Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Euro . . Discussie

De SDN-redactie stelt iedereen dezelfde twee vragen: Waar komen toch al die miljarden vandaan?
En daaraan gekoppeld: Moeten wij dan rente gaan betalen, over geld dat door onszelf gemaakt is?

Van Frits Veerman (Klokkenluider van de atoomspionage van Abdul Khan)

Hallo Rob; Vannacht heb ik nog eens films bekeken over 'ons geld'. Als 95 procent van al het geld virtueel is en de banken een boekhoudkundige truck uithalen bij toekenning van een lening, dan neem ik aan dat het zo is. Dan zijn de contracten met de banken volgens mij niet rechtsgeldig, want er staat niets in deze contracten dat er 'virtueel geld' is verstrekt, een hypotheek bijvoorbeeld ?? Wat leen ik dan, als het hypotheekgeld niet bestaat en ik daarvoor ook nog rente betaal? Groet Frits

Heel goed Frits. Dat lost alle onderwaterproblemen voor de woningmarkt gelijk op. De pleuris breekt dan wel uit. Niet alleen in Nederland maar in de hele westerse wereld. Ook de Grieken zullen er oren naar hebben. Gisteren werd bekend dat er 50.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd wat 5 miljard euro gaat kosten. Ook daarover is nog niet duidelijk hoe die gefinancierd worden. Dit staat in contrast met de motie die Kuzu en Öztürk hebben ingediend over de leegstand van 189.000 woningen in Nederland die a la minute kunnen worden benut om de AZC’s met ca. 13.000 statushouders, gespreid en zonder voorkeursregeling leeg te laten stromen; en die dan weer beschikbaar komen voor de nieuwe golf van vluchtelingen. Ik hoorde iets van ca. 8000 personen. Dan zijn en nog ca. 5000 plekken over.

Stemgedrag van het parlement over de motie Kuzu (groen is gesteund, rood is afgewezen.

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50Plus, Bontes, Houwers, Klein, van Vliet

SP, GroenLinks, Partij v/d Dieren, Kuzu

De heren Kuzu en Öztürk heb ik gisteren uitgenodigd om bij mij thuis eens te komen overleggen over hoe te handelen. De motie die zij indienden is overigens weggestemd door de coalitie (rood) en nog wat partijen die allemaal het goed vinden dat de vluchtelingen en migranten in de regen en kou mogen doodvriezen. Je reinste christendom. Of niet soms? Wat verschilt dat met de terreur van IS?

Ik heb nog een pittige vraag over het geldsysteem. Het maakt veel uit wie het geld maakt en tegen welke condities. Zie www.sdnl.nl/geldschepping.htm. De wijsgeer Aristoteles waarschuwde daar al voor 2400 jaar geleden. Ook in de Islam is de rente verboden, net als tot enkele eeuwen terug ook bij de christelijke kerk. Mijn vraag is: hoeveel geld is er echt uitgeleend door de banken en hoeveel is daarvan gecreëerd met geldschepping voor bedrijven, hypotheken of kredieten? Is die uitgeleende som geld van ca. 980 miljard euro rentedragend? Tegen gemiddeld welk percentage? Hoeveel rente betalen de banken effectief voor dat deel wat zij echt van spaarders of beleggers hebben geleend ?? Het verschil moet indrukwekkend zijn. Wie helpt mij dat uit te zoeken?

Een ander aspect is dat Turkije nu drie miljard euro toegezegd heeft gekregen (wie betaalt dat en hoe snel?). Maar met deze fooi zal de EU de stroom asielzoekers en migranten (is niet hetzelfde) niet kunnen stoppen zonder dat in Turkije en andere landen in de regio geen goede huisvesting wordt gebouwd en werkgelegenheid gecreëerd om de mensen daar te houden. Wanneer Mario Draghi van de ECB twee maanden niet waardeloze obligaties van banken, overheden en pensioenfonds gaat opkopen, maar de geldschepping van 120 miljard euro gaat investeren in de regionale opbouw van nieuwe dorpen en steden aldaar, dat dan de stroom migranten vrijwel direct zal stoppen. Dit mede omdat de moslims toch niet graag naar landen willen waar men varkensvlees eet, homo's met elkaar kunnen trouwen, het er wemelt ongelovigen en atheïsten. Kortom stel eens wat vragen aan wat politici hierover die de motie-Kuzu hebben weggestemd in de Kamer.

DNB LEGT UIT WAAR GELD VANDAAN KOMT… EINDELIJK.

Na het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het creëren van nieuw geld is het weer doodstil

SDN-rubrieken
Columns van critici
Economische onderwerpen
Geld, het DNA van de economie
Hank Monrobey: "Goodbye Money"
Inflatie, het schandaal v/d 20e eeuw
Via salaris naar inleveren en recessie
Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroïne
Martin Dessing: De euroramp treft ons allemaal!
Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
The introduction of the euro will cause a wave of inflation
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen

Terug naar het begin

steun SDN op bankgiro PNL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/motie-kuzu.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer