De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

Mario Draghi (ECB) heeft de sleutel in handen voor economisch en financieel herstel!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

De ECB zal per maand voor 80 miljard euro obligaties opkopen om de deflatie te stoppen

Huizen, 22 januari 2015

Ik heb het gezien, maar zoals iedereen kan verwachten past regionaal beleid niet in het programma van de regering. Dat zie je aan de accijnsverhoging op benzine en diesel aan de grens. De ECB van Mario Draghi start een opkoopprogramma met het opkopen van staatsobligaties, zoals de FED dat jarenlang in de VS heeft gedaan; en nu Europa onder de regie van Goldman Sachs afgevaardigde Mario Draghi de EU in de bezemwagen mag klimmen, om ook met QE (kwantitatieve verruiming) van de geldmassa met het bijdrukken van 60 miljard nieuwe eurootjes (1,2 maal in dollars) per maand de slaafse vazalunie van Europa eindelijk ook naar een economisch herstel mag toegroeien.

De Amerikanen hebben zo verschrikkelijk veel geld op de beurs en in de bank met de geldschepping van de FED dat de EU-aanhangwagen nu ook mag bijdrukken. Dat bijdrukprogramma  is voorzien voor 2015 1n 2016. Totaal zal ca. 24 maal 50 miljard is 1.200.000.000.000 (1,2 biljoen) nieuw eurogeld in de markt worden gepompt. Maar ik weet nog niet WELKE staatsobligaties hij gaat opkopen om daarmee de schuldpositie van schuldenlanden te verlichten.  Koopt hij die van de zwakke landen op, dan heeft dat grote positieve gevolgen. Koopt hij die van bijv. Duitsland, Nederland, Denemarken of Finland, dan verdwijnt het nieuwe geld net als bij de Amerikanen gebeurd is naar de aandelenbeurs, en worden alleen de rijken nog rijker. Evenmin stelt een journalist of parlementariër de vraag: "Wat levert het de ECB per maand op aan rente en dividend over de obligaties en aandelen die de ECB nu bezit?"

Inmiddels krijg ik per dag een aantal aanbiedingen om tegen drie procent rente te lenen van beleggers die met hun kapitaal geen weg meer weten om er rendement op te maken. De tsunami van zwerfkapitaal klotst tegen de landsgrenzen van Noordwestelijk Europa. In Zwitserland moet je net als 25 jaar geleden negatieve rente betalen om met je kapitaal daar naar binnen te kunnen komen. Ook onze staatsobligaties leveren vandaag niet meer op dan 0,46 procent aan rente bij een te verwachten en beoogde inflatie van 2 procent. Maar niemand stelt vragen over de structuur van het geld- en kapitaalsysteem, zeker niet in de Tweede Kamer, types met een zwijggeld van bijna 8000 per maand. Ook bij RTLZ dansen ze om de hete brei heen, omdat niemand het waagt de kop boven het maaiveld uit te steken. Want dan volgt direct maatschappelijke onthoofding.

Bovendien dreigt Griekenland nu met uittreden als niet haast wordt gemaakt met het wegkopen van teveel staatsschuld, om dat in de vergetelheid en in de open haard te laten verdwijnen. Een andere optie is dat de Grieken zeggen: Jullie kunnen hoog of laag springen, de bevolking eist van de ECB een oplossing die kan leiden tot kwijtschelding van 50 procent van de buitenlandse schuld met het opkopen van die staatsschuld door de ECB; wat feitelijk op hetzelfde neerkomt voor de Grieken, maar voor onze banken en pensioenfondsen juist niet. Die hebben allemaal groot belang bij het opkoopprogramma, omdat zij dan allemaal hun spaarcentjes terugkrijgen met een klein gevaar voor wat meer inflatie, die er sowieso moet komen wil je kapitaal ook laten slijten net als alles in het universum.  Kapitaal is de enige kunstmatige en fictieve stof in de Kosmos die tegen de zwaartekracht in omhoog valt. Aristoteles was daar al helemaal achter. Maar wie wil dat weten? Onze overbetaalde Kamerleden? Journalisten of professoren? Ik ken er maar een die dat aandurft. En dat is Ewald Engelen aan de universiteit van Amsterdam.

Zoals je weet is mijn oplossing wat gematigder. Namelijk die van de Belgische Verdwijntruc, waarbij  schulden van alle landen boven de 60% BNP apart worden gezet in een Europees Amortiseringsfonds wat gereguleerd kan worden geliquideerd door de eigenaren van die schuld tegen marktwaarde. En natuurlijk rentevrij met slijtage-inflatie, maar wel met een boekhoudkundige garantie voor beleggers. Ook hierover durft niemand in het openbaar spreken, want de fatwa van een Berufsverbot hangt dan wel boven je hoofd.

Stuur dit maar door naar je achterban en lees mijn advies aan alle gemeenten in Nederland.

m.v.g.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
035-4244141
E: sdn@live.nl
W: www.sdnl.nl

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid
  1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
  2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
  3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
  4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord van de Algemene Rekenkamer
  5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
  6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
  7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
  8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
  9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW