen zonder dat er daadwerkelijk iets wordt ondernomen. 'Daarom is het tijd voor een nuchtere discussie over besluitvorming, over het oplossen van problemen en het omgaan met risico´s', zo valt in het rapport te lezen.
 
       Van Geel erkent dat de besluiteloosheid over bijvoorbeeld het terugdringen van stra-ling wordt veroorzaakt doordat oplossingen niet eenvoudig of eenduidig zijn. De CDA´er pleit voor volledige openheid bij beslissingen over dit soort gevaren die burgers kunnen treffen. Volgens hem is dat de enige manier om het probleem goed op te lossen.
 
       Als blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem bij het bedrijfsleven ligt dan moet het desbetreffende bedrijf het ook zelf oplossen. 'De primair verantwoordelijke moet het probleem oplossen. Jullie planten die gsm-masten dus lossen jullie de problemen maar op', zo waarschuwt Van Geel de telecomwereld.
 
       Maar ook burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de nota: 'In situaties waarin diens gedrag een belangrijke invloed heeft op de hoogte van het risico.' Maar, benadrukt Van Geel, dan moet wel de relevante informatie over de problemen en de oplossingen bekend zijn bij de burger.
 
        Van Geel wil voorlopig geen nieuwe regels en wetten opstellen om de mogelijke gevaren van gsm-masten, hoogspanningsmasten of radon aan te pakken. Dit werkt volgens hem het beoogde resultaat juist tegen.
       

 

30 januari 2004

 

De Telegraaf
 
 
       Milieu en de daarbij behorende regels en maatregelen hebben voor veel mensen geen sexy imago. Voor staatssecretaris Van Geel (Milieu) valt dit moeilijk te begrijpen. Het raakt volgens hem in essentie vaak de onderwerpen die iedereen dagelijks aangaan. 'Veiligheid, gezondheid en overlast.' Zo wil hij burgers laten zien hoe er nuchter omgegaan moet worden met de risico´s die ons in het dagelijks leven kunnen bedreigen. Zoals de gevaren die kunnen schuilen in gsm-zendmasten, radon uit beton en hoogspanningslijnen, waarover deze krant gisteren berichtte. Daarnaast wil hij antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor dit soort gevaren.

Staatssecretaris Pietervan Geel zet ´weerbarstige´ milieuvraagstukken op agenda

GEVECHT TEGEN ONZICHTBARE GEVAAR

door JOOST RUEMPOL
 
 
DEN HAAG, zaterdag
       Gedreven legt staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) in zijn Haagse werkkamer uit hoe hij de komende tijd denkt een aantal, zoals hij ze zelf omschrijft, 'weerbarstige' milieu-vraagstukken op te lossen. Zojuist heeft hij een nota naar de Tweede Kamer gestuurd over het nuchter omgaan met alledaagse risico´s, zoals radon in huizen.

        Bijna moeiteloos zet de 52jarige Brabantse CDA-politier nuchter omgegaan moet worden met de risico´s die ons in het dagelijks leven kunnen bedreigen. Zoals de gevaren die kunnen schuilen in gsm-zendmasten, radon uit beton en hoog-spanningslijnen, waarover deze krant gisteren berichtte. Daarnaast wil hij antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor dit soort gevaren die X jaren op de plank blijven liggen die  nu eindelijk aangepakt moeten worden. Voor Van Geel moet het de moderne mens duidelijk worden gemaakt hoe omgegaan moet worden met mogelijke gevaren die dag in, dag uit op ons afkomen.
 
       In zijn lichte werkkamer op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu legt hij zijn visie neer voor de nuchtere aanpak van de mogelijke problemen met het radioactieve radongas dat in kiezelbeton zit, gsm- en umts-zendmasten en hoogspanningsmasten. 'We moeten nu de knoop doorhakken op een aantal punten. En soms is die knoop doorhakken ook dat we niets doen', kondigt hij alvast aan.
       
'We moeten open zijn, burgers zijn niet gek'.

Jarenlang werd er aan deze drie onderwerpen niets gedaan vanwege de hoge kosten of wetenschappelijke onzekerheid die eraan kleven. Soms werd volgens Van Geel een probleem niet opgelost omdat de maatschappelijke onrust veel groter is dan het feitelijke gevaar, zoals met de hoogspannings-masten. Uit onderzoek blijkt een mogelijk verband tussen leukemie en hoogspanningslijnen. Per jaar gaat het om 0,2 tot 1 geval extra.

        'Maar we hebben ook te maken met onderwerpen waarbij grote wetenschap-pelijke onzekerheid heerst over de gevolgen, zoals bij de gsm-masten', zegt Van Geel. 'Daarover was er vanaf het begin al veel discussie. Er is veel onderzoek gedaan en er zijn geen directe klachten naar voren gekomen.'

       Voor Van Geel zijn alle onzekerheden een reden opnieuw te kijken naar deze onderwerpen. 'Hoe gaan wij als overheid daarmee om. Wat moeten wij van burgers en het bedrijfsleven verwachten?' Voor Van Geel staat één ding voorop: 'De overheid is er uitsluitend voor de handhaving.'
 
       Want volgens de CDA-politicus schiet hierbij de discussie te ver door. 'Zijn wij als overheid verantwoordelijk als iemand zich niet aan veiligheidsvoorschriften houdt? Als je zo doorredeneert, dan komt er een moment dat iemand te hard rijdt op de snelweg. Laten we zeggen 130 kilometer in plaats van 120. En hij veroorzaakt een ongeluk. Vervolgens stelt hij de minister van Justitie verantwoordelijk, omdat er niet gecontroleerd werd op die weg. Want dan had hij nooit te hard gereden.' Van Geel geeft toe dat dit een extreem voorbeeld is. 'Maar het illustreert wel wat zich langzaam in de samenleving aan het ontwikkelen is over verantwoordelijkheid.'
 
       Van Geel legt de verantwoordelijkheid dus neer bij de veroorzaker van het probleem. Zo ook in het geval van het levensgevaarlijke, radioactieve radon. 'De discussie over de gevaren van radon loopt al tien jaar. Nog steeds is er geen besluit over genomen. Het edelgas radon komt gewoon voor in de natuur, in de bodem. Maar het zit vooral in bouwstoffen zoals beton.'
       
Wie is verantwoordelijk voor gsm-masten, radonstraling uit beton en hoogspanningslijnen?

Door het gas uit het beton sterven jaarlijks ongeveer 800 mensen, die door radondeeltjes longkanker hebben gekregen. 'De afgelopen jaren is er een toename van 50 procent van radongas in huizen geconstateerd. Dit komt doordat we de kieren gedicht hebben en de andere manier van bouwen in de nieuwbouw. Dat is ernstig als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de duizend verkeersdoden die er jaarlijks vallen.'


        Volgens de bewindsman is er over dit probleem in de (medische) wetenschap geen discussie. Om het radonprobleem op te lossen, heeft de christendemocraat afspraken met de bouwsector gemaakt, zodat de hoeveelheid radon in nieuwbouw niet verder toeneemt. 'Door bijvoorbeeld beton met hoge straling alleen nog maar toe te passen bij viaducten en andere constructies in de openlucht en stralingsvrij beton te gebruiken bij nieuwbouwhuizen.'

       De voormalig planoloog ontvouwt vervolgens zijn soortgelijke aanpak bij de andere twee milieuproblemen. 'Er moet sprake zijn van absoluut transparante besluitvorming. We moeten open zijn over de gevaren die er zijn. Burgers zijn niet gek. Zij lezen en zien ook van alles.' Vervolgens moet de eerstverantwoordelijke het ontstane probleem oplossen. 'Jullie planten die gsm-masten, dus moeten jullie ook maar de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. De overheid is niet verantwoordelijk', zo luidt de boodschap van Van Geel aan in dit geval de telecomsector. Met deze branche hoopt de bewindsman ook binnenkort overeen-stemming te bereiken over een plan van aanpak.
 
       Met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en EnergieNed, de branche-organisatie van de energiebedrijven, wil Van Geel in de toekomst voorkomen dat nieuwe hoogspanningsmasten in de buurt van scholen en huizen worden geplaatst.
       
Tegenstrijdige regel

        Met deze aanpak van risico´s wil de bewindsman op zijn terrein het beleid ontnuchteren en verzakelijken. Onnodige zaken moeten weggestreept worden, zoals tegenstrijdige regels. 'Regels zijn wel absoluut noodzakelijk in dit drukke land, ook op milieugebied. Zeker als het gaat over gezondheid en veiligheid.'

       Zo windt Van Geel zich nogal op over een misverstand dat boeren treft die loof en plantenresten van bijvoorbeeld bieten en wortels tegen hoge kosten moeten laten afvoeren. De boeren mogen de resten niet op hun land laten liggen. 'Omdat het juridisch gezien onder de noemer ´afval´ valt. Dat begrijpt niemand.' Met dit soort regels doe je het begrip voor het eigenlijke milieubeleid niet veel goed. 'We gaan het oplossen', belooft Van Geel plechtig.

       De staatssecretaris erkent wel dat zijn beleidsterrein niet als spannend of dynamisch ervaren wordt. 'Milieubeleid heeft een beeld van de regelneef Van Geel. Dat zit erin. Het heeft niet associatie met modern, flitsend of zakelijk. Dat hoeft van mij ook niet, maar dat is wel het beeld.'
 
        Maar toch heeft Van Geel het daar moeilijk mee, is op te maken uit zijn woorden. Milieubeleid slaat volgens hem altijd terug op drie punten, die iedereen in de samenleving raken: 'De veiligheid van burgers en ecologie. De gezondheid van mens en dier. En als laatste de overlast van herrie, rotzooi en afval.'

       Drie punten waar volgens Van Geel ook deze krant vol mee staat en waar mensen zich erg druk om maken. Het is merkwaardig volgens de Brabander dat het lijkt alsof milieu uit is terwijl in het dagelijks leven van mensen veiligheid, gezondheid en overlast een hoofdrol spelen. Maar omdat effecten pas op de lange termijn zichtbaar worden, wordt dit bemoeilijkt, zo meent de christen-democraat.
 
       'Van vervuilde lucht heb je niet veel last als je 18 jaar bent. Maar wel als je 70 bent en achteruitgaat en gezonde levensjaren je worden ontnomen, doordat je gewoon een groot deel van je leven in zeer vervuilde lucht hebt geleefd...'
 
 

Terug naar pagina
 

31 januari 2004

 

Het Belgische journaal over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid
Twee Vandaag over politieke verantwoordelijheid met Marijke Vos (GL)


Voorpagina, dinsdag 28 oktober 1997


Opvallend veel Nederlanders sterven aan longkanker

Van een onzer verslaggevers

Bilthoven - In vergelijking met de meeste andere West-Europese landen sterven in Nederland opvallend veel mensen aan longkanker. Meer zelfs dan in zuidelijke landen, waar over het algemeen meer wordt gerookt. Van de West-Europese landen komt alleen België slechter uit de bus. Dat land kent Europees gezien het hoogste sterftecijfer. Dat blijkt uit de Atlas van Sterfte in Europa, die gisteren werd gepresenteerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In de atlas zijn de cijfers verwerkt van zestien doodsoorzaken in de jaren 1980-1981 en 1990-1991 in 42 Europese landen.

IJsland, Zweden en Griekenland boeken daarbij de laagste sterftecijfers. Nederland staat na Frankrijk op de negende plaats. In Hongarije gaan jaarlijks relatief de meeste mensen dood. Uit de cijfers blijkt dat de teloorgang van het IJzeren Gordijn het sterftecijfer in het voormalige Oostblok niet positief heeft beïnvloed. In vergelijking met West-Europa sterven in Oost-Europa vijf keer zoveel mensen aan een hartaanval. De gemiddelde sterftekans is in het oosten 50 procent hoger dan in het westen van Europa. De levensverwachting van een jongetje dat in Nederland wordt geboren is 75 jaar, in Rusland slechts 57 jaar.

Als de belangrijkste oorzaken voor de grote verschillen noemen de onderzoekers verschillen in levensstandaard en voedingspatroon. Ook de beschikbaarheid van medische voorzieningen is van invloed.

Pagina 7: Emancipatie is niet goed voor gezondheid

Het hoge sterftecijfer door longkanker wordt deels bepaald door het verleden. Rond 1960 rookte circa 90 procent van de Nederlandse mannen, een percentage dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Een andere boosdoener lijkt de vrouwenemancipatie. Het aantal rokende vrouwen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Professor D. Kromhout, directeur van de RIVM-sector Volksgezondheidonderzoek, denkt dat het nog lang zal duren voordat Europa ook op het gebied van de sterftecijfers één is. 'De culturele verschillen zijn zo groot dat ik dat voorlopig niet zie gebeuren. Duidelijk is dat de vroegere scheidslijn tussen Noord- en Zuid-Europa is vervangen door een tegenstelling Oost-West.'

Ook zijn binnen landen regionale verschillen waarneembaar. Kromhout: 'In Vlaanderen en Wallonië is er een duidelijk verschil in het sterftecijfer door hart- en vaatziekten. Mijn Belgische collega's verklaren dat door de voorkeur die mensen voor margarine, dan wel roomboter kunnen hebben.'

Het Russische alcoholgebruik leidt niet alleen tot hogere sterfte door hart- en vaatziekten, maar ook tot aan grotere aantallen vergiftigingen. Kromhout: 'Het thuisstoken is daar nog steeds populair. Af en toe gaat het fout en zit er in het destillaat giftig methanol in plaats van alcohol.'

Het is voor het eerst dat de sterftecijfers van alle Europese landen zijn samengevoegd. Tot nu toe was vaak niet duidelijk of patronen zich over de landsgrenzen uitstrekten of niet. De atlas is bedoeld voor overheidsorganen en wetenschappers, maar kan volgens de onderzoekers ook voor het bedrijfsleven interessante aanknopingspunten bieden. Zij kunnen de gegevens raadplegen op Internet (http://www.euromort.rivm.nl).

Wellicht kunnen landen van elkaar leren, denkt Kromhout. 'Finland kende in de periode 1980-1981 een hoge sterfte door longkanker. Na een intensieve campagne tegen het roken is dat land inmiddels uit de top-20 verdwenen.'
29 juli 2003

Vaker longkanker bij Nederlandse vrouw

RIJSWIJK - In de Europese Unie is het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt gestegen met 13 procent, Nederland spant de kroon. Het aantal Nederlandse vrouwen dat aan longkanker overleed, steeg tussen 1985 en 2000 met 54 procent, twee keer zoveel als in de meeste ander landen. Dit heeft het Europees Kankerinstituut in Milaan dinsdag gemeld.

Alleen Engeland kende een daling in het aantal vrouwelijke sterfgevallen door longkanker. Dat zou komen door de sterke toename van de belasting op tabak. Professor Peter Boyle van het instituut in Milaan wijt de toename van longkanker onder Europese vrouwen aan het falen van tabaksregulering, en dringt aan op antirookcampagnes die speciaal op vrouwen gericht zijn.

Terwijl longkanker onder vrouwen steeds vaker voorkomt, is het aantal sterfgevallen door kanker in de meeste landen van de Europese Unie minder dan verwacht. Medici hadden voorspeld dat in 2000 in de Europese Unie 1,03 miljoen mensen aan kanker zouden overlijden. De teller is blijven staan op ruim 940.000.

De afgelopen vijftien jaar zijn wel 12 procent meer mannen en 9 procent meer vrouwen overleden aan kanker. Maar die stijging is slechts half zo groot als was voorspeld.

Onderzoekers trekken hieruit de conclusie dat de Europese inspanningen om het aantal sterfgevallen terug te dringen, succes hebben gehad. De EU lanceerde in 1985 een ambitieus programma tegen kanker. Het streven was in 2000 15 procent minder sterfgevallen door de ziekte te hebben dan op dat moment werd verwacht.

Dat is niet gehaald, aldus Boyle. "Maar op een enkele uitzondering na zien de EU-landen het aantal sterfgevallen teruglopen en ook voor de nabije toekomst lijkt die trend zich voort te zetten. "In negen van de vijftien landen loopt het risico te overlijden aan een vorm van kanker met 10 procent terug, longkanker niet meegerekend", aldus Boyle.

In 1998 overleden 37.000 Nederlanders aan een vorm van kanker. Dat was 8 procent minder dan in 1989.


27 nov 2003

'Meer onderzoek nodig naar babysterfte'

MAASTRICHT - Wetenschappers tasten nog in het duister over de oorzaken van de hoge babysterfte in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat Nederland de hoogste babysterfte heeft van de vijftien EU-landen. Prof. J. Nijhuis, hoogleraar verloskunde noemde de uitkomst donderdag 'zorgwekkend'. "Alle veronderstellingen zijn speculatief. Nader onderzoek is nodig. Het is allemaal giswerk." Nederland scoort in het Europees onderzoek naar babysterfte ongunstig. Van alle betrokken landen heeft het de hoogste sterfte rondom een geboorte: Van de duizend baby's sterven er zeven voor de geboorte. In België gaat het om 4,5 per duizend en in Duitsland om 3,5 per duizend.

Verder blijkt elders in Europa de sterfte de eerste maand na de geboorte gemiddeld drie per duizend geboortes te zijn, terwijl die in Nederland vier per duizend is. Ook sterven er in Nederland gemiddeld meer kinderen met een laag geboortegewicht (lichter dan 2500 gram).

De onderzoekers Nijhuis en dr. S. Buitendijk, die Nederland in het onderzoek vertegenwoordigden, noemen de cijfers "verontrustend". Volgens hen ligt er een aantal mogelijke verklaringen aan de slechte score ten grondslag. Zo wordt in Nederland minder gescreend op aangeboren afwijkingen waardoor minder zwangerschappen vroegtijdig worden afgebroken. Landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden bieden die standaard prenatale screening wel.

Staatssecretaris Ross verklaarde vorige week nog dat zij tegenstander blijft van prenatale screening bij vrouwen onder de 36 jaar. Nijhuis vindt dat alle zwangeren in Nederland in ieder geval recht hebben op informatie over die testen. Nu krijgen alleen vrouwen boven de 36 die. "Dat is oneerlijk."

In Nederland is volgens de wetenschappers ongeveer 25 tot 30 procent van de babysterfte te verklaren uit aangeboren afwijkingen. Het gaat onder meer om kinderen met het Down Syndroom en om kinderen die geboren worden met een open ruggetje of zonder hersens.

Ook is in Nederland het beleid van behandelen van veel te vroeg geboren kinderen conservatief. "Kinderen die geboren zijn met een zwangerschapsduur van minder dan 26-27 weken, worden alleen behandeld als artsen de kans op overleven groot achten. In andere landen wordt vaker en uitgebreider ingegrepen", meldden de onderzoekers.

Een andere mogelijke oorzaak voor de hoge babysterfte is het grote aantal allochtone moeders. "Veel van die vrouwen melden zich eenvoudigweg niet voor prenatale controles waarin we vroegtijdig risicofactoren kunnen opsporen. Deze vrouwen komen soms pas naar de arts als ze weeën krijgen. "

Nijhuis vindt dat Nederland ook moet gaan nadenken hoe het vrouwen kan stimuleren eerder een kind te nemen. 19,4 procent van de Nederlandse moeders, krijgt een kind op of na haar 35e. Daarmee stijgt ook de kans op aangeboren afwijkingen en het krijgen van een meerling met een verhoogd risico op vroeggeboorte of laag geboortegewicht. "Veel vrouwen stellen een zwangerschap uit omdat die een conflict geeft met de carrière."

Nijhuis pleitte donderdag voor eenduidige registratie in Europa. Registratie van zwangerschappen gebeurt in Nederland vroeger dan in veel andere landen. " Wellicht is het resultaat daardoor enigszins vertekend, maar daar kunnen we ons niet helemaal achter verschuilen", zegt ook Buitendijk.

We moeten vooral verder kijken, vindt Nijhuis. "Meer onderzoeken is nodig. We moeten analyses maken en meer inzicht krijgen in de problematiek."

Eerder dit jaar bleek na onderzoek dat in Amsterdam 66 kinderen dood gaan voordat ze een jaar zijn. De zuigelingensterfte bij allochtonen ligt in de hoofdstad 20 tot 35 procent hoger dan bij de autochtone Amsterdammers.
27 nov 2003Nederland heeft hoogste babysterfte in EU

DEN HAAG - Nederland heeft van alle landen van de Europese Unie de hoogste babysterfte. Van de duizend baby's sterven er 7,4 voor de geboorte. Dat blijkt uit het onderzoek Peristat, dat in opdracht van de EU is verricht. Duitsland kent een foetussterfte van 3,5 op de duizend, Zweden 3,9 en België 4,5. Ook in de eerste maand na de geboorte overlijden in Nederland relatief veel zuigelingen. De sterfte als gevolg van een te laag geboortegewicht (minder dan 2500 gram) ligt boven het gemiddelde. De resultaten van het onderzoek zijn donderdag verschenen in het tijdschrift European Journal of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Biology.

Onderzoekers schrijven de slechte cijfers toe aan het feit dat in Nederland minder wordt gescreend op aangeboren afwijkingen. Om die reden worden er minder zwangerschappen afgebroken. Ruim een kwart van de sterfte rond de geboorte is een gevolg van aangeboren afwijkingen.

Nederland telt relatief veel oudere aanstaande moeders: een op de vijf is 35 jaar of ouder bij de geboorte van hun kind. Alleen Spanje en Ierland hebben een hoger percentage. Verder is het percentage meerlingen in Nederland op twee na het hoogst. Ook heeft Nederland veel allochtone moeders, een groep met hogere babysterfte rond de geboorte.

De onderzoekers menen dat de Nederlandse traditie om thuis te bevallen (nu: een op de drie) geen verklaring biedt. Mogelijk zal het sterftecijfer iets verbeteren nu kinderen in stuitligging vaker met de keizersnede worden geboren, veronderstellen de onderzoekers. In het buitenland is dat al langer het geval.
3 dec 2003Ross ontkent hoge babysterfte

DEN HAAG - Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid ontkent dat Nederland de hoogste baby- en kindersterfte van Europa heeft, zoals staat in een onderzoek dat in opdracht van de Europese Unie is verricht. Volgens haar is het Nederlandse baby- en kindersterfte cijfer juist relatief laag. Ross heeft dit aan de Tweede Kamer geschreven. Volgens de staatssecretaris is in het bewuste onderzoek niet uitgegaan van eenduidige begrippen en manieren van registratie. Zo wordt het begrip 'doodgeboorte' niet overal op dezelfde manier gehanteerd.

Ross heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd een onderzoek uit 2001 over babysterfte te actualiseren. Ook wil ze de voorlichting verbeteren over het gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen om open ruggetjes te voorkomen. Daarnaast moet de registratie van afwijkingen verbeterd worden.18 dec 2003

Genezingskans kinderen met kanker in Nederland onder Euro-gemiddelde

LONDEN - De genezingskans voor kinderen met kanker ligt in Nederland onder het Europees gemiddelde, blijkt uit onderzoek. De genezingskans varieert volgens het Eurocare-onderzoek binnen Europa van 45 procent in Estland tot 90 procent in IJsland. Voor heel Europa is het gemiddelde 71,8 procent. De genezingskans ligt onder het gemiddelde in Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Spanje, Slovenië, de Tsjechische Republiek, Polen, Slowakije en Estland. Bovengemiddelde kans op genezing hebben kinderen met kanker in IJsland, Finland, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, Malta, Frankrijk en Italië.

De analyse is deze week gepubliceerd in het vaktijdschrift Annals of Oncology. Onderzocht zijn de gegevens van meer dan 23.000 kinderen onder de 15 jaar bij wie tussen 1990 en 1994 kanker werd vastgesteld. De informatie komt uit 45 registers in twintig landen.

Critici plaatsen bij het onderzoek de kanttekening dat verschillen tussen de landen in hoe ernstig de tumoren bij de diagnose zijn te weinig worden meegewogen. Directeur Peter Boyle van het Europese Oncologische Instituut in Milaan zegt dat de uitkomsten van het onderzoek niet geïnterpreteerd mogen worden als waarderingscijfers voor de gezondheidszorg in de verschillende landen.

Het in 1989 begonnen Eurocare-onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Unie.----- Original Message -----
From: R.KAHLMAN
To: queke002@planet.nl
Sent: Sunday, February 01, 2004 12:58 AM
Subject: Fw: E-mail met bijlage (attachment): 1075443257946

Geachte Mijnheer van Quekel,

hartelijk dank voor uw reactie. Het is absoluut de volstrekste waarheid wat u zegt. Ik deel dit ook ten zeerste met u. De overheid, subsidieert de bedrijven hiervoor ( een omkoopschandaal ) en als je niet meedoet dan is je economische overlevingskans bekeken. Zo vallen die bedrijven in handen van de overheid en hun beleid en moeten zij dus meedoen aan de meedogenloze toxische en vergiftigende overheidspolitiek die zo funest is !

Hieronder laat ik u mijn e-mailbericht aan u toe komen. Wij zullen met verenigde krachten toch en signaal afgeven aan diezelfde overheid en aan staatssecretaris Pieter van Geel om het roer om te gooien. Want de muren van de woningen van de inwoners zijn toxische, zwaar giftige, gevaarlijke en schadelijke afvalbakken voor de overheid en industrie. Hun chemische en ziekmakende rotzooi is daarin gedumpt. Dat is mensonterend en moorddadig. Wij lijden met ons gezin ook door deze overheids???.

Tot horen, tot e-mail, geachte mijnheer Quekel.

Groeten, Robert Kahlman.
Staatsecretaris Pieter van Geel, nu breekt mijn klop toch echt, VROM heeft eerst alle radongas uitstoot zitten te verhogen met sibsidie en met als gevolg en door uw toedoen jaarlijks 1000 kankerdoden ! Uw VROM-vriendenclub het RIVM bevestigt dit ZWART OP WIT MET HUN EIGEN WOORDEN; EN IS GEPUBLICEERD OP HUN EIGEN WEBSITE ! Open die en zie dat dit volop is bewezen op website: http://rivm.nl/bibliotheek/digitaaldepot/straling_binnenmilieu.pdf. ( dit kan even duren, dus wacht even tot hij gelezen is, want het is een PDF-file)

Het gaat om de KUNST-KIEZEL-STENEN en NEP-GRINDSTENEN die vervaardigd worden volgens een recept uit een ILLEGAAL LABORATORIUM van Corus, die vol zitten met RADON-GAS en STRALING die uit de vliegassen lomen. Deze vliegassen worden gedumpt in onze beton en cement, in de stenen, in binnen en buiten muren, bouwblokken, plafonds en vloeren van onze woningen. Of u nu een koopwoning betrekt of een huurwoning, dat maakt niet uit. U allen bent een potentieel kankerslachtoffer geworden, dankzij diezelfde VROM waar staatsecretaris Pieter van Geel de baas is en iedereen zit voor te liegen !!

Omdat het VROM zelf is die dit probleem in het leven heeft geroepen en veroorzaakt met dit door een recept uit een illegaal vliegassenlaboratorium op het voormalige Hoogoventerrein (nu CORUS). De vliegassen zitten namelijk vol met die RADON-GAS, en VROM laat met subsidie deze giftige en radioactieve vliegassen uit de industrie en uit de schoorstenen afkomstige afval van de energiecentrales dumpen in onze huizen. In stoepen en wegen, omdat ze ermee in hun maag zitten. Maar dat het in u lijf komt te zitten, daarvan willen ze niets van weten !

Want die vliegassen vol radon-gassen zijn uitgetest in een Hoogoven-laboratorium, en worden verwerkt tot korrels, knikkertjes die men pellets noemde. Die tests werden gedaan in een illegaal, diep weggeborgen en ondeugdelijke kelder zonder afzuiging. Vervolgens worden ze in de beton gestort, omdat ze een vervangende functie hebben voor grind en kiezelstenen. Zo krijg je dan de RADON-GAS en ZWARE METALEN in beton door nep-grind en nep-kiezelstenen van toxisch, radioactief, giftig industrieafval. Daarom is het Radongas in onze woningen zo hoog. Dus wat mijnheer staatsecretaris Pieter van Geel juist verzwijgt zijn de vliegassen, die wil hij geen aandacht geven. Hier vooral niet aan denken, terwijl dit de oorzaak van veel ellende.

Hoe weet ik dit zo zeker? Dat zal ik u zeggen. Nou dat komt omdat ik er zelf in en mee gewerkt heb. Ik ontwikkelde die gifrecepten voor kunstgrind uit giftig materiaal. Dat werd gesubsidieerd door de ministeries NB van SZW en het ministerie van EZ. Dit alles in het ILLEGALE, GEHEIME, VERGUNNINGSLOZE, ONGEREGISTREERDE, ONDERGRONDS GEHOUDEN, CLANDESTIENE, ONINGERICHTE, ONDEUGDELIJKE HOOGOVENS/CORUS, AARDELITE-HTS E&E LABORATORIUM.

Zie de onderstaande websites, die spreken voor zich. Klik dan ook zo af en toe op de foto's, dan ziet u meer informaties hierover.

corus.htm
kath-nb31.htm

De waarheid is dat VROM niet de waarheid vertelt aan zijn burgers. Men liegt en bedriegt alles voor. Ik kan dit volop bewijzen en onderbouwen met fotos, video, documenten enz.

Robert Kahlman r.kahlman@quicknet.nl

Bron dagblad de Telegraaf 11 mei 2005
Van Geel zint op meer milieumaatregelen

Aantal smogdoden geschat op 18.000

Van onze verslaggevers

DEN HAAG, woensdag
       Per jaar sterven naar schatting 18.000 Nederlanders tien jaar eerder omdat ze structureel bloot worden gesteld aan luchtvervuiling. Met name fijn stof, roet en andere schadelijke stoffen zorgen voor het vroegtijdig overlijden.

        Dat verklaarde directeur Klaas van Egmond van het Milieu- en Natuurplan-bureau gisteren op basis van Amerikaans onderzoek tijdens de presentatie van de Milieubalans 2005 die werd aangeboden aan staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu). Eerder werd nog uitgegaan van ongeveer 5000 vroegtijdige sterfgevallen.

       Volgens Van Geel, die de cijfers alarmerend vindt, heeft de aanpak van de luchtkwaliteit 'hoge prioriteit'. De CDA-bewindsman pleitte onlangs voor een verplicht roetfilter op alle nieuwe dieselauto's.

       Uit de Milieubalans komt naar voren dat Nederland door de dichte bevolking en de vele bebouwing te maken heeft met meer uitstoot van vervuilende stoffen dan andere landen in de Europese Unie. Bovendien kampt Nederland met veel luchtvervuiling afkomstig uit het buitenland. Nederland zal dan ook meer maatregelen moeten nemen dan andere landen om te voldoen aan de EU-normen en de klimaatdoeleinden. 'Maar meer doen betekent ook dat het meer kost', aldus Van Geel, die zegt dat ons land twee- tot driemaal zoveel uitgeeft per inwoner aan het milieu dan andere EU-landen.

Van Geel

              In het jaarrapport zegt het planbureau dat het weliswaar langzaam beter gaat met het terugdringen van de vervuiling van bodem, water en lucht, maar dat het tempo te laag is om op tijd te voldoen aan de Europese eisen en de eerder gemaakte klimaatafspraken.

        De staatssecretaris benadrukte gisteren dat de afspraken worden nagekomen. Als blijkt dat de maatregelen niet voldoende zijn, dan volgen aanvullende stappen, aldus Van Geel.

       Volgens het rapport is de kans dat Nederland zijn verplichtingen voor het klimaat kan nakomen circa 50 procent. 'Ondanks het Nederlandse energiebeleid en het beleid voor de overige broeikasgassen neemt de binnenlandse uitstoot toe met bijna 3 procent.'
       
 

                                                   11 mei 2005