Pensioenfonds PGGM kan geen dubbeltje missen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het spijt ons niet aan uw verzoek te kunnen voldoen

  Datum
  11 december 1996

  Ons kenmerk
  FuY/96- 106

  Onderwerp
  Financiële steun (klik voor aanvraag)

  Behandeld door
  Mevr. Y.P. Fuchs

  Doorkiesnummer
  (030) 6969953

  Wilt u bij beantwoording steeds de
  datum en ons kenmerk vermelden.


  St. Sociale Databank Nederland
  t.a.v de heer R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen


  Geachte heer Brockhus,


  Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw verzoek tot het leveren van financiële steun voor de opbouw van Stichting Sociale Databank Nederland.

  Het spijt ons niet aan uw verzoek te kunnen voldoen. Als pensioenfonds met een verplichte deelneming betrachten wij de grootst mogelijke terughoudendheid bij het sponsoren. Wij beheren immers de premies van onze deelnemers met slechts één doel: het uitkeren van pensioenen.

  Desondanks wensen wij u alle succes toe bij het realiseren van uw plannen.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Stichting Pensioenfonds voor   Kroostweg-Noord 149, Zeist  Postadres:
  de Gezondheid, Geestelijke en  Telefoon (030) 6969911    Postbus 117, 3700 AC Zeist
  Maatschappelijke Belangen                   Fax (030) 6962384